UN Global Compact Leaders Summit

Välkomna till UN Global Compacts Leaders Summit 2023! Denna konferens syftar till att inspirera och utmana organisationer att sätta upp mätbara, trovärdiga och ambitiösa mål inom fem områden – levnadslöner, klimatförändringar, vattenförvaltning, jämställdhet och SDG-investeringar. Här är den privata sektorn bäst positionerade för att främja Agenda 2030 och driva på framsteg inom alla 17 globala mål.

Välkomna till UN Global Compacts Leaders Summit 2023! Denna konferens syftar till att inspirera och utmana organisationer att sätta upp mätbara, trovärdiga och ambitiösa mål inom fem områden – levnadslöner, klimatförändringar, vattenförvaltning, jämställdhet och SDG-investeringar. Här är den privata sektorn bäst positionerade för att främja Agenda 2030 och driva på framsteg inom alla 17 globala mål.

Medlemmar kan anmäla sig till konferensen här!