Nyheter och aktiviteter

Nyheter

God jul! Vi ses igen den 7 januari 2020

Global Compact Network Sweden tar julledigt från den 20 december och är tillbaka igen den 7 januari.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla medlemmar för ert engagemang under det gångna året och hoppas såklart på att ses mer under 2020 – då blir det full fart och stenhårt fokus på “Ten years to go”!

Från oss alla till er alla

God jul och gott nytt år!

Nyheter

Philip Thormark – Head of Operations för Global Compact…

Philip Thormark är Head of Operations för Global Compact Network Sweden (GCNS) sedan december 2019. Vi har ställt tre korta frågor till Philip.

Berätta kort om dig själv

Jag är civilingenjör och kommer närmast från ÅF (numera AFRY) där jag jobbat som hållbarhetskonsult och uppdragsledare i nästan åtta år. Jag har jobbat med hållbarhetsfrågor för både privat och offentlig sektor och varit projektledare för bland annat NMC och Swesif (Sveriges Forum för Hållbara Investeringar). Det senaste året har jag också jobbat en hel del med etableringen av Global Compact Network Sweden, och det känns väldigt kul att nu få chansen att ägna 100 % åt att förverkliga den fantastiska potential som finns inom GCNS.

Vad mer? Jag kommer från Göteborg, är svag för ordvitsar (såklart) och har precis börjat sjunga i en kör! Fun fact: 2012 fick jag mitt exjobb “Green Business Assessment” publicerat i Global Compact Yearbook – den tyska upplagan! 🙂

Vad innebär din roll?

Som Head of Operations är mitt främsta uppdrag att skapa värde för er medlemmar. Det handlar bl.a. om att organisera events och nätverksträffar samt stötta er på olika vis, till exempel genom att tillgängliggöra och utveckla verktyg som stödjer ert hållbarhetsarbete kopplat till Global Compacts 10 principer och FN:s globala mål. Jag arbetar även tätt tillsammans med vår ED Maria för att hjälpa till med att sprida UN Global Compacts budskap samt omsätta styrelsens och er medlemmars ambitioner och önskemål i praktiken.

Vad händer på Global Compact 2020?

Det övergripande temat för 2020 är “Ten years to go” och våra aktiviteter kommer att fokusera på hur vi gemensamt kan accelerera vårt arbete för att nå målen i Agenda 2030. Vi fortsätter även arbetet med att vidareutveckla kansliets arbetsformer, kontakten med huvudkontoret i New York och såklart samarbetet med er medlemmar ytterligare. Jag ser verkligen fram emot att få träffa och lära känna er ännu bättre, hör gärna av er!

Du hittar du kontaktuppgifter till Philip och sekretariatet, här.

Årsmöte

Valberedningens arbete och nomineringsprocess för styrelsen

Hej medlem eller blivande medlem,

Valberedningen har vid det här laget arbetat mer eller mindre aktivt sedan augusti. Här följer nu en första rapport om hur vi har tolkat vårt uppdrag och hur vi arbetat med det.

Bakgrund

I stadgarna framgår att föreningen ”har till ändamål att på nationell nivå stödja framdrift för United Nations Global Compacts tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption, och förankra initiativet i olika nationella och kulturella sammanhang. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att ge medlemmarna möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom områden som utgör eller anknyter till United Nations Global Compacts principer.”

Föreningens Arbetsplan för 2019 bygger på den enkät som genomfördes 2018.

Enligt arbetsplanen finns ett antal konkreta områden föreningen borde fokusera på:

 • kontinuerlig dialog kring trender och analys av olika medlemsrelevanta frågor
 • konkret rådgivning och diskussioner för praktiskt arbete med Global Compacts principer;
 • inventering av frågor där medlemsföretagen efterfrågar gemensamma lösningar;
 • skapa arbetsgrupper kring United Nations Sustainable Development Goals;
 • engagera företags- och koncernledningar för att nyttja deras insikter och erfarenheter;
 • hantera frågor som är relevanta för investerare; samt
 • samarbete med olika myndigheter för att skapa synergier.

