Nyheter och aktiviteter

Årsmöte

28 mars: Välkommen till årsmötet 2019!

Välkommen till Global Compact Network Swedens årsmöte 2019. 

Varmt välkommen till Global Compact Network Swedens årsmöte den 23 mars 2019.

Årsmötet kommer att hållas i Stockholm, men det är även möjligt att delta på årsmötet från både Göteborg och Malmö tillsammans med andra medlemmar via gemensam videokonferens.

Efter att ordinarie årsmötespunkter har avhandlats följer en föreläsning med Daniel Neale, Programme Director på Corporate Human Rights Benchmark. Daniel kommer att presentera metodologin som organisationen använder och årets resultat, för att sen bjuda in till diskussion med medlemmarna. Corporate Human Rights Benchmark är en organisation som bildats av flera internationella investerare och experter för att ta fram ett index som granskar hur företag implementerat frågor kopplade till mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

TID OCH PLATS:

Datum: 28 mars 2019

Tid: kl. 14.30 – 17.00

Plats:

 • Stockholm: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21. Mingel från ca kl. 17.00.
 • Göteborg: Mannheimer Swartling, Östra Hamngatan 16 (gemensam videokonferens).
 • Malmö: Mannheimer Swartling, Carlsgatan 3 (gemensam videokonferens).

HANDLINGAR

Dagordning samt handlingar till årsmötet kan laddas ned här

PROGRAM:

 • 14:30-15:00 Kaffe och registrering samt utdelning av röstkort
 • 15:00-16:00 Årsmöte
 • 16:00-17:00 Inspirationsföreläsning med Daniel Neale, Programme Director på Corporate Human Rights Benchmark.
 • ca 17:00 Mingel för deltagare i Stockholm

ANMÄLAN

Vid årsmötet har varje medlem (svenskt juridisk person som är medlem i UN Global Compact) en röst och rösträtten utövas genom ombud som utsetts av medlemmen. Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta på årsmötet.

Föranmälan är ej obligatorisk för att medverka och rösta på årsmötet, men önskvärt av logistiska skäl. Vi uppskattar därför besked så snart som möjligt.

Event

20 februari: Välkommen till kick off för 2019!

Välkommen till Global Compact Network Swedens kick off för 2019!

Styrelsen kommer under eventet presentera nuläget för organisationen och planer för 2019.

Dessutom får vi besök av Ole Lund Hansen, Chief, Local Networks UN Global Compact som kommer att berätta om hur UN Global Compact är organiserade, vad som erbjuds medlemmar i form av verktyg och nätverk samt vilka strategiska prioriteringar som finns framåt.

Seminariet avslutas med en trendspaningspanel med experter inom UN Global Compacts olika områden som kommer att diskutera vilka utvecklingar man ser under 2019. Panelen består av:

 • Malin Oud, Head of Stockholm Office, Raoul Wallenberg Institutet
 • Camilla Goldbeck-Löwe, VP Corporate Responsibility, Epiroc
 • Mats Landén, Head of Corporate Partnerships, WWF
 • Hema Lehocky, Group Legal Counsel and Compliance Officer, Ericsson

Dagen avslutas med mingel.

Varmt välkomna!

Tid och plats: 20 februari 2019 kl. 13.00 – 17.00 hos Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm. Mingel från ca kl. 16.00.

Deltagare: Seminariet är öppet för Participants eller Signatories (medlemmar) i UN Global Compact.

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är måndag 18 februari.