Nyheter och aktiviteter

Nyheter

CEO roundtable organised by Global Compact Network Sweden

Last week Global Compact Network Sweden (GCNS) arranged a CEO roundtable together with Lise Kingo, CEO & Executive Director of UN Global Compact. The objective of the meeting was to invite leading Swedish CEOs to help shape the UN Global Compact’s strategy and priorities and to discuss how Swedish businesses can enhance their leadership role in the initiative, both locally and globally. The companies that attended were: Mannheimer Swartling, Electrolux, Cybercom, Skanska, Vattenfall, Holmen, SSAB and Volvo Group.

Introduction

Our Executive Director Maria Collin opened and moderated the roundtable. Lise was first out to speak and expressed that she saw “this as an opportunity to accelerate progress towards the necessary tipping points on climate change and other sustainable development priorities, both in Sweden and around the world”. She pointed out that with current trajectory we will not reach the sustainable development goals. She urged that everyone must evaluate what we can do to accelerate our efforts in meeting the goals with soon only ten years to go until 2030.

Presentations and open discussion

The CEOs from Electrolux, Cybercom and Skanska shortly presented their sustainability efforts and vision for the future. The new Ambassador for Sustainable Business at the Swedish Ministry for Foreign Affairs presented his thoughts on how to work together with companies the coming years.

It was expressed that integrating sustainability into the entire business model is the way forward and a competitive edge that create new opportunities. Electrolux has for example launched their “For the better 2030” strategy, which includes supporting the million users of their products every day in eating more sustainable, changing their habits and their clothes to last longer. Cybercom focus on “makers of tomorrow” and “heart in the next generation”. Their view is that a key to deliver on the Paris Agreement is thinking of companies as solution providers, and as of such focusing on the ”handprint” of the company with circular economy models, not only on the ”footprint”. Skanska measure green revenue and are at 46% today and their target is to be climate neutral 2045. They are confident that they will reach this target but further development within procurement and energy is seen as crucial to meet their goal.

Most of the companies expressed frustration over that many of their projects for a sustainable future are stopped or delayed due to permits that take many years to receive or not updated policies standing in the way. They urged for the Swedish government to update and adjust legislations to support companies in developing sustainable, business models, products and services.

All companies agreed upon that their business is what it is and hence makes most sense to start from there when developing more sustainable models to meet the SDGs. They also suggested a climate focused cooperation across companies and industries.

Takeaways

Lise rounded up with that she would like the Swedish companies that are leading within sustainability in their fields to be more visible globally, to inspire and challenge other countries and companies. Clear actions for UN GC and GCNS was defined to take lead on and report back on during 2020.

GCNS are very pleased with the valuable discussions and takeaways from this CEO roundtable and look forward to more discussions soon.

Event

COP25 Stockholm: The climate aware next generation – is…

Welcome to a co-hosted event by the Nordic Council of Ministers and Global Compact Network Sweden! This event is a part of the COP25 Stockholm Hub. The focus of the event is to discuss what role companies play in climate action and what the youth expects from them in terms of commitment. The event will discuss what companies need to do and can do, as well as what companies are currently doing. The event will also talk about what youth expects from companies, as future employees as well as current and future consumers.

Invited to the event will be a mix of company representatives and students as well as youth from Nordic countries.

Agenda

Welcome and introduction

Maria Collin, Executive Director at Global Compact Network Sweden

Fanny Rehula, Project Officer at Nordic Council of Ministers.

The event will be moderated by Vide Richter, Sustainability Consultant at AFRY.

Exponential Climate Action – What companies can and should do

Pernilla Bergmark, Master Researcher, Sustainability at Ericsson and Co-Author of “Exponential Climate Action Roadmap”.

The status of Sustainability work within Nordic Companies

Morten Jastrup, Managing Partner at Nordic Sustainability and Author of “Nordic Businesses and the 2030 Agenda: Global Compact Nordic Survey 2019”.

Expectations from Nordic youth

Kristoffer  Ravnbøl, CEO and Co-founder of Naboskap and Co-Author of “Nordic Youth As Sustainable Changemakers : In the transition to sustainable consumption and production”.

Panel discussion

Morten Jastrup
Ida Marie Neergaard
Alva Jonevret, Vice President Stockholm School of Economics Students for Climate Action.
Ulrika Skantze, Head of Talent Acquisition at Cybercom.

Workshop

Cooperative workshop with all participating company representatives and students. The output of the workshop will be key messages to the business sector and the political level.

