Nyheter och aktiviteter

Nyheter

Fullsatt introduktion till UN Global Compacts Tio Principer i…

Den 10 september höll årets sista introduktion till UN Global Compacts tio principer i Malmö.

Greg Priest, Head of Social Impact and Human Rights på Inter IKEA Group, talade om principerna gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Greg berättade bland annat om hur IKEA tagit hjälp av Rädda Barnen och UNICEF sedan 1990-talet för att förebygga barnarbete i sina leverantörsled. En erfarenhet var att det är svårast att motverka barnarbete i åldrarna 14-18, eftersom det i många länder inte finns lagstiftning kring dessa åldrar.

Åse Togerö, Utvecklingschef för hållbar affärsutveckling på Skanska, talade om principerna gällande miljö. I genomgången talade Åsa om att använda försiktighetsprincipen och vikten av kvantifiering av miljöpåverkan samt att tänka på miljöpåverkan över hela livscykeln.

Carina Markow Lundberg, Chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning på Folksam, talade om principen gällande anti-korruption. Carina berättade om de tre M:en att tänka på i en affär, Människor, Miljön och Mutor och om hur korruption förhindrar fattigdomsbekämpning. 

Eventet har utförts i Göteborg och Stockholm i våras och därmed har årets upplagor av eventet skett. I alla tre städer har eventet varit välbesökta, och vi tackar er som deltagit både som talare och som lyssnare. För er som missat eventen kan vi också glädja er med att vi planerar att hålla dem igen nästkommande år. Introduktionerna är tänkta att vara Global Compact Network Swedens basutbud, för att alltid ge våra medlemmar möjlighet att utbilda sina anställda i grunden till UN Global Compact.

Nyheter

Maria Collin ny Executive Director för Global Compact Network…

Pressmeddelande 2019-08-23

Maria Collin blir den första att tillträda rollen som Executive Director för Global Compact Network Sweden. Maria kommer närmast från medicinteknikföretaget Elekta där hon jobbat som Global Sustainability Manager. I sin nya roll får hon uppdraget att fortsätta etablera det svenska nätverket och hjälpa de svenska medlemmarna att stärka och växla upp sitt arbete med UN Global Compacts tio grundläggande principer och de 17 globala hållbarhetsmålen.

– 
Det ska bli oerhört spännande att driva det svenska nätverket för Global Compact framåt. Som global plattform har UN Global Compact en unik position att inspirera och hjälpa både stora och små företag med hållbarhetsfrågor. Nyckeln till ett mer ansvarsfullt och hållbart företagande är mer kunskap, samarbete och innovation, vilket det svenska nätverket har en fantastisk möjlighet att skapa förutsättningar för, säger Maria Collin.

Maria Collin har lång och gedigen erfarenhet av hållbarhetsarbete från flera olika branscher, både i Sverige och internationellt. Hon kommer närmast från rollen som Global Sustainability Manager på Elekta där har hon ansvarat för att ta fram och driva igenom företagets globala hållbarhetsstrategi. Dessförinnan har hon jobbat som Group Responsible Sourcing Manager på Electrolux i både Sverige och Italien, samt haft rollen som Product Manager and Sustainability Expert på Clas Ohlson. Hon har även erfarenhet från ideell sektor då hon jobbat på en kanadensisk NGO i Bolivia.

– Vi blev överväldigade av det stora antalet sökande och den fantastiska kompetens som finns inom Hållbarhetssverige. Maria Collin har en bred erfarenhet av att driva utveckling, skapa engagemang, och stärka hållbarhetsagendan kommer att vara oerhört viktigt för nätverket. Maria kommer framförallt att vara en stor tillgång för alla våra medlemmar, säger Emma Ihre styrelseordförande för Global Compact Network Sweden.

Maria Collin tillträder rollen som Executive Director den 2 september.

Du hittar Marias kontaktuppgifter här.

