CSRD i praktiken: En djupgående och interaktiv webbinarieserie

Välkommen till en fördjupande webbinarieserie om CSRD, ESRS, dubbel materialitetsanalys, intressentdialog, upplysningskrav och datapunkter, rapportering och granskning, samt samverkan mellan finans och hållbarhet.

Det nya EU-direktivet för hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), tvingar styrelser och företagsledningar att se över det strategiska och operativa arbetet med hållbarhet och rapportering. CSRD för med sig en rad nya krav på hållbarhetsrapportering, bland annat införande i förvaltningsberättelse, dubbel väsentlighetsanalys och extern tredjepartsgranskning. Detta är en utveckling som kommer att driva en bred omställning över ett stort antal branscher, men även tvärs över samtliga funktioner och enheter i ett bolag.

Syftet med denna webbinarieserie är att hjälpa medlemsföretag i UN Global Compact Network Sweden framåt i det egna arbetet, där du som deltar får fördjupade kunskaper i hur arbetet kring CSRD ska genomföras rent praktiskt i just din verksamhet. Det övergripande målet är att bidra till att bygga djupgående kunskap och engagemang i ett helhetsperspektiv kring CSRD, för att öka takten i den gröna omställningen.

UN Global Compact Network Sweden erbjuder fyra interaktiva tillfällen där du och ditt företag får chansen att lära er mer om samt förbereda er för det utökade hållbarhets- och rapporteringsarbetet. Webbinarieserien ges tillsammans med AFRY Management Consulting som specialiserar sig på strategisk hållbarhetsrådgivning, transformation och rapportering inom klimatförändringar, cirkulär ekonomi, biodiversitet, vatten och social hållbarhet. 

Under dessa fyra tillfällen kommer vi bland annat genom en modererad dialog att djupdyka i kontextualisering och metodik för dubbel materialitetsanalys, gap-analys och intressentdialog, samt fördjupa oss i standarderna inom ESRS med tillhörande datapunkter och upplysningskrav. Vi kommer att belysa vikten av samverkan mellan finans- och hållbarhetsavdelningen genom ett tillfälle som är specifikt målgruppsanpassat för finans- och hållbarhetschefer. Vi kommer även att titta på hur rapporteringen på bästa sätt bör utformas inför kommande tredjepartsgranskning. Under samtliga fyra tillfällen kommer vi att titta närmre på hur möjligheter och utmaningar kan hanteras med hjälp av konkreta företagsexempel och gästspel från ämnesexperter och företag som är framstående inom respektive område.

Varje tillfälle kommer att innehålla en paneldiskussion där du som deltar får möjlighet att ställa frågor till ämnesexperter och medverkande företag, följt av interaktiva breakout-rooms där samtliga deltagare får möjlighet att diskutera aktuella frågor med varandra samt ställa frågor till ämnesexperter. Webbinarieserien riktar sig till både stora och små företag som är medlemmar i UN Global Compact Network Sweden, och är relevant för alla som vill bättra på sin kunskap om CSRD på djupet, och lära sig att navigera framgångsrikt genom den nya hållbarhetslagstiftningen på EU-nivå. 

Serien sker under följande tillfällen:
 1. Dubbel materialitetsanalys och intressentdialog – En djupdykning i kontextualisering och metodik
  21 mars kl. 8.30 – 12:30. Läs mer här.

 2. ESRS standarder – En djupdykning i upplysningskrav och datapunkter
  18 april kl. 8.30 – 12:30. Läs mer och anmäl dig här.

 3. Finans- och hållbarhetsavdelningens samverkan – Ökade krav i ett nytt rapporteringslandskap
  7 maj kl. 9.00 – 11.00. Läs mer och anmäl dig här.

 4. Struktur och granskning av hållbarhetsredovisning enligt CSRD
  30 maj kl. 9.00 – 11.00. Läs mer och anmäl dig här.