Informationssession om Target Gender Equality Accelerator

Vi är glada över att kunna erbjuda Target Gender Equality (TGE), ett initiativ utformat för deltagande företag i FN:s Global Compact. Välkommen till vår nordiska informationssession om acceleratorprogrammet Target Gender Equality den 16 maj!

Välkommen till vår nordiska informationssession om acceleratorprogrammet Target Gender Equality den 16 maj!

UN Global Compact Network Sweden, UN Global Compact Network Finland och Global Compact Network Denmark är glada över att kunna erbjuda Target Gender Equality (TGE), ett initiativ utformat för deltagande företag i FN:s Global Compact.

Av den anledningen bjuder vi in till en informationssession den 16 maj för att dela programinformation och svara på de frågor du har om programmet.

Target Gender Equality Accelerator är ett acceleratorprogram som stödjer företag i att sätta och nå ambitiösa företagsmål för kvinnors representation och ledarskap, med början på styrelse- och ledningsnivåerna, genom följande aktiviteter: underlättad resultatanalys, kapacitetsbyggande workshops, peer-to-peer-lärande, och dialog med flera intressenter på landsnivå.


Informationssessionen kommer att dela insikter om:

  • Varför programmet lanserades
  • Viktiga programmål och aktiviteter
  • Logistiska detaljer (nyckeldatum, uppskattad tidsinsats för deltagare etc.)
  • Fördelar med att delta
  • Behörighetskrav
  • Erfarenheter från tidigare TGE-deltagare
  • Nästa steg för att gå med i programmet