Lunchwebbinarium och frågestund: CSDDD

Vi bjuder in våra medlemmar till ett lunchwebbinarium om högaktuella EU-direktivet CSDDD tillsammans med Enact. Varmt välkommen!

Efter många turer antogs i dagarna EU:s nya direktiv om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Genom att tillhandahålla ett enhetligt ramverk för due diligence väntas det nya direktivet ha ett stort inflytande på näringslivet.

Storföretagen står nu inför att genomföra noggranna analyser av potentiella risker inom sina värde- och leverantörskedjor, så kallad due diligence (eller tillbörlig aktsamhet), för att identifiera och åtgärda negativ påverkan på mänskliga rättigheter, miljö och korruption. Dessutom måste företagen ha omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Direktivet ska främja transparens, socialt ansvarstagande och miljöhänsyn genom hela leverantörskedjan.

UN Global Compact Network Sweden bjuder nu in våra medlemmar till en digital lunchföreläsning tillsammans med Enact Sustainable Strategies för en genomgång kring bland annat:

  • Varför antas CSDDD nu?
  • Vad omfattar direktivet – DD-policy, riskhantering, due diligence, kontrakt, meningsfullt engagemang och åtgärder?
  • Vilken är tidslinjen, hur kommer detta att påverka svenska företag och vilka omfattas?
  • Vilka delar av värdekedjan täcker CSDDD och vilka områden inom klimat, miljö och mänskliga rättigheter omfattas?

Du kommer även få möjlighet att ställa dina frågor till människorättsexperten Sandra Atler från Enact Sustainable Strategies.

Webbinariet är avsett för dig som tillhör ett medlemsföretag hos UN Global Compact Network Sweden och genomförs på svenska.