Detta blev vår utgångspunkt för uppdraget inför stämman 2020.

Vår uttolkning av uppdraget

För att kunna nå dessa mål krävs en styrelse där varje ledamot på eget initiativ tänker och agerar för att möta utmaningarna, i syfte att skapa ett tydligt mervärde för den samlade medlemskretsen. Det i sin tur förutsätter att varje ledamot bidrar aktivt och konstruktivt. I valberedningen har vi haft detta i åtanke när vi utvärderat nuvarande ledamöters insatser och i det pågående arbete med att identifiera nya kandidater. Inte bara till styrelsen utan också individer som på olika sätt kan vilja engagera sig i GCNS arbete, t.ex. inom de arbetsgrupper som kan komma att etableras för specifika frågor.

GCNS styrelse går nu, efter en rejäl uppstramning av verksamheten och efter tillkomsten av ett professionellt styrt kansli, mot en mer traditionell roll som strategiskt organ som via den operativa ledningen ska kunna verkställa de strategiska visionerna och besluten.

Styrelsen bör inte bli nämnvärt större än vad den är. Istället bör man kunna arbeta med olika arbetsgrupper för att dels engagera medlemmar som vill delta i verksamheten dels etablera en kandidatpool av potentiella och relevanta framtida ledamöter.

Status

GCNS har idag en mycket kompetent styrelse med brett kunnande och god erfarenhet av Global Compacts 10 principer. Styrelsen utgör också ett relativt representativt urval av GCNS:s medlemmar.

Vårt arbete inom Valberedningen har inriktat sig på att analysera om det finns skäl, och i så fall hur vi då ska kunna medverka till, att göra styrelsen ännu starkare samt se över vilka områden som borde kompletteras. För att stärka mervärdet för medlemmarna behöver alla organisationer en engagerad styrelse med stort, aktuellt och relevant kunnande samt breda och väl fungerande nätverk. En styrelse där de enskilda ledamöterna lägger ned arbete på att utveckla GCNS på olika sätt.

Metod

Arbetet började med en enkät som varje styrelseledamot ombads besvara. En något kortare version av denna enkät kommer i den här valberedningens arbete att vara det dokument som de som vill delta mer aktivt i GCNS verksamhet, bortom den egna rollen och till gagn för organisationen och dess mål, blir ombedda att besvara. Syftet är att säkerställa att vi fångar upp relevanta kompetenser, nätverk och områden.

Efter utvärdering av enkätsvaren följde intervjuer med dels personer som vi behövde förstå mer om på grund av deras roller i styrelsen dels personer som representerade företag/branscher som vi ville veta mer om.

I den förra kategorin ingick självklart GCNS ordförande och vice ordförande. Deras visioner och tankar behövde vi förstå på detaljnivå för att kunna säkerställa att vi arbetade med kravprofiler som var relevanta för dessa visioner etc. För att tillgodose ett effektivt och relevant flöde av finansiell information mellan styrelse och kansli och tvärtom så intervjuades även ED och kassör som båda såg ekonomistyrningen som en mycket viktig funktion som skulle säkras genom månatliga möten. Båda ska agera som proaktiv ”nivåregulator” men utifrån olika grundförutsättningar.

Framtid

Närmast ägnar sig valberedningen åt att diskutera kravprofilen för GCNS revisorer. Även här behövs ett prestigelöst och konstruktivt samarbete i det löpande för att säkerställa regelefterlevnad och hjälp med styrning på ekonomiområdet.

Arbetet så här långt har också rent allmänt gett oss värdefulla synpunkter om framtiden.

