UN Global Compact Academy

Accelerate your Sustainability Journey!

Här hittar ni allt om UN Global Compact Academy och alla aktiviteter som erbjuds, antingen öppna för alla eller för medlemmar på ”Participant” nivå.

Academy Essentials Guides

Sök efter våra guider här, de ger alla medlemmar på ”Particpant” nivå en snabb översikt över viktiga ämnen inom hållbarhet, inklusive åtgärder som kan vidtas för att tillämpa lärdomar inom företag, fallstudier och en lista med ytterligare verktyg och resurser.

Dessa guider täcker en mängd olika ämnen som stöttar under hållbarhetsresan, inklusive att agera för de globala målen, ta itu med jämställdhet, förbättra långsiktig vattensäkerhet, ansvarsfull investering, rapportering och mer!