Fakta UN Global Compact och Global Compact Network Sweden:

UN Global Compact är idag världens största hållbarhetsinitiativ för det privata näringslivet. Det svenska nätverket startades i mars 2018 med syftet att skapa ett större lokalt engagemang för ansvarsfullt företagande och hjälpa de svenska medlemmarna att stärka och växla upp sitt hållbarhetsarbete med UN Global Compacts 10 grundläggande principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption samt de 17 hållbarhetsmålen. Nätverket är en plattform för företag och organisationer som vill hitta nya samarbetsmöjligheter och utbyta erfarenheter för att skapa ett mer långsiktigt och hållbart näringsliv.

Visby skyline Nyheter

Middag i Almedalen

Global Compact Network Sweden arrangerade tillsammans med medlemsföretaget Mannheimer Swartling en middag i anslutning till Almedalen 2019. Syftet var att ge några röster från näringslivet möjlighet att ge sin syn på regeringens pågående arbete. Regeringens CSR-ambassadör Jakob Keifer berättade att regeringen under hösten kommer att lansera en uppdaterad exportstrategi och att de även parallellt med detta kommer presentera en stärkt plattform för hållbart företagande. Förutom Jakob Kiefer deltog representanter från SEB, Scania, SSAB, Ericsson, Norrsken, Nordic Capital, Alecta, Svenska kyrkan och Telia Company.

Bild av Alexandru BaboşCC BY 3.0, Link

Event

10 september – Malmö: Praktisk introduktion till UN Global…


Välkommen till Global Compact Network Swedens introduktion till UN Global Compacts tio principer i Malmö! Efter mycket uppskattade seminarier i Göteborg och Stockholm, kommer seminariet att hållas i Malmö! 

Introduktionen är riktad till alla som vill lära sig mer om de tio principerna och hur andra företag jobbar med dem i praktiken. Det är inte nödvändigt att ha hållbarhet som huvudarbetsuppgift, så bjud gärna in dina kollegor. Seminariet hålls för medlemmar i Global Compact Network Sweden.

Företrädare från tre medlemsföretag kommer presentera hur de arbetar med principerna. Med både praktiska exempel och om hur de tio principerna integreras i företagens övergripande hållbarhetsarbete. Inbjudna talare är:

 • Greg Priest, Head of Social Impact and Human Rights på Inter IKEA Group, om principerna gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt.
 • Carina Markow Lundberg, Chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning på Folksam, om principen gällande anti-korruption.
 • Åse Togerö, Utvecklingschef för hållbar affärsutveckling på Skanska , om principerna gällande miljö.

Praktisk information

Tid: 10 september kl. 14-16 (kaffe och registrering från 13:00).

Plats:  Mannheimer Swartling, Carlsgatan 3, 203 14 Malmö

Deltagare: Alla anställda i Signatories eller Participants (medlemmar) i UN Global Compact.

Registrering: Seminariet är gratis. Sista anmälningsdag är 3 sept.

Nyheter

Besök av United Nations High Commissioner for Human Rights

Den 27 maj besökte UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet – tidigare president i Chile och generaldirektör för UN Women – Stockholm. Global Compact Network Sweden och UN Human Rights anordnade ett möte mellan Michelle Bachelet och representanter från flera svenska företag.

Temat för mötet var vilken roll svenska företag kan spela vad gäller den internationella människorättsagendan. Under mötet berättade Michelle Bachelet om hennes prioriteringar under sin mandatperiod och de svenska företagsrepresentanterna berättade om sina åtaganden samt diskuterade specifika utmaningar.

Event

21 maj – Stockholm: Praktisk introduktion till UN Global…

Välkommen till Global Compact Network Swedens introduktion till UN Global Compacts tio principer i Stockholm!

Introduktionen är riktad till alla som vill lära sig mer om de tio principerna och hur andra företag jobbar med dem i praktiken. Det är inte nödvändigt att ha hållbarhet som huvudarbetsuppgift, så bjud gärna in dina kollegor. Seminariet hålls för medlemmar i Global Compact Network Sweden.