Att behålla nivån på styrelsen är viktigt i våra externa relationer. Styrelsens sammansättning, vilka det är som arbetar i styrelsen och vilken erfarenhet och kunskap de representerar tjänar även som kvalitetsstämpel på hela GCNS och påverkar därför också i förlängningen vår legitimitet och trovärdighet. Det tillsammans med vilka medlemmar det är vi som organisation representerar påverkar i sin tur styrkan i vår röst. Med det sagt ser vi att det finns en större representation av stora bolag snarare än mindre och medelstora bolag trots att det för dessa bolag sannolikt finns ett stort medlemsvärde att delta, och det är detta segment som kommer stå för viktig medlemstillströmning.

Vi måste sträva efter att ha erkänd expertkunskap inom de fyra huvudområdena för Global Compacts tio principer.

Om vi dessutom skulle kunna addera ett ökat antal aktiva representanter från våra medlemmar som arbetar i olika arbetsgrupper kring relevanta frågor så ökar det ytterligare styrkan i vår röst och därmed vår relativa roll inom det globala nätverket.

Detta tar vi med oss när vi går in i en fas där vi börjar titta på potentiella kandidater att nominera till styrelsen.

Vill du bli mer aktivt engagerad?

Skulle du vilja engagera dig mer aktivt i vad GCNS gör är du välkommen att höra av dig. Extra välkommen är du om du tillhör ett mindre eller medelstort bolag. Som i alla frivilliga nätverk handlar det om att ju fler vi är som är aktiva desto mer kan vi åstadkomma. Enklast är att i så fall kontakta vårt kansli, med Maria Collin som ED. Du ombeds att fylla i en kortad version av den enkät som styrelsemedlemmarna fyllt i (som vi nämnt tidigare).

Uppdatering: Intresseanmälan är stängd.

Vi tar med dessa intresseanmälningar inklusive enkäterna i vårt fortsatta arbete, och kontaktar dig för eventuell ytterligare information och dialog.

Vi uppmuntrar dig att tänka på och tala om för oss i vilken egenskap du eller den person i din organisation du nominerar vill vara aktiv. Styrelsens ledamöter väljs en gång per år i samband med årsstämman, och de som väljs vid stämman 2020 väljs för en period av två år. Omsättningshastigheten på styrelsens medlemmar är sannolikt lägre än möjligheten att istället engagera sig i olika arbetsgrupper som kommer att växa upp kring olika frågor. 

Vi tar emot nomineringar fram till den 13 januari.

Valberedningen i GCNS//

Carina Silberg, Alecta
Annika Ramsköld, Vattenfall
Thomas Lagerqvist, MSA


Nyheter

Youth meets companies at well-attended event on climate action

On Friday the 6th of December Global Compact Network Sweden and the Nordic Council of Ministers co-hosted the event “The climate aware generation – is your company ready?” as a part of the COP25 Stockholm Hub. The event focused on what role companies play in climate action and what the youth expects from them in terms of commitment, combining the presence of companies and students/youths. 

Introduction

Our Executive Director Maria Collin and Fanny Rehula, Project Officer at Nordic Council of Ministers opened the event and Maria presented the Global Compact initiative and the Swedish network.

The event was moderated by Vide Richter, Sstainability consultant at AFRY.

Presentations and panel discussion

First out was Pernilla BergmarkMaster Researcher, Sustainability at Ericsson and Co-Author of “Exponential Climate Action Roadmap”, who presented the key insights and take aways from the report. She set the context in terms of what companies needs to be achieved in order to reach the Paris Agreement and limiting global warming to 1.5°C. She stressed the need for exponential change instead of incremental change, with the emission budget for 1,5°C running out in just a few at present pace. “The immediate CHALLENGE is not only how to cut emissions 100% by 2050. It is how to cut 50% by 2030.” Pernilla also focused on the need for climate leadership, where businesses need to commit to the 1,5°C targets. Businesses’ impact can also be scaled through partnerships, pledges and commitments.

