Nätverksträff: CSDDD

Den 14 juni arrangerar UN Global Compact Sweden en exklusiv nätverksträff på temat CSDDD. Under träffen får inbjudna företagsmedlemmar träffas för att höra från experter inom området, och inte minst delta i en högkvalitativ diskussion där kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte kring CSDDD uppmuntras.

Hur kommer de nya kraven från kommande Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) påverka företag och hur arbetar man bäst med frågan?

Den 14 juni arrangerar UN Global Compact Sweden en exklusiv nätverksträff på temat CSDDD. Under träffen får inbjudna företagsmedlemmar träffas för att höra från experter inom området, och inte minst delta i en högkvalitativ diskussion där kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte kring CSDDD uppmuntras.

Den ständigt aktuella frågan om mänskliga rättigheter i värdekedjan är något många företag arbetar ihärdigt med. Med den kommande lagstiftningen kommer nya krav att ställas på er som bolag, vilket gör det än viktigare att föra en högkvalitativ diskussion om dess effekter och hur man bäst arbetar med frågan kring CSDDD.

Talar om detta gör:

  • Karin Henrikson, Vice President Compliance & Ethics på Essity
  • Lova Unge, Human Rights and Anti-Corruption Expert på Scania

Samtalet modereras av Mattias Iweborg, grundare och vd för Enact.

Har du frågor om nätverksträffen? Då är du varmt välkommen att kontakta Vide Richter, Engagement Manager på UN Global Compact Sweden.