2023 SDG Global Business Forum

2023 års SDG Global Business Forum välkomnar ett globalt community av initiativtagare, problemlösare och innovatörer för att diskutera frågor kopplade till hur vi kan uppnå Agenda 2030. Prioriteringar kommer diskuteras, allianser kommer byggas och tillsammans kommer effektiva affärslösningar skapas så att gasen sätts i botten inför 2030 och uppfyllandet av de Globala målen.