Informationsträffar: Communication on Progress 2023

Vi arrangerar en två informationsträffar där du får reda på vad som gäller för årets Communication on Progress.

På grund av tekniska problem sköts deadline upp för årets Communication on Progress (CoP). Medlemsorganisationer kan nu välja mellan tre alternativ; 1) att genomföra CoP-frågeformuläret i plattformen, 2) att ladda upp er senaste hållbarhetsrapport i plattformen, 3) att helt avstå från att genomföra årets CoP.

Det svenska nätverket för UN Global Compact uppmuntrar medlemmar att genomföra årets Communication on Progress och därigenom uppvisa sitt engagemang för de Tio Principerna, de Globala målen och ett ansvarsfullt och hållbart företagande. Vi arrangerar två informationsträffar där du får reda på allt du behöver veta för att genomföra Communication on Progress 2023 innan deadline den 31 december 2023.

Anslut till den träff som passar dig bäst och få reda på:
  • Vad som gäller för Communication on Progress 2023.
  • Vad de tre valbara alternativen innebär för dig och din organisation.
  • Hur den nya plattformen fungerar, där du genomför både alternativ 1 och alternativ 2.
  • Andra viktiga frågor som du och andra medlemmar vill ha svar på.
Anmäl dig via länkarna nedan:
Skicka in dina frågor:

För att du ska få bästa möjliga stöttning under genomförandet så uppmuntrar vi dig att ställa dina frågor i förväg – senast 48 timmar innan varje webbinarietillfälle – via detta formulär. Om du planerar att fylla i CoP-frågeformuläret och har specifika funderingar kring frågorna däri, så hänvisas dessa frågor till tillfället den 1 december. Vid detta tillfälle kommer även ämnesexperter från Ramboll att medverka.

Målgrupp för eventet:

Webbinarieserien är relevant för alla företag som är medlemmar i UN Global Compact Network Sweden och riktar sig i första hand till dig som genomför er CoP.