Företag och biologisk mångfald: Värna om er affärsverksamhet och våra ekosystem

Varmt välkommen på en djupgående webbinarieserie där du bättrar på din kunskap inom biologisk mångfald! FN:s högnivåmöte COP15 resulterade i ett globalt ramavtal för biologisk mångfald; en milstolpe i arbetet med att stoppa och vända förlusten av den biologiska mångfalden och restaurera våra ekosystem.

Varmt välkommen på en djupgående webbinarieserie där du bättrar på din kunskap inom biologisk mångfald! FN:s högnivåmöte COP15 resulterade i ett globalt ramavtal för biologisk mångfald; en milstolpe i arbetet med att stoppa och vända förlusten av den biologiska mångfalden och restaurera våra ekosystem.

Nu förbinder sig Sverige, tillsammans med de andra COP15-länderna, att efterleva de ställningstaganden och målsättningar man kommit överens om för att bland annat skydda 30 procent av världens land, vatten och hav senast år 2030.

Mot denna bakgrund erbjuder UN Global Compact Network Sweden tre tillfällen där du och ditt företag får chansen att förkovra er i vad som förväntas av er i arbetet med biologisk mångfald – och hur naturpositivt företagande kan säkerställas. Webbinarieserien ges tillsammans med Grant Thornton som specialiserar sig på strategirådgivning, rapportering och utbildning inom hållbarhet.

Under dessa tre tillfällen kommer vi bland annat ge en introduktion till biologisk mångfald, titta närmre på förväntningarna utifrån ramverk, lagkrav och bestämmelser och även ta reda på hur företagen kan implementera dessa och jobba innovativt med omställningen. Vi kommer också att titta närmre på hur komplexa situationer kan hanteras med hjälp av konkreta företagsexempel från det svenska näringslivet. Dessutom kan du förvänta dig gästspel från experttalare inom biologisk mångfald.

Serien sker under följande tillfällen:

  • Biologisk mångfald – En överblick, den 23 mars kl. 13.30-15.00. Läs mer här.
  • Biologisk mångfald i Sverige & EU – Ramverk, lagkrav och bestämmelser, den 25 april kl. 13.30-15.00. Läs mer här.
  • Biologisk mångfald och företagens implementering, den 22 maj kl. 13.30-15.00. Läs mer här.