Whistle-blower protection in business

Välkommen att delta på ett webbinarium om visselblåsarskydd som ingår i en global webbinarieserie om affärsintegriteter för att diskutera praktiska strategier kring etik, integritet och ansvarsskyldighet. Målet är att stärka kampen mot korruption.