SDG Ambition

Registrera er till SDG Ambition Accelerator-programmet idag!

Ta steget mot transformativ förändring och registrera er idag för att frigöra affärsvärde, stärka motståndskraft, och möjliggöra långsiktig tillväxt!

SDG Ambition är ett sexmånaders accelerator-initiativ som syftar till att utmana och stödja deltagande företag inom UN Global Compact i att sätta ambitiösa företagsmål och påskynda integrationen av de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG) i kärnverksamheten. Deltagande i SDG Ambition gör det möjligt för ditt företag att få vägledning, utbildning, nätverksmöjligheter och lokalt stöd som hjälper er att sätta upp mer ambitiösa mål och skapa ökat affärsvärde samt långsiktig tillväxt.


Trots framsteg inom många områden taktar vi på för långsamt för att kunna uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) till 2030.

I själva verket visar UN Global Compact Progress Report 2020 att endast 39% av företagen anser som deltagit i undersökningen att de har mål som är tillräckligt ambitiösa för att uppfylla SDGerna till 2030 – och färre än en tredjedel anser att deras bransch gör tillräckligt för att leverera mot prioriterade SDGer. Medan 84% rapporterar att de vidtar specifika åtgärder för genomförandet av SDGerna, är det bara 46% som integrerar dem i sin kärnverksamhet – och endast 37% svarar att de utformar affärsmodeller som bidrar till SDGerna.

Behovet av mer ambitiösa åtgärder är tydligt, och de globala målen kan inte uppnås utan aktiv medverkan av den privata sektorn.

Det är därför Global Compact Network Sweden tillsammans med lokala nätverk runt om i världen lanserar SDG Ambition. Under ledning av UN Global Compact och i samarbete med SAP, Accenture och 3M gör SDG Ambition det möjligt för ditt företag att gå bortom stegvisa förbättringar och intensifiera transformativ förändring – för att frigöra affärsvärde, stärka företagets motståndskraft och möjliggöra långsiktig tillväxt.

DELTAGANDE I SDG AMBITION KOMMER ATT GE DITT FÖRETAG: 

  • En tydlig förståelse av företagets mest väsentliga hållbarhetspåverkan som krävs för att skapa en heltäckande hållbarhetsstrategi.
  • Förmågan att uppnå ambitiösa mål som syftar till att linjera verksamheten med vad som faktiskt krävs för att uppnå SDGerna. 
  • Den kunskap som krävs för att integrera och implementera hållbarhetsmål över verksamhetens alla affärsenheter genom innovativa tillvägagångssätt som utnyttjar relevanta resurser och teknologi. 
  • Möjligheten att kommunicera och spåra framsteg över tid i enlighet med Communication of Progress-rapporteringen.

HUR DELTAR MITT FÖRETAG? 

För att delta i SDG Ambition programmet behöver ditt företag uppfylla följande kriterier: 

  • Företagsmedlem i Global Compact Network Sweden.
  • Åtar sig att engagera sig och vara motiverad att stärka sina ansträngningar för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. 
  • Villig att utse två representanter som ska delta i programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson och deltar i högnivåmöten. 

Registreringen stänger den 16 november 2020.

Antalet platser är begränsat, så missa inte chansen att anmäla ditt företag.

Deltagande i programmet är kostnadsfritt för medlemmar.

Aktiviteter inom ramen för programmet börjar i november, men den stora delen av aktiviteterna genomförs under första halvåret 2021. 

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill höra mer om SDG Ambition: info@globalcompact.se

Är ditt företag inte deltagare i UN Global Compact ?

Kontakta oss på info@globalcompact.se för att lära dig mer.