CSRD, EU-taxonomin och CSDDD: Navigera framgångsrikt genom den nya hållbarhetslagstiftningen

Varmt välkommen till en djupgående webbinarieserie i tre delar där du förbättrar din kunskap och får praktisk vägledning genom den nya hållbarhetslagstiftningen på EU-nivå.

Rapporteringslandskapet utvecklas i snabb takt runt om i världen, där EU skapar ramen för andra taxonomier. Det nya EU-direktivet för hållbarhetsrapportering, CSRD, tvingar företag och styrelser att se över det strategiska och operativa arbetet med hållbarhet och rapportering. Detta är en utveckling som kommer att driva transformation brett över ett stort antal branscher, men även tvärs över samtliga funktioner och enheter i ett bolag. CSDD-direktivet berör i sin tur cirka 16 000 företag och kommer att kräva due diligence avseende miljö och mänskliga rättigheter i hela värdekedjan. Att förbereda sitt företag för de nya rapporteringsstandarderna och lära sig att navigera genom den nya hållbarhetslagstiftningen i ett tidigt skede är viktigt, då exempelvis EU-taxonomin även utgör en bas för andra kommande regleringar och standarder inom EU:s Green Deal.

Mot denna bakgrund erbjuder UN Global Compact Sweden tre tillfällen där du och ditt företag får chansen att lära er mer om samt förbereda er för det utökade hållbarhets- och rapporteringsarbetet. Webbinarieserien ges tillsammans med AFRY Management Consulting som specialiserar sig på strategisk hållbarhetsrådgivning, transformation och rapportering inom diverse hållbarhetsområden.

Under dessa tre tillfällen kommer vi bland annat djupdyka inom CSRD, EU-taxonomin och CSDDD, titta närmre på vilka företag som omfattas av lagstiftningen och när den träder i kraft, samt ta reda på hur framtida investeringar påverkas av dessa förändringar. Vi kommer också att titta närmre på hur möjligheter och utmaningar kan hanteras med hjälp av konkreta företagsexempel från det svenska näringslivet. Dessutom kan du förvänta dig gästspel från ämnesexperter och företag som är framstående inom respektive område.

Serien skedde under följande tillfällen:
  • CSRD: Fallgropar och möjligheter med omställningen till det nya hållbarhets- och rapporteringsarbetet
  • EU-taxonomin: Tips, möjligheter och utmaningar med det nya regelverket, samt en inblick i investerarnas perspektiv
  • CSDDD: Utmaningar vid implementering i en komplex leverantörskedja

Denna webbinarieserie har redan ägt rum. Du som tillhör ett medlemsföretag är välkommen att kontakta oss för att få tillgång till inspelningar och material från dessa tillfällen.