Vattenfrågan: Möjligheter och risker för företag

Vattenfrågan blir allt mer relevant för företag att ta hänsyn till, särskilt eftersom CSRD och ESRS ställer högre krav. Detta och mycket mer tar vi upp under vårt webbinarium tillsammans med Swedish Water House (SIWI). Välkommen att anmäla dig!

Mindre än 1% av världens vattenresurser är sötvatten, och det ska räcka till många. Vatten är inte bara livsnödvändigt för människor, djur och ekosystem, utan är också en viktig del i många företags värdekedjor. Vatten krävs för både produktion av råmaterial och färdiga produkter, och till transporter.

I takt med att konkurrensen om vatten ökar och klimatet förändras blir det allt mer relevant för företag att ta hänsyn till vatten och arbeta med ”water stewardship”. Alltså, att använda vatten på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. UN Global Compact har identifierat vattenförvaltning som en av de områdena där företag kan göra störst och snabbast inverkan till 2030, och uppmanar företag att ta action genom Forward Faster.

För att säkra vattentillgång och minska negativ påverkan på miljö och vattenresurser behöver företag kartlägga vattenrisker och möjligheter i sina värdekedjor. Exempelvis kan vattenanvändning i produktionsområden med vattenbrist leda till höjda vattenpriser eller att produktionen bromsas. Det kan även innebära en potentiell hälsorisk för arbetarna i produktionen. En hög vattenåtgång kan också trigga intressekonflikter med lokala invånare och verksamheter, och i sin tur restriktioner för vattenanvändning. Kartläggning av vattenrisker och möjligheter är särskilt relevant i och med EU:s nya direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktivet ställer höga krav på företags rapportering inom bland annat klimat, föroreningar och vattenanvändning. EU-direktivet omfattas även av European Sustainability Reporting Standards (ESRS) där vatten och marina resurser (ESRS E3) är ett av 12 rapporteringsområden.

I detta webbinarium bjuder vi tillsammans med Swedish Water House (SIWI) in experter och företagsrepresentanter för att belysa varför det är viktigt för företag att ta hänsyn till vatten, presentera handfasta verktyg för kartläggning av vattenrisker och möjligheter, samt visa goda exempel från företag som påbörjat sin vattenresa.

Viktiga frågor:
  • Varför behöver företag ta hänsyn till vatten i sina värdekedjor?
  • Vad innebär ”water stewardship”?
  • Vad finns det för vattenrisker i företags värdekedjor?
  • Vilka verktyg finns för att kartlägga vattenrisker och möjligheter?
  • Hur bör företag tänka kring vatten och det nya EU-direktivet CSRD?
Inbjudna talare:
  • Fredrik Hellman, Global Climate Resilience Lead, AstraZeneca.
  • Julia Cadaval Martins, Private Sector Partnerships and Business Development Lead, Global Resilience Partnership.
  • Per Stoltz, Nature Specialist, Ingka Group.
  • Sara Jägermo, fastighets- och hållbarhetschef, Vacse.

Samtalet modereras av Thomas Rebermark, Director, Swedish Water House (SIWI).

Anmälan: