The path towards 2030: Nordic Corporate Sustainability Stocktake

Via livesändning från New York City kan du delta på den officiella lanseringen av vår rapport om statusen på nordiska företags hållbarhetsarbete. Lanseringseventet äger rum kl. 15:00 - 16:00 CET den 18 september 2023. Välkommen!

Var med på den officiella lanseringen av vår nya rapport “The path Towards 2030: Nordic Corporate Sustainability Stocktake” som vi tagit fram i samarbete med Accenture och de andra nordiska nätverken för UN Global Compact i Danmark, Norge och Finland. Lanseringen äger rum i New York i samband FN:s generalförsamling och högnivåmötena under FN-veckan.

Syftet med rapporten har varit att identifiera status, utmaningar, behov och möjligheter i företags arbete att nå Agenda 2030 i Norden.

Eventet modereras av Kim Gabrielli Executive Director UN Global Compact Norway och följs av en paneldiskussion om innovation och omställning med representanter från olika nordiska företag.

Klicka här för att komma till livestreamingen av lanseringen som äger rum kl. 15:00 – 16:00 CET

Notera att detta är ett hybridevent med deltagare både online och på plats i New York.