Företrädare från tre medlemsföretag kommer presentera hur de arbetar med principerna. Med både praktiska exempel och om hur de tio principerna integreras i företagens övergripande hållbarhetsarbete. Inbjudna talare är:

 • Kristina Areskog Bjurling, Hållbarhetsansvarig för varor på Axfood, om principerna gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt.
 • Helena Sundén, Vice President Group Ethics hos Skanska, om principen gällande anti-korruption.
 • Andreas Follér, Hållbarhetschef på Scania, om principerna gällande miljö.

Praktisk information

Tid: 21 maj 2019 kl 08.30-10.00 (kaffe och registrering från 08:00).

Plats: Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm

Vem kan delta?: Alla anställda i Signatories eller Participants (medlemmar) i UN Global Compact.

Registrering: Seminariet är gratis. Sista anmälningsdag är 16 maj.

Event

3 May – Gothenburg: Practical introduction to the Ten Principles…

Welcome to Global Compact Network Sweden’s introduction to the Ten Principles of UN Global Compact in Gothenburg!

The focus is on how companies can work with the Ten Principles in practice. The main target audience is non-sustainability professionals, so feel free to invite your colleagues. The seminar is exclusively held for member organizations of Global Compact Network Sweden. The seminar will be held in English.

Agenda

Welcome and introduction
Emma Ihre, Head of Sustainability at Mannheimer Swartling and Chair women of Global Compact Network Sweden,will give a brief introduction to the Ten Principles and what it means to be a member of UN Global Compact.

The Ten Principles of UN Global Compact in practice
These sessions aim to give an introduction to the ten principles and the expectations on the organization. The speakers will give practical examples on how the principles have been integrated in the company´s sustainability efforts.

 • Venkatapathy Vaithianathan, Corporate Responsibility Director at Volvo Group, on the principles of Human Rights and Labour.
 • Mia Edofsson, Head of Sustainability at Akademiska Hus, on the Environmental principles.
 • Mara Hemberg, SVP Group Legal & Corporate Governance at Volvo Cars Group, on the Anti-Corruption principle.

Q&A session
Questions from the audience, moderated by Malin Ripa, Director Responsible Business, Volvo Construction Equipment.
Most Welcome!

Practical information

Time: 3 May 2019 at 09.00-11.00 (coffee and registration from 08:00).

Venue: Volvo VGHQ, LV-hallen, Gropegårdsgatan 10, Göteborg.

Who may participate?: All employees of Participants or Signatories (members) in UN Global Compact.

Registration: The seminar is free of charge. Last day to register is 29 April.

Årsmöte

De viktigaste händelserna från årsmötet 2019

Den 28 mars 2019 höll Global Compact Network Sweden sitt årsmöte i Mannheimer Swartlings lokaler i Stockholm. På årsmötet deltog 37 röstberättigade medlemmar. Efter årsmötet följde en föreläsning av Daniel Neale, Programme Director på Corporate Human Rights Benchmark.

Vid årsmötet valdes följande personer:

Styrelse

 • Emma Ihre, Mannheimer Swartling, ordförande på 2 år
 • Frida Koff, Hemfrid, ledamot på 2 år
 • Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundet, suppleant på 2 år

På årsmötet 2018 valdes följande personer in i styrelsen på 2 år och har således 1 år kvar på sina mandatperioder:

 • Mia Edofsson, Akademiska Hus, vice ordförande
 • Gabriel Lundström, SEB, kassör
 • Théo Jaekel, Ericsson, ledamot
 • Malin Ripa, Volvo Group, ledamot
 • Carina Markow Lundberg, Folksam, ledamot
 • Kerstin Lindvall, ICA-gruppen AB, suppleant

Revisorer

 • Magnus Enell, Enell Sustainable Business AB, revisor på 1 år
 • Marianne Förander, EY, revisor på 1 år

Valberedning

 • Carina Silberg, Alecta, sammankallande, på 1 år
 • Annika Ramsköld, Vattenfall, på 1 år
 • Thomas Lagerqvist, Mannheimer Swartling, på 1 år

Nya stadgar och ny medlemsavgift

Årsmötet beslutade om nya stadgar för föreningen. Dessa hittar du här.

