Press

UN Global Compact Network Sweden lanserar Omställningsrapporten 2022

Den 24 augusti lanserades Omställningsrapporten 2022, en rapport från UN Global Compact Network Sweden i samarbete med Ipsos. UN Global Compact Network Sweden har tillsammans med Ipsos undersökt nuläget för svenska företags hållbarhetsarbete och vad de ser för möjligheter och hinder för en lyckad omställning. Nästan 900 svenska företag i varierande storlek och från en…

Continue Reading UN Global Compact Network Sweden lanserar Omställningsrapporten 2022

Gabriel Lundström ny tillförordnad ordförande i styrelsen för UN Global Compact Network Sweden

Styrelsen i UN Global Compact Network Sweden har utsett Gabriel Lundström till tillförordnad ordförande fram till kommande årsmöte. Gabriel Lundström, Head of Sustainability, Corporate & Private Customers and Life, Sustainable Banking på SEB, har suttit i styrelsen för UN Global Compact Network Sweden (GCNS) som kassör sedan nätverket grundades 2018. Han är sedan drygt tio…

Continue Reading Gabriel Lundström ny tillförordnad ordförande i styrelsen för UN Global Compact Network Sweden

Ny guide för företag som vill ställa om till mer cirkulära affärsmodeller

Ny guide för företag som vill ställa om till mer cirkulära affärsmodeller Global Compact Network Sweden har i samarbete med studenter vid Chalmers Tekniska Högskola tagit fram en tydlig guide över hur företag kan ta sig an uppgiften att övergå till den cirkulära ekonomin och mer cirkulära affärsmodeller. Guiden ger vägledning åt företag som vill ställa…

Continue Reading Ny guide för företag som vill ställa om till mer cirkulära affärsmodeller

Tre nya styrelseledamöter i Global Compact Network Sweden

Vid Global Compact Network Swedens årsmöte den 19 maj valdes Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare, WaterAid Sverige, Magnus Björsne, vd, AZ BioVentureHub samt Mattias Svensson, chef hållbar utveckling, Humlegården in som nya ledamöter. Därmed utökades styrelsen med en ledamot och består nu av totalt tio personer. Valberedningens målsättning har varit att stärka styrelsens sammansättning med både fler…

Continue Reading Tre nya styrelseledamöter i Global Compact Network Sweden