SDG Ambition

Registrera er till SDG Ambition Accelerator-programmet senast 30 november!

Ta steget mot transformativ förändring och registrera er idag för att frigöra affärsvärde, stärka motståndskraft, och möjliggöra långsiktig tillväxt!

SDG Ambition är ett sexmånaders accelerator-program där vi tillsammans med deltagande företag inom UN Global Compact accelererar arbetet med de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDGerna). 

Som deltagare i detta kostnadsfria program får ert företag en unik möjlighet till vägledning, utbildning, nätverksmöjligheter och lokalt stöd som hjälper er att framtidssäkra er verksamhet! 

Deltagande i SDG Ambition ger ert företag kunskaper om hur ni:

  • Strategiskt prioriterar åtgärder som påskyndar ert bidrag till Agenda 2030
  • Sätter mål enligt absoluta riktmärken framtagna utifrån hur näringslivet bäst uppfyller Agenda 2030
  • Integrerar SDG-relaterade affärsmål och resultat i era kärnprocesser för att accelerera framsteg inom SDGerna 

Behovet av mer ambitiösa åtgärder är tydligt, och de globala målen kan inte uppnås utan aktiv medverkan av den privata sektorn.

Trots framsteg inom många områden taktar vi på för långsamt för att kunna uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) till 2030. I själva verket visar UN Global Compact Progress Report 2020 att endast 39% av företagen anser som deltagit i undersökningen att de har mål som är tillräckligt ambitiösa för att uppfylla SDGerna till 2030. Medan 84% rapporterar att de vidtar specifika åtgärder för genomförandet av SDGerna, är det bara 46% som integrerar dem i sin kärnverksamhet. 

Det är därför Global Compact Network Sweden tillsammans med lokala nätverk runt om i världen lanserar SDG Ambition. Under ledning av UN Global Compact och i samarbete med SAP, Accenture och 3M gör SDG Ambition det möjligt för ditt företag att gå bortom stegvisa förbättringar och intensifiera transformativ förändring – för att frigöra affärsvärde, stärka företagets motståndskraft och möjliggöra långsiktig tillväxt. 

Programmets upplägg

Programmet som löper över ca 6 månader kommer att ske virtuellt och innehålla både globala sessioner och workshops i lokal kontext. Lokalt kommer programmet genomföras tillsammans med det finska Global Compact-nätverket. Programmet kommer därför huvudsakligen att ske på engelska.

SDG Ambition-programmet består av två delar:

2020: En global onboarding där företag får bekanta sig med programmets innehåll och struktur samt får nätverka med varandra deltagande företag. Onboarding-materialet kommer finnas tillgängligt när anmälningsperioden är slut.

Uppskattad tidsåtgång för deltagare: online-sessioner ca 3 timmar, förberedelsetid tillkommer.

2021: Det officiella SDG Ambition accelerator-programmet med lokal anpassning (6 månader) med start i januari 2021. Programmet inkluderar globala utbildningstillfällen, workshops som leds av vår partner Accenture och genomförs tillsammans med svenska och finska programdeltagare samt självständigt arbete. Programmet består av tre moduler:

  1. Understanding Ambition – där ni kommer att förstå värdet av ambitiösa mål och hur ni prioriterar relevanta åtgärdsområden.
  2. Setting ambitious goals – där ni kommer att utveckla initiala mål i linje med SDG Ambition Benchmarks.
  3. Enablers and integration – där ni kommer att förstå hur ni bäddar in mål i företagets affärssystem och utarbetar en anpassad integrationsresa.

Uppskattad tidsåtgång för deltagare: Utbildningstillfällen 2-3 timmar / modul, workshops 3-4 timmar / modul. Tiden för att arbeta självständigt varierar från företag till företag och det är viktigt att företag avsätter tillräckligt med tid för det.

Tidsinsatsen för hela programmet uppskattas till cirka 40-50 timmar över sex månader.

För att ladda ned den officiella programguiden för SDG Ambition, klicka här.

Hur deltar mitt företag?

För att delta i SDG Ambition programmet behöver ditt företag uppfylla följande kriterier: 

  • Företagsmedlem i Global Compact Network Sweden.
  • Åtar sig att engagera sig och vara motiverad att stärka sina ansträngningar för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. 
  • Villig att utse två representanter som ska delta i programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson och deltar i högnivåmöten. 

Registreringen är stängd.

Antalet platser är begränsat, så missa inte chansen att anmäla ditt företag.

Deltagande i programmet är kostnadsfritt för företagsmedlemmar.

Aktiviteter inom ramen för programmet efter anmälningsperiodens slut, men den stora delen av aktiviteterna genomförs under första halvåret 2021. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill höra mer om SDG Ambition: info@globalcompact.se

Material

Är ditt företag inte deltagare i UN Global Compact ?

Kontakta oss på info@globalcompact.se för att lära dig mer.