Hållbarhetsåret 2024

Vilka är de viktigaste frågorna att hålla koll på 2024? Och vilka omvärldsfaktorer kommer att påverka företagens hållbarhetsarbete det kommande året? 

Vi inleder hållbarhetsåret 2024 med en utblick där du får lyssna till ledande experter och deras framtidsspaningar inom ekonomi, politik, teknik och hållbarhet. Du får hjälp att navigera i en komplex omvärld och hur företags hållbarhetsarbete kommer att påverkas. Inbjudna talare är: 

Samtalet modereras av Beata Wickbom, IT-entreprenör och digital strateg.

Se inspelningen av Hållbarhetsåret 2024: