Årsmöte 2020

Handlingar för Global Compact Network Swedens årsmöte 2020.

Dagordning

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse för 2019

Bilaga 2 – Årsbokslut 2020

Bilaga 3 – Revisionsberättelse 2019

Bilaga 4 – Verksamhetsplan 2020

Bilaga 5 – Budget 2020

Bilaga 6 – Valberedningens förslag till styrelse, ordförande och revisorer

Bilaga 7 – Styrelsens förslag till uppdaterade stadgar

Bilaga 8 – Röstlängd för årsmöte 2020 (uppdateras senare)