Practical information

Time: 6 December 2019 at 14:00 to 15:30.

Address: Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57 C, 113 56 Stockholm.

Venue: Moon

Registration: The seminar is free of charge. Please register before 2 December HERE

Nyheter

Global Compact bidrar på konferens med AGENDA 2030 i…


Den 20 november anordnade Agenda 2030 i Väst sin årliga konferens om de globala målen. Årets tema var hur samspelet mellan de olika globala målen kan bidra till samhälls- och affärsnytta samtidigt som målkonflikter och därmed negativa bieffekter kan minimeras. Genom en bred representation av föredragshållare kunde deltagarna ta del av inspirerande presentationer och workshoppar för att lära och inspireras av goda exempel från olika aktörer, både från närområdet och från andra delar av världen.​

Mia Edofsson, vice ordförande i Global Compact Sweden samt hållbarhetschef på Akademiska Hus, talade under rubriken ”Kreativa krockar – att ta vara på skavet” om hur målkonflikter kopplat till samhällsbyggande kan vändas till något positivt genom ett långtgående engagemang inom hållbarhetsfrågorna. Hon pekade också på att man genom samspelet mellan Global Compacts tio principer och de Globala målen kan skapa nya affärsmöjligheter och nyttor för både bolag och samhälle.​

Vi tackar både arrangör och de cirka 150 deltagarna för intressanta samtal under dagen!

Läs mer om Agenda 2030 i Väst här:
http://www.2030vast.se/

Nyheter

Utmaningarna med att verka på en internationell marknad

När Dagens Industri arrangerade sin årliga hållbarhetskonferens öppnade Maria Collin, Executive Director för Global Compact Network Sweden, panelen på ett av seminarierna för att diskutera utmaningarna med en global leverantörskedja. Hur hanterar svenska företag tuffa frågor som mänskliga rättigheter, barnarbete, korruption och mutor? Och hur säkerställer de att produktions- och leverantörskedja följer UN Global Compacts tio principer för ett hållbart företagande? 

Maria Collin talade om varför det är viktigt med hållbara leverantörskedjor och hur endast fokus på lägsta priset kan bli oerhört kostsamt i längden, samt hur ett aktivt arbete för leverantörskedjor i enlighet med UN Global Compacts tio principer leder till stabilitet, långsiktiga relationer och ofta stora besparingar. 

Med i panelen var även Anders Lundgren LKAB, Catarina Paulson Alfa Laval, Malin Dahlberg-Markstedt Rädda Barnen och Ulrik Åshuvud Transparancy International som tog upp praktiska exempel på processer och arbetssätt för att säkerställa att policys efterlevs.

Anders Lundgren pratade om vikten av kontinuerliga uppföljningar och långsiktiga samarbeten med leverantörerna. LKAB jobbar bland annat med utvecklingsprogram och leverantörsdagar i Kina för att utbilda managers och arbetare i fabrikerna. Kunskap gör skillnad.

Catarina Paulson beskrev hur Alfa Laval tagit fram en ny systematik för att följa upp och mäta avvikelser. De tittar både på allvarliga och mindre allvarliga avvikelser och att förstå länken mellan kvalitet, effektivitet, pris och ”social impact”. De har också ett mind-set att lyfta leverantörerna och engagera dem i förbättringsarbetet.

Vidare berättade Malin Dahlberg från Rädda Barnen om hur de kan hjälpa till att kartlägga risker och ta fram åtgärdsplaner för att undvika barnarbete. För barnen är det lika viktigt att föräldrarna har en bra arbetssituation och kan kombinera jobba och familj för en trygg uppväxt.

Ulrik Åshuvud pratade om hur viktigt det är för svenska företag att ha en strategi för riskbedömningar och adressera korruptionsfrågan när man går in i nya länder så att det inte uppstår glapp mellan policys och efterlevnad. Framförallt inom sektorer som jordbruk, industri och servicetjänster.

Det slutliga medskicket från panelen var att utmaningarna med en globalt utspridd produktions- och leverantörskedja kan mötas genom:

 • Systematiska riskkartläggningar och riskbedömningar
 • Tydliga processer för kontinuerliga uppföljningar
 • Förståelse för leverantörens kontext och utmaningar
 • Partnerskap och långsiktiga samarbeten
 • Utbildning – kunskap är nyckeln till förändring!

Vill du lära dig mer om dessa frågor kan du läsa mer på UN Global Compacts Action Platform här.

