Korruption: ­­­Det bortglömda hållbarhetsområdet

Med Agenda 2030 har världens länder kommit överens om att arbeta för att utrota fattigdom, stoppa klimatkrisen, minska ojämlikheter och skapa fredliga och trygga samhällen. Men det finns en stor barriär som står i vägen för att vi ska nå de Globala målen, nämligen den utbredda korruptionen.

En av de stora utmaningarna med korruption i Sverige är arbetet mot mutor och utpressning i internationella affärsförbindelser och i värdekedjan. Men trots att arbetet med antikorruptionen är en förutsättning för hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande så är det en del av hållbarhetsarbetet som ofta åsidosätts eller bortprioriteras i företags riskanalyser.

Varför har korruption i många fall blivit det bortglömda hållbarhetsområdet? Vad kan företag göra för att förbättra arbetet med antikorruption? Och vilka kommande regleringar och direktiv kommer att styra riktningen framöver? Det kommer vi att djupdyka i den 26 oktober 2023 då vi bjuder in dig som anställd på ett medlemsföretag till vårt digitala event ”Korruption: Det bortglömda hållbarhetsområdet”.

De som talar under eventet är:
  • Anna Romberg, EVP Sustainability, Legal & Compliance på Getinge och styrelseledamot på UN Global Compact Sweden. Anna kommer att moderera eventet och ge en introduktion till ämnet. Hon kommer gå in på varför korruptionsfrågan ofta får mindre fokus, och hur regleringar och ramverk kring antikorruption är relevant för såväl storföretag som SME:er.
  • Parul Sharma, tf. generalsekreterare på Institutet Mot Mutor. Parul kommer att berätta varför korruptionsfrågan är en av vår tids viktigaste hållbarhetsfråga och ge konkreta exempel på varför och hur ett livscykelperspektiv för antikorruption kopplat till mänskliga rättigheter, miljö och klimat kan och behöver göras.
  • Petter Törnquist, Chief Compliance & Ethics Officer på Saab. Petter kommer att fokusera på det praktiska arbetet med att förebygga korruption i internationella affärer och berätta mer om varför Saab ser korruptionen som deras största risk.
  • Erica Wikman, VP Compliance & Corporate Integrity på Autoliv. Erica kommer att gå in på korruptionsrisker i leverantörskedjan och vikten av att fokusera på G:et i ESG-strategin. Dessutom berättar hon mer om Autolivs ”Leading with Integrity”-fokus.
Målgrupp:

Eventet riktar sig till både stora och små företag och är relevant för dig som vill förbättra förståelsen kring korruptionens grepp på näringslivet och hur företag kan arbeta för att motverka korruptionsrisker i framför allt affärsförbindelser och värdekedjan.

Du som tillhör ett medlemsföretag hos UN Global Compact Sweden är välkommen att anmäla dig idag. Tipsa gärna dina kollegor!

Anmälan: