Press

Tips till näringslivet: Jämställd föräldraledighet

Jämnt uttag av föräldraledighet ger förutsättningar för ett jämställt näringsliv. Ny forskning visar att företag har en viktig roll i att ge medarbetare rätt premisser för att kunna ta ut en längre, och mer jämställd, föräldraledighet. Läs våra tips till er företag i texten nedan! Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv Kvinnors karriärs- och inkomstutveckling stannar…

Continue Reading Tips till näringslivet: Jämställd föräldraledighet

”Viktigt att förstå vad som upplevs som barriärer”

IKEA (Ingka Group) har varit medlemmar i UN Global Compact sedan 2004 och länge legat i framkant inom jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen. Hur blev den utvecklingen verklighet, och hur jobbar de med förändringsarbete, föräldraledighet och lika möjligheter till karriärs- och inkomstutveckling bland män och kvinnor idag? Bred förankring i organisationen Miriam Swärdh. People & Culture Manager,…

Continue Reading ”Viktigt att förstå vad som upplevs som barriärer”

Ojämnt uttag av föräldraledighet – ett hinder för det jämställda näringslivet

Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder. År efter år toppar vi EU:s jämställdhetsindex, män och kvinnor är lika aktiva på arbetsmarknaden, vi delar i relativt hög grad på hemarbetet och kvinnor är mer högutbildade än män.Trots det är svenskt näringsliv är inte jämställt. Den privata sektorn vittnar om en stark snedfördelning mellan…

Continue Reading Ojämnt uttag av föräldraledighet – ett hinder för det jämställda näringslivet

UN Global Compact Network Sweden lanserar Omställningsrapporten 2022

Den 24 augusti lanserades Omställningsrapporten 2022, en rapport från UN Global Compact Network Sweden i samarbete med Ipsos. UN Global Compact Network Sweden har tillsammans med Ipsos undersökt nuläget för svenska företags hållbarhetsarbete och vad de ser för möjligheter och hinder för en lyckad omställning. Nästan 900 svenska företag i varierande storlek och från en…

Continue Reading UN Global Compact Network Sweden lanserar Omställningsrapporten 2022

Gabriel Lundström ny tillförordnad ordförande i styrelsen för UN Global Compact Network Sweden

Styrelsen i UN Global Compact Network Sweden har utsett Gabriel Lundström till tillförordnad ordförande fram till kommande årsmöte. Gabriel Lundström, Head of Sustainability, Corporate & Private Customers and Life, Sustainable Banking på SEB, har suttit i styrelsen för UN Global Compact Network Sweden (GCNS) som kassör sedan nätverket grundades 2018. Han är sedan drygt tio…

Continue Reading Gabriel Lundström ny tillförordnad ordförande i styrelsen för UN Global Compact Network Sweden