Next up was Morten JastrupManaging Partner at Nordic Sustainability and Author of “Nordic Businesses and the 2030 Agenda: Global Compact Nordic Survey 2019“. Morten gave a summary of the most interesting results from the report which was based on a survey of Global Compact member companies in the Nordics. The result showed that companies think that the SDGs they can impact the most are: climate action, responsible consumption and production and good health and well-being. The biggest challenges in working with the SDGs were identified as: setting relevant KPIs and progress targets, and translating the SDGs to be relevant for the business context.

Morten also talked about that the expectations on business are changing, where businesses’ purpose have gone from focusing on creating shareholder value, to shared value and now to creating “system value”, in which society and environment needs to be taken into account and are seen as preconditions to business’ success.

The last up was Kristoffer RavnbølCEO and Co-founder of Naboskap
to talk about the expectations from Nordic youth, based on “Nordic Youth As Sustainable Changemakers : In the transition to sustainable consumption and production” which Kristoffer is the co-Author of. Kristoffer’s main message to the audience was: “Go out into the world to involve and understand the youth”, as this will be crucial to succeed with your company’s sustainability ambitions.

The report was based on a survey of youth (age 13-29) in the Nordic countries, which showed that: 89 % are worried or very worried, 83 % are ready to do more and take action. 93 % find living a sustainable life important, whereas 25 % find it easy to live and consume in a sustainable way.

The presentations was followed by a panel discussion which also included panelists representing students and companies. Alva Jonevret, Vice President Stockholm School of Economics Students for Climate Action talked about why sustainability is so important when choosing a future employer and how more and more students are refusing companies that won’t take climate responsibility. Ulrika Skantze, Head of Talent Acquisition at Cybercom, affirmed that there has been an increase in interest in sustainability among applicants in recent years.

Concluding workshop

The event was concluded with a workshop exercise where groups of company representatives and students/youths discussed expectations on companies regarding climate action. The groups expressed expectations on companies to communicate honestly and transparently, the most important isn’t to be perfect it is to show high ambitions to build trust. Dare to share the bad numbers!

Nyheter

CEO roundtable organised by Global Compact Network Sweden

Last week Global Compact Network Sweden (GCNS) arranged a CEO roundtable together with Lise Kingo, CEO & Executive Director of UN Global Compact. The objective of the meeting was to invite leading Swedish CEOs to help shape the UN Global Compact’s strategy and priorities and to discuss how Swedish businesses can enhance their leadership role in the initiative, both locally and globally. The companies that attended were: Mannheimer Swartling, Electrolux, Cybercom, Skanska, Vattenfall, Holmen, SSAB and Volvo Group.

Introduction

Our Executive Director Maria Collin opened and moderated the roundtable. Lise was first out to speak and expressed that she saw “this as an opportunity to accelerate progress towards the necessary tipping points on climate change and other sustainable development priorities, both in Sweden and around the world”. She pointed out that with current trajectory we will not reach the sustainable development goals. She urged that everyone must evaluate what we can do to accelerate our efforts in meeting the goals with soon only ten years to go until 2030.

Presentations and open discussion

The CEOs from Electrolux, Cybercom and Skanska shortly presented their sustainability efforts and vision for the future. The new Ambassador for Sustainable Business at the Swedish Ministry for Foreign Affairs presented his thoughts on how to work together with companies the coming years.

It was expressed that integrating sustainability into the entire business model is the way forward and a competitive edge that create new opportunities. Electrolux has for example launched their “For the better 2030” strategy, which includes supporting the million users of their products every day in eating more sustainable, changing their habits and their clothes to last longer. Cybercom focus on “makers of tomorrow” and “heart in the next generation”. Their view is that a key to deliver on the Paris Agreement is thinking of companies as solution providers, and as of such focusing on the “handprint” of the company with circular economy models, not only on the “footprint”. Skanska measure green revenue and are at 46% today and their target is to be climate neutral 2045. They are confident that they will reach this target but further development within procurement and energy is seen as crucial to meet their goal.

Most of the companies expressed frustration over that many of their projects for a sustainable future are stopped or delayed due to permits that take many years to receive or not updated policies standing in the way. They urged for the Swedish government to update and adjust legislations to support companies in developing sustainable, business models, products and services.

