Event

Företag och biologisk mångfald: Värna om er affärsverksamhet och…

Varmt välkommen på en djupgående webbinarieserie där du bättrar på din kunskap inom biologisk mångfald! FN:s högnivåmöte COP15 resulterade i ett globalt ramavtal för biologisk mångfald; en milstolpe i arbetet med att stoppa och vända förlusten av den biologiska mångfalden och restaurera våra ekosystem.

Nu förbinder sig Sverige, tillsammans med de andra COP15-länderna, att efterleva de ställningstaganden och målsättningar man kommit överens om för att bland annat skydda 30 procent av världens land, vatten och hav senast år 2030.

Mot denna bakgrund erbjuder UN Global Compact Network Sweden tre tillfällen där du och ditt företag får chansen att förkovra er i vad som förväntas av er i arbetet med biologisk mångfald – och hur naturpositivt företagande kan säkerställas. Webbinarieserien ges tillsammans med Grant Thornton som specialiserar sig på strategirådgivning, rapportering och utbildning inom hållbarhet.

Under dessa tre tillfällen kommer vi bland annat ge en introduktion till biologisk mångfald, titta närmre på förväntningarna utifrån ramverk, lagkrav och bestämmelser och även ta reda på hur företagen kan implementera dessa och jobba innovativt med omställningen. Vi kommer också att titta närmre på hur komplexa situationer kan hanteras med hjälp av konkreta företagsexempel från det svenska näringslivet. Dessutom kan du förvänta dig gästspel från experttalare inom biologisk mångfald.

Serien sker under följande tillfällen:
  • Biologisk mångfald – En överblick, den 23 mars kl. 13.30-15.00. Anmäl dig här.
  • Biologisk mångfald i Sverige & EU – Ramverk, lagkrav och bestämmelser, den 25 april kl. 13.30-15.00. Anmäl dig här.
  • Biologisk mångfald och företagens implementering, den 22 maj kl. 13.30-15.00. Anmäl dig här.
Målgrupp för eventet

Webbinarieserien riktar sig till både stora och små företag som är medlemmar i UN Global Compact och är relevant för alla som vill få förståelse kring hur de kan värna om både affärsverksamheten och den biologiska mångfalden.

Praktisk information

Webbinarieserie: Alla tillfällen sker online. Länk skickas ut till de som registrerat sig en vardag före varje tillfälle.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i UN Global Compact Network Sweden.
Registrering: Webbinarierna är gratis. Anmäl dig senast 24 timmar innan webbinariet startar.
Kontakt: Har du frågor om webbinarieserien är du välkommen att maila info@globalcompact.se