SDG Global Business Forum

2024 års affärsforum för SDG:erna kommer äga rum virtuellt i samband med High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF). SDG Global Business Forum är en viktig del inför Summit of the Future i september. Anmäl dig här!