Hur kan företag investera i och satsa på global jämställdhet?

UN Global Compact Network Sweden och UN Women Sverige bjuder in till en paneldiskussion i FN-paviljongen i Almedalen där tre framstående företag delar med sig av sina erfarenheter och best practices av satsningar på jämställdhet.

Företag med internationell verksamhet har goda förutsättningar att accelerera jämställdhetsagendan globalt. Att som företag investera i och genomföra jämställdhetssatsningar har visat sig attrahera arbetskraft samt leda till mer långsiktig och hållbar produktivitet och tillväxt för företaget.

UN Global Compact Network Sweden och UN Women Sverige bjuder in till en paneldiskussion i FN-paviljongen i Almedalen där framstående företag delar med sig av sina erfarenheter och best practices av satsningar på jämställdhet.

Medverkande:

Emelie Persson Lindqvist

Emelie Persson Lindqvist

Head of Sustainable Finance

Handelsbanken

Frida Orring

Frida Orring

Government Affairs Director

Microsoft

Cecilia Safaee

Vd

Fastighets AB Hemmaplan

Paulina Modlitba

Paulina Modlitba

Expert inom digital strategi och affärsutveckling, Moderator