Private Sector Forum 2024

Private Sector Forum (PSF) samlar högnivåledare för att adressera stora globala frågor som klimatförändringar, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Detta interaktiva möte, med rundabordsdiskussioner och nätverksmöjligheter, kommer att äga rum första dagen av FN:s generalförsamlingsvecka i samband med Summit of the Future.