Årsmöte 2023

Varmt välkommen till UN Global Compact Network Swedens årsmöte den 11 maj 2023, då vi summerar året och blickar framåt. Delta och ta chansen att göra din röst hörd!

Varmt välkommen till UN Global Compact Network Swedens årsmöte den 11 maj 2023, då vi summerar året och blickar framåt. Delta och ta chansen att göra din röst hörd!

Årsmötet kommer ge möjlighet till både fysiskt och digitalt deltagande. För fysiskt deltagande kommer årsmötet genomföras hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå på Norrlandsgatan 21 i Stockholm och för digitalt deltagande kommer mötet ske via Teams.

Efter att ordinarie årsmötespunkter har avhandlats så bjuder vi in till ett spännande inspirationsevent på temat kommande lagkrav och rapportering inom EU. Kan detta verkligen vara spännande och inspirerande, kanske du tänker? Ja, säger vi! Med perspektiv från finansvärlden, forskningen och näringslivet diskuteras lagkravens och rapporteringens möjligheter och affärsnytta, men också utmaningar, i ett panelsamtal mellan:

Panelen modereras av Mattias Svensson, tillförordnad Executive Director på UN Global Compact Network Sweden.

Fyllda av inspiration och kunskap om lagkrav och rapportering avslutas både den formella och informella delen av årsmötet med ett mingel, för de som deltar på plats i Stockholm.

TID OCH FORMAT
Datum: 11 maj 2023
Tid: Kl. 15.00 – ca 17.00 
Fysiskt och digitalt event: Detta årsmöte kommer ge möjlighet till fysiskt såväl som digitalt deltagande.

  • För fysiskt deltagande kommer årsmötet ske hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå på adress Norrlandsgatan 21 i Stockholm.
  • För digitalt deltagande kommer Teams användas. Länk för digitalt deltagande i mötet kommer att skickas ut separat till dig som är anmäld. Se vidare under Anmälan nedan.

HANDLINGAR
Dagordning samt handlingar till årsmötet kan laddas ner här

PROGRAM

  • 14.30 – 15.00: Kaffe och registrering för de som deltar fysiskt i Stockholm
  • 15.00 – 16.00: Årsmöte
  • 16.00 – 17.00: Inspirationsevent
  • ca 17.00: Avslut med efterföljande mingel för de som deltar fysiskt i Stockholm

PRAKTISK INFORMATION
Detta möte genomförs som ett hybridevent och du specificerar formatet för ditt deltagande i anmälan nedan. Före mötet kommer en inbjudan med länk skickas ut till dig som är anmäld för digitalt deltagande. Kontakta oss på info@globalcompact.se vid frågor.

Vid årsmötet har varje medlem (svensk juridisk person som är deltagare i UN Global Compact) en röst och rösträtten utövas genom ombud som utsetts av medlemmen. Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta på årsmötet.

Anmälan är stängd då årsmötet för 2023 redan ägt rum. Se kommande event här.