Climate Ambition Accelerator

Social Media Kit

Kommunicera om ert deltagande

Att delta i vårt utbildningsprogram är ett konkret steg mot en mer hållbar affärsverksamhet. Det finns därmed värde i att kommunicera kring ert deltagande. Materialpaketet är exklusivt för medlemsföretag i UN Global Compact Network Sweden som deltar i Climate Ambition Accelerator-programmet 2024-2025. Du som tillhör ett medlemsföretag är fri att använda innehållet i din egen kommunikation på sociala medier. Vid delning av materialet på era sociala plattformar, kom ihåg att nämna UN Global Compact Network Swedens kanaler, främst på Linkedin.

Vänligen notera att ni först får kommunicera om ert deltagande den 12 juni 2024

  • Vår kommunikation

    UN Global Compact Network Sweden kommer främst att informera om Climate Ambition Accelerator på vår LinkedIn-sida, både inför, under och efter programmet. Inläggen kommer att innehålla namnen på de företag som deltar i programmet. Meddela oss om ni inte önskar bli omnämnda på våra sociala kanaler.

  • Er kommunikation

    Vi uppmuntrar deltagande företag att kommunicera om utbildningen i sina egna kanaler. Vänta dock med att meddela om programmet tills den 12 juni 2024. Bilder och textmaterial finns nedan.

Exempeltexter

Här hittar du exempel på hur du kan kommunicera kring ditt deltagande i programmet.

Exempel 1 (Svenska):

[Företagsnamn] deltar i Climate Ambition Accelerator!Climate Ambition Accelerator är ett utbildningsprogram som syftar till att rusta företag med den kunskap och de färdigheter som krävs för att påskynda framstegen mot att sätta ambitiösa klimatmål i linje med #SBTi, för att nå nettonollutsläpp till år 2050.

#ClimateAmbition #UnitingBusiness @UN Global Compact Network Sweden

Exempel 1 (English):

[Company name] is participating the Climate Ambition Accelerator!The Climate Ambition Accelerator is a programme designed to equip companies with the knowledge and skills they need to accelerate progress towards setting science-based emissions reduction targets aligned with the 1.5℃ pathway, setting them on a path towards net-zero emissions by 2050.

#ClimateAmbition #UnitingBusiness @UN Global Compact Network Sweden

Exempel 2 (Svenska):

Vi på [Företagsnamn] har blivit antagna till UN Global Compacts utbildningsprogram #ClimateAmbitionAccelerator! Under de kommande månaderna kommer vi att fördjupa våra kunskaper inom utsläppsberäkningar enligt GHG-protokollet och vetenskapsbaserade klimatmål.

#ClimateAmbition #UnitingBusiness @UN Global Compact Network Sweden

Exempel 2 (English):

[Company Name] have been admitted to the UN Global Compact Accelerator Programme #ClimateAmbitionAccelerator! During the coming months, we will deepen our knowledge within the Green House Gas Protocol and Science-Based Targets.

#ClimateAmbition #UnitingBusiness @UN Global Compact Network Sweden

Bilder

Här hittar du bilder som du kan använda när du kommunicerar kring ditt deltagande i programmet.