All companies agreed upon that their business is what it is and hence makes most sense to start from there when developing more sustainable models to meet the SDGs. They also suggested a climate focused cooperation across companies and industries.

Takeaways

Lise rounded up with that she would like the Swedish companies that are leading within sustainability in their fields to be more visible globally, to inspire and challenge other countries and companies. Clear actions for UN GC and GCNS was defined to take lead on and report back on during 2020.

GCNS are very pleased with the valuable discussions and takeaways from this CEO roundtable and look forward to more discussions soon.

Event

COP25 Stockholm: The climate aware next generation – is…

Welcome to a co-hosted event by the Nordic Council of Ministers and Global Compact Network Sweden! This event is a part of the COP25 Stockholm Hub. The focus of the event is to discuss what role companies play in climate action and what the youth expects from them in terms of commitment. The event will discuss what companies need to do and can do, as well as what companies are currently doing. The event will also talk about what youth expects from companies, as future employees as well as current and future consumers.

Invited to the event will be a mix of company representatives and students as well as youth from Nordic countries.

Agenda

Welcome and introduction

Maria Collin, Executive Director at Global Compact Network Sweden

Fanny Rehula, Project Officer at Nordic Council of Ministers.

The event will be moderated by Vide Richter, Sustainability Consultant at AFRY.

Exponential Climate Action – What companies can and should do

Pernilla Bergmark, Master Researcher, Sustainability at Ericsson and Co-Author of “Exponential Climate Action Roadmap”.

The status of Sustainability work within Nordic Companies

Morten Jastrup, Managing Partner at Nordic Sustainability and Author of “Nordic Businesses and the 2030 Agenda: Global Compact Nordic Survey 2019”.

Expectations from Nordic youth

Kristoffer  Ravnbøl, CEO and Co-founder of Naboskap and Co-Author of “Nordic Youth As Sustainable Changemakers : In the transition to sustainable consumption and production”.

Panel discussion

Morten Jastrup
Ida Marie Neergaard
Alva Jonevret, Vice President Stockholm School of Economics Students for Climate Action.
Ulrika Skantze, Head of Talent Acquisition at Cybercom.

Workshop

Cooperative workshop with all participating company representatives and students. The output of the workshop will be key messages to the business sector and the political level.

Practical information

Time: 6 December 2019 at 14:00 to 15:30.

Address: Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57 C, 113 56 Stockholm.

Venue: Moon

Registration: The seminar is free of charge. Please register before 2 December HERE

Nyheter

Global Compact bidrar på konferens med AGENDA 2030 i…


Den 20 november anordnade Agenda 2030 i Väst sin årliga konferens om de globala målen. Årets tema var hur samspelet mellan de olika globala målen kan bidra till samhälls- och affärsnytta samtidigt som målkonflikter och därmed negativa bieffekter kan minimeras. Genom en bred representation av föredragshållare kunde deltagarna ta del av inspirerande presentationer och workshoppar för att lära och inspireras av goda exempel från olika aktörer, både från närområdet och från andra delar av världen.​

Mia Edofsson, vice ordförande i Global Compact Sweden samt hållbarhetschef på Akademiska Hus, talade under rubriken ”Kreativa krockar – att ta vara på skavet” om hur målkonflikter kopplat till samhällsbyggande kan vändas till något positivt genom ett långtgående engagemang inom hållbarhetsfrågorna. Hon pekade också på att man genom samspelet mellan Global Compacts tio principer och de Globala målen kan skapa nya affärsmöjligheter och nyttor för både bolag och samhälle.​

Vi tackar både arrangör och de cirka 150 deltagarna för intressanta samtal under dagen!

