PRME – möjlighet till  samarbete med Handelshögskolan i Stockholm!