Nyheter

Summary from well-attended event on Decent Work


On October 30th Global Compact Network Sweden held a roundtable on Engagement and Dialogue on Decent Work in a Global Context together with the Swedish Ministry of Foreign Affairs at Mannheimer Swartling in Stockholm.

The event was fully booked with nearly 50 participants representing a wide range of companies, both from sustainability and procurement as well as lawyers. The focus of the meeting was Decent work and aimed at exploring how companies can take actions and develop tools that will have impacts on workers’ lives.

Maria Collin, Executive Director of GCNS welcomed the members and gave an introduction to the UN Global Compact and the Swedish network.

The first speaker of the day was Eva Karlsson, CEO of Houdini Sportswear. Eva gave an interesting presentation about Houdini’s overall approach to sustainability as deeply integrated to the core business, with the planetary boundaries, Oxfam’s donut and the SDGs as a basis for the company’s sustainability work.

Eva stated that today, clothes aren’t used, they are consumed. As an example On average, garments are worn 7-10 times in the western world, compare to the global average of 140 times, whereas the average use of Houdini garments is closer to 1300 times. Eva acknowledged that Houdini’s products might be expensive, but pointed out that “it’s expensive to care!”.

From a value chain perspective Eva said that Houdini’s success factors for a sustainable value chain is long-term relations with the suppliers based on trust, transparency and shared values and goals. In terms of environmental impact, Eva asked the question: “Did we lose common sense in business?” and stressed the need for businesses to “reconnect with nature”.

Mari-lou Dupont, Senior Manager, Decent Work and Supply Chain Sustainability at UN Global Compact visited GCNS from the UNGC head office in New York and introduced the UNGC’s Action Platform on Decent Work in Global Supply Chains as well as the Engagement Toolkit on Decent Work.

The rationale behind the action platform is that Global Supply chains are of the most important levers for business to create positive impact in the world, with an estimated 80% of global trade passing through them annually. The action platform has been running for two years and is intended to provide members a way to engage on a more international level.

Furthermore, Mari-Lou presented the Engagement Toolkit for Responsible Procurement as the “masterpiece” of the action platform. The toolkit will be launched in February 2020 and made publicly available. It is intended to enable procurement staff and their suppliers to take action for improved conditions for workers in supply chains, by increasing understanding and facilitating dialogue with suppliers.

The participant also got to share their view on the biggest risks and challenges when it comes to Decent Work, which included issues such as modern slavery, child labour, excessive overtime and working with suppliers further upstream rather than 1st tier supplier. A key take away from the presentation was the importance of integrating Decent Work in procurement decisions.

Next the participants got to listen to how Volvo Cars work with Decent Work in their supply chain. As one of the founding companies of UN Global Compact, Volvo has also been active in the Decent Work Action Platform from the start. Pernilla Eriksson, Procurement Sustainability Manager and Anna-Maria Ericsson, Labour Affairs Expert held gave a very concrete insight into Volvo’s work.  

Volvo engage in the action platform since the company realise that a great part of the company’s impact comes from the supply chain, as 70 % of added value comes from external suppliers.

As part of Volvo’s work with Decent Work, they have identified supplier stakeholders with exposure to supply chain challenges and initiated engagement forums over a 2 year period where the focus is on dialogue.

Pernilla and Anna-Maria gave examples of very practical ways to engage the issues together with their suppliers. Volvo has initiated two active engagement forums; “Grievance channels”, which aims to improve ways to report irregularities, and a forum focusing on mitigating risks of forced labour.

The event also included an interactive session where the participants got to discuss and try to resolve different dilemmas around Decent Work, which resulted in many interesting perspectives and ideas around the table.

The seminar was concluded with a presentation of UN Global Compact overarching strategies and values proposition by Thorin Schriber, Participant Engagement Manager from the UN Global Compact Office in New York. Thorin set the scene by showing examples of how sustainability is becoming a prerequisite for long-term success for companies. He explained UNGC’s mission to spread and implement the Ten Principles and the SDGs and gave examples of how new sectors use the Ten Principles: e.g. Blackrock, one of the world’s largest asset managers has started to use the Ten Principles to screen there assets.   

UNGC has identified companies’ need for tools and education to advance their work which is provided through the Academy. Going forward, UNGC will continue to build trust and promote transparency, support in meeting the SDG’s and work to shape the global agenda. In 2020, UNGC’s biggest focus will be on gender equality and closing the gender gap.

