Årsmöte 2024

Varmt välkommen till UN Global Compact Network Swedens årsmöte den 14 maj 2024, då vi summerar året och blickar framåt. Delta och ta chansen att göra din röst hörd!

UN Global Compact Network Swedens årsmöte äger rum den 14 maj 2024. Årsmötet kommer ge möjlighet till både fysiskt och digitalt deltagande. För fysiskt deltagande kommer årsmötet genomföras i Näringslivets Hus i Stockholm och för digitalt deltagande kommer mötet ske via Teams.

Efter att ordinarie årsmötespunkter har avhandlats så bjuder vi in till ett spännande inspirationsevent. Mer information kommer.

TID OCH FORMAT
Datum: 14 maj 2024
Tid: Kl. 15.00 – ca 17.00 
Fysiskt och digitalt event: Detta årsmöte kommer ge möjlighet till fysiskt såväl som digitalt deltagande.

PROGRAM

  • 14.30 – 15.00: Kaffe och registrering för de som deltar fysiskt i Stockholm
  • 15.00 – 16.00: Årsmöte
  • 16.00 – 17.00: Inspirationsevent
  • ca 17.00: Avslut med efterföljande mingel för de som deltar fysiskt i Stockholm

PRAKTISK INFORMATION
Detta möte genomförs som ett hybridevent och du specificerar formatet för ditt deltagande i anmälan nedan. Före mötet kommer en inbjudan med länk skickas ut till dig som är anmäld för digitalt deltagande. Kontakta oss på info@globalcompact.se vid frågor.

Vid årsmötet har varje medlem (svensk juridisk person som är deltagare i UN Global Compact) en röst och rösträtten utövas genom ombud som utsetts av medlemmen. Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta på årsmötet.

ANMÄLAN