Läs mer om Agenda 2030 i Väst här:
http://www.2030vast.se/

Nyheter

Utmaningarna med att verka på en internationell marknad

När Dagens Industri arrangerade sin årliga hållbarhetskonferens öppnade Maria Collin, Executive Director för Global Compact Network Sweden, panelen på ett av seminarierna för att diskutera utmaningarna med en global leverantörskedja. Hur hanterar svenska företag tuffa frågor som mänskliga rättigheter, barnarbete, korruption och mutor? Och hur säkerställer de att produktions- och leverantörskedja följer UN Global Compacts tio principer för ett hållbart företagande? 

Maria Collin talade om varför det är viktigt med hållbara leverantörskedjor och hur endast fokus på lägsta priset kan bli oerhört kostsamt i längden, samt hur ett aktivt arbete för leverantörskedjor i enlighet med UN Global Compacts tio principer leder till stabilitet, långsiktiga relationer och ofta stora besparingar. 

Med i panelen var även Anders Lundgren LKAB, Catarina Paulson Alfa Laval, Malin Dahlberg-Markstedt Rädda Barnen och Ulrik Åshuvud Transparancy International som tog upp praktiska exempel på processer och arbetssätt för att säkerställa att policys efterlevs.

Anders Lundgren pratade om vikten av kontinuerliga uppföljningar och långsiktiga samarbeten med leverantörerna. LKAB jobbar bland annat med utvecklingsprogram och leverantörsdagar i Kina för att utbilda managers och arbetare i fabrikerna. Kunskap gör skillnad.

Catarina Paulson beskrev hur Alfa Laval tagit fram en ny systematik för att följa upp och mäta avvikelser. De tittar både på allvarliga och mindre allvarliga avvikelser och att förstå länken mellan kvalitet, effektivitet, pris och ”social impact”. De har också ett mind-set att lyfta leverantörerna och engagera dem i förbättringsarbetet.

Vidare berättade Malin Dahlberg från Rädda Barnen om hur de kan hjälpa till att kartlägga risker och ta fram åtgärdsplaner för att undvika barnarbete. För barnen är det lika viktigt att föräldrarna har en bra arbetssituation och kan kombinera jobba och familj för en trygg uppväxt.

Ulrik Åshuvud pratade om hur viktigt det är för svenska företag att ha en strategi för riskbedömningar och adressera korruptionsfrågan när man går in i nya länder så att det inte uppstår glapp mellan policys och efterlevnad. Framförallt inom sektorer som jordbruk, industri och servicetjänster.

Det slutliga medskicket från panelen var att utmaningarna med en globalt utspridd produktions- och leverantörskedja kan mötas genom:

 • Systematiska riskkartläggningar och riskbedömningar
 • Tydliga processer för kontinuerliga uppföljningar
 • Förståelse för leverantörens kontext och utmaningar
 • Partnerskap och långsiktiga samarbeten
 • Utbildning – kunskap är nyckeln till förändring!

Vill du lära dig mer om dessa frågor kan du läsa mer på UN Global Compacts Action Platform här.

Nyheter

Summary from well-attended event on Decent Work


On October 30th Global Compact Network Sweden held a roundtable on Engagement and Dialogue on Decent Work in a Global Context together with the Swedish Ministry of Foreign Affairs at Mannheimer Swartling in Stockholm.

The event was fully booked with nearly 50 participants representing a wide range of companies, both from sustainability and procurement as well as lawyers. The focus of the meeting was Decent work and aimed at exploring how companies can take actions and develop tools that will have impacts on workers’ lives.

Maria Collin, Executive Director of GCNS welcomed the members and gave an introduction to the UN Global Compact and the Swedish network.

The first speaker of the day was Eva Karlsson, CEO of Houdini Sportswear. Eva gave an interesting presentation about Houdini’s overall approach to sustainability as deeply integrated to the core business, with the planetary boundaries, Oxfam’s donut and the SDGs as a basis for the company’s sustainability work.

Eva stated that today, clothes aren’t used, they are consumed. As an example On average, garments are worn 7-10 times in the western world, compare to the global average of 140 times, whereas the average use of Houdini garments is closer to 1300 times. Eva acknowledged that Houdini’s products might be expensive, but pointed out that “it’s expensive to care!”.