Thorin closed the event by emphasising on the importance of leaderships, giving Greta Thunberg’s speech at UN General Assembly as an example witnessed first hand. ”Everything is about leadership”.

Nyheter

Global Compact Nordic Meeting 2019

Global Compact Network Finland are happy to invite all members of the local Nordic networks to the Nordic Meeting 2019!

This year’s main theme is “New challenges & New solutions”:

 • Digitalization & solutions
 • Sustainability & new challenges
 • Climate change & business drivers

Conference program

Program – Thursday 31 October
13.00 –
14.00
Welcome & kick off
Sami Lundgren, Chair of Board, Global Compact Network Finland
Timo Vuori, Coordinator (interim), Global Compact Network Finland
13.10 – 14.00Global Compact – latest development and way forward
Lessons learned from the Global Compact strategy – so far
News from Global Compact local networks
Value proposition of Global Compact for Nordic companies
Thorin Schriber, Manager, Participant Engagement, UN Global Compact

Nordic Business and the 2030 Agenda – Key Results of Nordic Survey
Joachim Marc Christensen, Network Manager, Global Compact Network Denmark

Greetings from other Nordic Global Compact Networks
Maria Collin, Executive Director, Global Compact Network Sweden
Kim Gabrielli, Executive Director, Global Compact Network Norway
14.00 –
14.15
Break
14.15 –
16.00
Sustainability in practice – new trends in circular economy
Moderated by Jaana Tyynismaa, Country Director, Environment & Health, Ramboll Finland

Circular Economy flash quiz

Vision on Perfect Circular Economy – Carbon-Neutral Circular Economy
Ernesto Hartikainen, Senior Lead, SITRA – Finish Think Tank

Circular economy, different angles in the value chain
Case 1 – Full life-cycle of the equipment, long lifetime, service- and recyclability, scrap materials & new business opportunities
Kaisa Jungman, Director, Sustainable Business Development, Metso Corporatain

Case 2 – Exciting Consumers through circular business models
Leni Valsta, Senior Vice President, Scandinavian Living Business, Fiskars Group

Case 3 – Manufacturing opportunities – new recycling innovation in technology and other circular economy examples
Heli Nykänen, Manager, Group Sustainability and capital Investments Ahlstram-Munksja

Kahoot quiz / Word cloud (Menti)
16.00 –
16.30
Break for refreshment & networking
16.30 –
18.00
Climate change – what is relevant for companies now?
Moderated by Rasmus Valanka, Head of Corporate Responsibility, Kemira Corporation

Business Climate Action for Our Only Future
Heidi Huusko, Senior Manager, Environment and Climate, UN Global Compact

Sustainable Finance Architecture – what should business know about it?
Aila Aha, Executive Advisor on Sustainability, Nordea and Member of European Commissions’s Technical Expert Group on Sustainable Finance

Latest Trends of TCFD Reporting
Jussi Nokkala, Sustainability & Climate Change Leader, PwC
19.30 –
22.00
Global Compact Nordic dinner

Program – Friday 1 November

08.45 – 09.30
Transportation to Nokia Executive Experience Center by bus

09.45 –
11.45
Digitalization and technology
Moderated by Eija Pitkänen, Sustainability, Ethics & Compliance, Risk Officer, Telia Company

Welcome & Business digitalization and Ethics
Nassib Abou-Khalil, Senior Vice President, Member of Nokia Group Leadership Team, Nokia

Nokia sustainability & human rights processes to prevent misuse of technology
Karoliina Loikkanen, Head of Sustainability, Nokia
Fiona Cura-Pitre, Head of Human Rights, Nokia

Digitalization in supply chain sustainability:
1. Data analytics for sustainable supply chain management
2. Supplier sustainability performance data with robotics and AI
Laura Puustjärvi, Head of Sustainability, Valmet
Johanna Pirinen, Senior Vice President, Sustainable Sourcing and Logistics, Stora Ensa

Responsible sales – Volvo Group
Venki Vaithianathan, Corporate Responsibility Director, Volvo Group

Q & A + discussion

11.15 –
11.30
Conclusion – the way forward – Global Compact Nordic 2020

11.30 –
12.15
Demos in Nokia labs – technology solutions

12.15 –
13.30
Bye bye networking buffet lunch

Practical information

Date: 31 October and 1 November 2019.

Location:

31 October – Scandic Park Helsinki, Mannerheimintie 46, Helsinki

1 November – Nokia Executive Experience Center, Karaportti 8, Espoo

Who may participate: All employees of Participants or Signatories (members) in UN Global Compact.

