Inför COP28: Var med och höj EU:s klimatambitioner

Lär dig mer om FN:s klimatförhandlingar och hur företag kan vara med och påverka klimatpolitiken.

Den 30 november till 12 december är det dags för de nationer som skrivit under FNs klimatkonvention att träffas i Dubai, Förenade Arabemiraten för den 28:e upplagan av FN:s klimatkonferens (COP28). Vid sidan av de formella förhandlingarna mellan stater träffas även politiker, myndighetsrepresentanter, forskare, civilsamhälle och företag för att diskutera och utbyta erfarenheter om hur vi kan begränsa den globala uppvärmningen och påskynda klimatomställningen.  

Missa inte UN Global Compact Network Swedens och Världsnaturfonden WWF:s gemensamma digitala event den 24:e oktober, kl 9-10.30 om företagens roll vid FN:s klimatförhandlingar vid COP28.  

Tillsammans med ledande experter på klimatområdet kommer vi på eventet att gå igenom;

  • De viktigaste frågorna vid förhandlingarna 2023
  • Hur förhandlingarna går till i praktiken 
  • Vi kommer också att presentera en konkret möjlighet för företag att påverka klimatpolitiken genom att signera ett öppet brev till våra politiker om att höja EU:s klimatambitioner och accelerera utfasningen av fossila bränslen. 

Medverkande:

  • Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare för COP28 
  • Emma Modèer Wiking, Chef för internationellt hållbart företagande,Business Sweden 
  • Lisa Rydén, Vice President Corporate Social Responsibility, Tetra Pak 
  • Malin Pettersson-Beckeman, Head of Sustainability Partnerships & Engagement, Inter IKEA  
  • Inga Fritzen Buan, Senior rådgivare internationell klimatpolitik,WWF 
  • David Mjureke, Senior rådgivare klimat & energi,WWF 

Intresset för att öka samarbetet mellan näringslivet och politiken är stort och viktigt framåt. Vi hoppas på en bred uppslutning från många olika branscher och olika storlek på företag! Registrera dig nedan.