Hur kan innovativa affärslösningar hantera globala utmaningar i en snabbföränderlig värld?

Tillsammans med Axfoundation, House of Innovation, och Misum arrangerar Global Compact Network Sweden (GCNS) ett inspirerande webbinarium om innovation och hållbar affärsförändring genom digitalisering.

Tillsammans med Axfoundation, House of Innovation, och Misum arrangerar Global Compact Network Sweden (GCNS) ett inspirerande webbinarium om innovation och hållbar affärsförändring genom digitalisering.

Forskning visar att kollaborativ innovation och digitalisering kan driva hållbar affärsutveckling framåt. Men att tillämpa dessa i praktiken kan ofta vara en utmaning i dagens snabbföränderliga affärsmiljö.

Webbinariet kommer bland annat belysa:

  • Hur innovativa affärslösningar som satelliter, AI, och digital integrering används idag för att driva både ökad hållbarhet och lönsamhet.
  • Vikten av interna samarbeten mellan hållbarhet och IT som en drivkraft för hållbara affärer.
  • Hur företag kan mäta nyttan från att hjälpa konsumenter att göra hållbara val.

Utöver GCNS styrelseledamot Frida Koff, Hemfrid kommer vi även att få lyssna till talare så som Stefan Gustafsson, Swedish Space Corporation, Ylva Bruzelius, Mat.se och Magnus Mähring, Stockholm School of Economics.