Registration: Registration 15 October at the latest here.

Event

30 October – Roundtable Engagement and Dialogue on Decent…

30 October 13:00-16:00 at Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm Global Compact Network Sweden together with the Swedish Ministry of Foreign Affairswill host the event ”Roundtable: Engagement and Dialogue on Decent Work in a Global Context”.

Global Supply chains are of the most important levers for business to create positive impact in the world, with an estimated 80% of global trade passing through them annually. Companies that commit to advance decent work in their global supply chains can significantly improve the lives of many people — often of those who will benefit the most from sustainable development — and lift millions out of poverty. The UN Global Compact’s Decent Work in Global Supply Chains Action Platform mobilizes companies, local networks and partners around the globe around a common goal: take actions and develop tools that will have impacts on workers’ lives.

Ensuring decent working conditions is one crucial element of operating in a sustainable manner. This event will be an opportunity to provide a practical deep dive into decent work and human rights as core elements of sustainability, using the newly developed Engagement Toolkit on Decent Work. The purpose of this toolkit is to encourage procurement staff and suppliers to take action for improved conditions for workers in supply chains, enabling them to effectively integrate human rights into daily decision-making.

Join this event to:

 • Discuss the importance and benefits of building a common understanding around the relevance of decent work/human rights both internally and with suppliers;
 • Explore ways to encourage and support suppliers to take actions in support of decent work throughout operations;
  Identify gaps and demand for further support by reflecting on the Engagement Toolkit on Decent Work and needs of colleagues across teams;
 • Learn more about how you can engage with the UN Global Compact.

Agenda

13:00 – 13:30 – Registration

13:30 – 13:45 – Welcome
Maria Collin, Executive Director, Global Compact Network Sweden.

13:45 – 14:00 – Keynote Address
Eva Karlsson, CEO of Houdini Sportswear as well as winner of NMC:s Sustainable Leadership 2018.

14:00 – 14:30 – Introducing the Action Platform on Decent Work in Global Supply Chains and the Engagement Toolkit on Decent Work
Mari-lou Dupont, Senior Manager, Decent Work and Supply Chain Sustainability, UN Global Compact.

14:30 – 15:00 – Spotlight Session – Decent Work in Volvo Cars’ supply chains
Pernilla Eriksson, Procurement Sustainability Manager and Anna-Maria Ericsson, Labour Affairs Expert at Volvo Cars.

15:00 – 15:45 – Scenario Discussion – Resolving Dilemmas around Decent Work
Facilitated by Mari-lou Dupont, Maria Collin, Pernilla Eriksson, Anna-Maria Ericsson & Thorin Schriber.

15:45 – 15:55 – UN Global Compact overarching strategies and values proposition
Thorin Schriber, Manager, Participant Engagement, UN Global Compact.

15:55 – 16:00 – Outro
Maria Collin, Executive Director, Global Compact Network Sweden.

Practical information

Time: 30 October 2019 at 13.30-16.00 (Registration from 13:00).

Venue: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21

Who may participate?: All employees of Participants or Signatories (members) in UN Global Compact.

This event is arranged in collaboration between Global Compact Network Sweden and the Swedish Ministry for Foreign Affairs.

Nyheter

Save the Date – Global Compact Nordic 31 October…

This event will be held in English.

From October 31 to November 1, this year’s edition of the Global Compact Nordic Event will be held in Helsinki, Finland. This year’s event will have the following themes:

New Challenges & New Solutions – Responsible Business 2020 Plus

 • Digitalization & Technology – How to resolve it in responsible way?
 • Climate Change & Social Justice – What is right and balanced approch? 
 • Sustainablity & New Trends – What are the new rising challenges?

The preliminary schedule is:
31st October 13:00-18:00 – Part 1
Session 1 – Keynotes & Latest Global Compact News from New York
Session 2 – Climate Change & Social Justice
Session 3 – Circular Economy & New Trends of Sustainability
Networking Dinner 19.30-22.00

1st November 9:00-12:00 – Part 2
Session 1 – Keynotes & CEO-level Analysis
Session 2 – Digitalization & Technology
Session 3 – Case studies at Nokia Lab 

The Finnish organizers are also looking for companies that are interested in holding Keynotes during the event. If your company wants to share their experiences, please contact Timo Vuori, +358 9 4242 6238, timo.vuori@icc.fi

From Global Compact Network Sweden, our Executive Director Maria Collin will participate.