From a value chain perspective Eva said that Houdini’s success factors for a sustainable value chain is long-term relations with the suppliers based on trust, transparency and shared values and goals. In terms of environmental impact, Eva asked the question: “Did we lose common sense in business?” and stressed the need for businesses to “reconnect with nature”.

Mari-lou Dupont, Senior Manager, Decent Work and Supply Chain Sustainability at UN Global Compact visited GCNS from the UNGC head office in New York and introduced the UNGC’s Action Platform on Decent Work in Global Supply Chains as well as the Engagement Toolkit on Decent Work.

The rationale behind the action platform is that Global Supply chains are of the most important levers for business to create positive impact in the world, with an estimated 80% of global trade passing through them annually. The action platform has been running for two years and is intended to provide members a way to engage on a more international level.

Furthermore, Mari-Lou presented the Engagement Toolkit for Responsible Procurement as the “masterpiece” of the action platform. The toolkit will be launched in February 2020 and made publicly available. It is intended to enable procurement staff and their suppliers to take action for improved conditions for workers in supply chains, by increasing understanding and facilitating dialogue with suppliers.

The participant also got to share their view on the biggest risks and challenges when it comes to Decent Work, which included issues such as modern slavery, child labour, excessive overtime and working with suppliers further upstream rather than 1st tier supplier. A key take away from the presentation was the importance of integrating Decent Work in procurement decisions.

Next the participants got to listen to how Volvo Cars work with Decent Work in their supply chain. As one of the founding companies of UN Global Compact, Volvo has also been active in the Decent Work Action Platform from the start. Pernilla Eriksson, Procurement Sustainability Manager and Anna-Maria Ericsson, Labour Affairs Expert held gave a very concrete insight into Volvo’s work.  

Volvo engage in the action platform since the company realise that a great part of the company’s impact comes from the supply chain, as 70 % of added value comes from external suppliers.

As part of Volvo’s work with Decent Work, they have identified supplier stakeholders with exposure to supply chain challenges and initiated engagement forums over a 2 year period where the focus is on dialogue.

Pernilla and Anna-Maria gave examples of very practical ways to engage the issues together with their suppliers. Volvo has initiated two active engagement forums; “Grievance channels”, which aims to improve ways to report irregularities, and a forum focusing on mitigating risks of forced labour.

The event also included an interactive session where the participants got to discuss and try to resolve different dilemmas around Decent Work, which resulted in many interesting perspectives and ideas around the table.

The seminar was concluded with a presentation of UN Global Compact overarching strategies and values proposition by Thorin Schriber, Participant Engagement Manager from the UN Global Compact Office in New York. Thorin set the scene by showing examples of how sustainability is becoming a prerequisite for long-term success for companies. He explained UNGC’s mission to spread and implement the Ten Principles and the SDGs and gave examples of how new sectors use the Ten Principles: e.g. Blackrock, one of the world’s largest asset managers has started to use the Ten Principles to screen there assets.   

UNGC has identified companies’ need for tools and education to advance their work which is provided through the Academy. Going forward, UNGC will continue to build trust and promote transparency, support in meeting the SDG’s and work to shape the global agenda. In 2020, UNGC’s biggest focus will be on gender equality and closing the gender gap.

Thorin closed the event by emphasising on the importance of leaderships, giving Greta Thunberg’s speech at UN General Assembly as an example witnessed first hand. “Everything is about leadership”.

Nyheter

Global Compact Nordic Meeting 2019

Global Compact Network Finland are happy to invite all members of the local Nordic networks to the Nordic Meeting 2019!