Mötet beslutade även om att införa en lokal medlemsavgift för icke-betalande medlemmar från och med 1 januari år 2020. Avgiften, som är på 5 000 kronor, ska gälla för Signatories med lägre omsättning än USD 50 000 000 samt svenska dotterföretag till icke-svenska juridiska personer som är medlemmar i United Nations Global Compact. Mötet beslutade även om att avgiften ska undantas ideella organisationer samt företag med en årlig omsättning lägre än 1 miljon kronor.

Protokollet från årsmötet hittar du här.

Hur arbetar de största företagen med mänskliga rättigheter?

Efter att ordinarie årsmötespunkter hade avhandlats följde en föreläsning med Daniel Neale, Programme Director på Corporate Human Rights Benchmark. Daniel presenterade organisationens syfte, metodik och årets resultat.

Utgångspunkten för Corporate Human Rights Benchmark är att det finns ett marknadsmisslyckande kopplat till mänskliga rättigheter. Syftet är därmed att förse gratis data som möjliggör att viktiga intressenter kan fatta välgrundade beslut och därmed skapa en positiv konkurrens för mänskliga rättigheter.

Genomsnittsresultatet för 2018 är 27%, vilket kan jämföras med 2017 års 18%, när de gjorde sin första mätning. Det har alltså skett en positiv utveckling, men värdet kan också jämföras med att företag borde nå cirka 50% om de gör minimum som rekommenderas av UNDP. Därmed återstår mycket att göra.

Daniel Neale berättade också att det finns de företag som efter första mätningen 2017 valt att ta frågan mer seriöst och blivit mycket bättre. Däremot finns det också många företag i botten som inte brytt sig alls.

Presentationen hittar du här och mer information kan hittas på deras hemsida.

Nyheter

Referat från Global Compact Network Swedens kick off för…

Den 20 februari slog Global Compact Network Sweden upp dörrarna för 2019 med ett tredelat eftermiddagsevent. Läs om vad Emma Ihre, tillförordnad ordförande för Global Compact Network Sweden, Ole Lund Hansen, Chief of Local Networks för UN Global Compact, med flera hade att säga under dagen.

Emma Ihre, tillförordnad ordförande för Global Compact Network Sweden, berättade om nätverkets planer för 2019. En av sakerna att se fram emot är event som introducerar UN Global Compacts tio principer, dessa event kommer ske i Stockholm, Malmö och i Göteborg. Men även mer fördjupande event med mer specifika fokusområden kommer att hållas.

Ole Lund Hansen, Chief of Local Networks för UN Global Compact, berättade sedan om UN Global Compacts fokusområden de kommande åren. Ett huvudfokus är de 17 hållbarhetsmålen, där UN Global Compact ska se till att näringslivet driver en positiv utveckling. Detta gör UN Global Compact genom att fungera som det övergripande verktyget för hållbarhet med fokus på att internationellt sprida åtaganden, framsteg och best practices inom näringslivet. Idén med de lokala nätverken är att UN Global Compact lokalt ska bidra till en accelerering av utvecklingen, men också att de lokala nätverken kan hjälpa lyfta fram föregångare från nätverkens marknader. 

Avslutningsvis genomfördes en panel med temat trendspaning, modererad av Théo Jaekel, styrelseledamot Global Compact Network Sweden, med deltagarna  Malin Oud, Raoul Wallenberg Institutet, Camilla Goldbeck-Löwe, Epiroc, Mats Landén, WWF samt Hema Lehocky, Ericsson. Panelen började med en reflektion över året som gått, där klimatet, nationalism och människohandel upp som orosmoln, men även Greta Thunberg och gröna obligationer som positiva företeelser. Därefter presenterades drömscenarion för 2019, med AI som kan hjälpa företag få kunskap om sina värdekedjor samt företag som vågar ta snabbare kliv i hållbarhetsarbetet genom att inspireras av andra branscher och inte bara följa sin egen.

Tack till alla som närvarade och hoppas att vi får se både er och övriga medlemmar på kommande event!