Nyheter

Fullsatt introduktion till UN Global Compacts Tio Principer i…

Den 10 september höll årets sista introduktion till UN Global Compacts tio principer i Malmö.

Greg Priest, Head of Social Impact and Human Rights på Inter IKEA Group, talade om principerna gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Greg berättade bland annat om hur IKEA tagit hjälp av Rädda Barnen och UNICEF sedan 1990-talet för att förebygga barnarbete i sina leverantörsled. En erfarenhet var att det är svårast att motverka barnarbete i åldrarna 14-18, eftersom det i många länder inte finns lagstiftning kring dessa åldrar.

Åse Togerö, Utvecklingschef för hållbar affärsutveckling på Skanska, talade om principerna gällande miljö. I genomgången talade Åsa om att använda försiktighetsprincipen och vikten av kvantifiering av miljöpåverkan samt att tänka på miljöpåverkan över hela livscykeln.

Carina Markow Lundberg, Chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning på Folksam, talade om principen gällande anti-korruption. Carina berättade om de tre M:en att tänka på i en affär, Människor, Miljön och Mutor och om hur korruption förhindrar fattigdomsbekämpning. 

Eventet har utförts i Göteborg och Stockholm i våras och därmed har årets upplagor av eventet skett. I alla tre städer har eventet varit välbesökta, och vi tackar er som deltagit både som talare och som lyssnare. För er som missat eventen kan vi också glädja er med att vi planerar att hålla dem igen nästkommande år. Introduktionerna är tänkta att vara Global Compact Network Swedens basutbud, för att alltid ge våra medlemmar möjlighet att utbilda sina anställda i grunden till UN Global Compact.

Nyheter

Maria Collin ny Executive Director för Global Compact Network…

Pressmeddelande 2019-08-23

Maria Collin blir den första att tillträda rollen som Executive Director för Global Compact Network Sweden. Maria kommer närmast från medicinteknikföretaget Elekta där hon jobbat som Global Sustainability Manager. I sin nya roll får hon uppdraget att fortsätta etablera det svenska nätverket och hjälpa de svenska medlemmarna att stärka och växla upp sitt arbete med UN Global Compacts tio grundläggande principer och de 17 globala hållbarhetsmålen.

– 
Det ska bli oerhört spännande att driva det svenska nätverket för Global Compact framåt. Som global plattform har UN Global Compact en unik position att inspirera och hjälpa både stora och små företag med hållbarhetsfrågor. Nyckeln till ett mer ansvarsfullt och hållbart företagande är mer kunskap, samarbete och innovation, vilket det svenska nätverket har en fantastisk möjlighet att skapa förutsättningar för, säger Maria Collin.

Maria Collin har lång och gedigen erfarenhet av hållbarhetsarbete från flera olika branscher, både i Sverige och internationellt. Hon kommer närmast från rollen som Global Sustainability Manager på Elekta där har hon ansvarat för att ta fram och driva igenom företagets globala hållbarhetsstrategi. Dessförinnan har hon jobbat som Group Responsible Sourcing Manager på Electrolux i både Sverige och Italien, samt haft rollen som Product Manager and Sustainability Expert på Clas Ohlson. Hon har även erfarenhet från ideell sektor då hon jobbat på en kanadensisk NGO i Bolivia.

– Vi blev överväldigade av det stora antalet sökande och den fantastiska kompetens som finns inom Hållbarhetssverige. Maria Collin har en bred erfarenhet av att driva utveckling, skapa engagemang, och stärka hållbarhetsagendan kommer att vara oerhört viktigt för nätverket. Maria kommer framförallt att vara en stor tillgång för alla våra medlemmar, säger Emma Ihre styrelseordförande för Global Compact Network Sweden.

Maria Collin tillträder rollen som Executive Director den 2 september.

Du hittar Marias kontaktuppgifter här.

Fakta UN Global Compact och Global Compact Network Sweden:

UN Global Compact är idag världens största hållbarhetsinitiativ för det privata näringslivet. Det svenska nätverket startades i mars 2018 med syftet att skapa ett större lokalt engagemang för ansvarsfullt företagande och hjälpa de svenska medlemmarna att stärka och växla upp sitt hållbarhetsarbete med UN Global Compacts 10 grundläggande principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption samt de 17 hållbarhetsmålen. Nätverket är en plattform för företag och organisationer som vill hitta nya samarbetsmöjligheter och utbyta erfarenheter för att skapa ett mer långsiktigt och hållbart näringsliv.