This year’s main theme is “New challenges & New solutions”:

 • Digitalization & solutions
 • Sustainability & new challenges
 • Climate change & business drivers

Conference program

Program – Thursday 31 October
13.00 –
14.00
Welcome & kick off
Sami Lundgren, Chair of Board, Global Compact Network Finland
Timo Vuori, Coordinator (interim), Global Compact Network Finland
13.10 – 14.00Global Compact – latest development and way forward
Lessons learned from the Global Compact strategy – so far
News from Global Compact local networks
Value proposition of Global Compact for Nordic companies
Thorin Schriber, Manager, Participant Engagement, UN Global Compact

Nordic Business and the 2030 Agenda – Key Results of Nordic Survey
Joachim Marc Christensen, Network Manager, Global Compact Network Denmark

Greetings from other Nordic Global Compact Networks
Maria Collin, Executive Director, Global Compact Network Sweden
Kim Gabrielli, Executive Director, Global Compact Network Norway
14.00 –
14.15
Break
14.15 –
16.00
Sustainability in practice – new trends in circular economy
Moderated by Jaana Tyynismaa, Country Director, Environment & Health, Ramboll Finland

Circular Economy flash quiz

Vision on Perfect Circular Economy – Carbon-Neutral Circular Economy
Ernesto Hartikainen, Senior Lead, SITRA – Finish Think Tank

Circular economy, different angles in the value chain
Case 1 – Full life-cycle of the equipment, long lifetime, service- and recyclability, scrap materials & new business opportunities
Kaisa Jungman, Director, Sustainable Business Development, Metso Corporatain

Case 2 – Exciting Consumers through circular business models
Leni Valsta, Senior Vice President, Scandinavian Living Business, Fiskars Group

Case 3 – Manufacturing opportunities – new recycling innovation in technology and other circular economy examples
Heli Nykänen, Manager, Group Sustainability and capital Investments Ahlstram-Munksja

Kahoot quiz / Word cloud (Menti)
16.00 –
16.30
Break for refreshment & networking
16.30 –
18.00
Climate change – what is relevant for companies now?
Moderated by Rasmus Valanka, Head of Corporate Responsibility, Kemira Corporation

Business Climate Action for Our Only Future
Heidi Huusko, Senior Manager, Environment and Climate, UN Global Compact

Sustainable Finance Architecture – what should business know about it?
Aila Aha, Executive Advisor on Sustainability, Nordea and Member of European Commissions’s Technical Expert Group on Sustainable Finance

Latest Trends of TCFD Reporting
Jussi Nokkala, Sustainability & Climate Change Leader, PwC
19.30 –
22.00
Global Compact Nordic dinner

Program – Friday 1 November

08.45 – 09.30
Transportation to Nokia Executive Experience Center by bus

09.45 –
11.45
Digitalization and technology
Moderated by Eija Pitkänen, Sustainability, Ethics & Compliance, Risk Officer, Telia Company

Welcome & Business digitalization and Ethics
Nassib Abou-Khalil, Senior Vice President, Member of Nokia Group Leadership Team, Nokia

Nokia sustainability & human rights processes to prevent misuse of technology
Karoliina Loikkanen, Head of Sustainability, Nokia
Fiona Cura-Pitre, Head of Human Rights, Nokia

Digitalization in supply chain sustainability:
1. Data analytics for sustainable supply chain management
2. Supplier sustainability performance data with robotics and AI
Laura Puustjärvi, Head of Sustainability, Valmet
Johanna Pirinen, Senior Vice President, Sustainable Sourcing and Logistics, Stora Ensa

Responsible sales – Volvo Group
Venki Vaithianathan, Corporate Responsibility Director, Volvo Group

Q & A + discussion

11.15 –
11.30
Conclusion – the way forward – Global Compact Nordic 2020

11.30 –
12.15
Demos in Nokia labs – technology solutions

12.15 –
13.30
Bye bye networking buffet lunch

Practical information

Date: 31 October and 1 November 2019.

Location:

31 October – Scandic Park Helsinki, Mannerheimintie 46, Helsinki

1 November – Nokia Executive Experience Center, Karaportti 8, Espoo

Who may participate: All employees of Participants or Signatories (members) in UN Global Compact.

Registration: Registration 15 October at the latest here.