Virtuellt Leaders Summit 2020

På denna sida kan du hålla dig uppdaterad kring UN Global Compacts konferens Leaders Summit.

Senaste nytt

Mot bakgrund av den globala covid-19-pandemin har UN Global Compact beslutat att ställa om och leverera årets Leaders Summit som en virtuell konferens den 15-16 juni 2020.

Vi lever i osäkra tider men en sak förblir sant: det har aldrig varit en viktigare tid för vårt globala näringsliv att samlas i solidaritet.

Årets virtuella Leaders Summit tillika UN Global Compacts 20-årsjubileum kommer att vara större och mer inkluderande än något fysiskt möte som skett tidigare, där alla UN Global Compacts medlemmar kan delta i konferensen utan kostnad. För icke-medlemmar kostar det 99 USD att delta på konferensen.

Vi hoppas att du vill ansluta till tusentals hållbarhetsledare, VDar, statschefer, regeringstjänstemän och FN-representanter för att delta i virtuella plenarmöten, paneldiskussioner, rundabordssamtal, utställningar och interaktiva nätverkssessioner. Konferensen kommer att vara utformad över en 24-timmarsperiod för att möjliggöra deltagande oavsett tidszoner.

Genom att förena oss – oavsett om det sker online eller som fysiska möten – kan vi åstadkomma kraftfulla förändringar och fortsätta driva de Globala målen för hållbar utveckling.

Innehåll i korthet:

Konferensen kommer att behandla lärdomar från covid-19 och adressera hur en stark multilateralism, som är grundad i de tio principerna och Agenda 2030, måste vara fundamentet för en stark, hållbar och stabil framtid.

Det virtuella evenemanget kommer att bestå av två globala plenum vid programmets öppning och stängning, regionala MGGLB-sessioner, flera breakout-rum för nätverk, privata chattrum för virtuella VIP-rundbord, digital sponsorutställningshallar och videoarkiv för att se över alla tidigare sessioner.

För att läsa mer om årets virtuella Leader Summit, klicka här.

Leaders Summit 2021

En fysisk Leaders Summit-konferens kommer att hållas under 2021.

Om du sedan tidigare har anmält dig och betalat för deltagande i årets konferens (som var planerad till att hållas i NYC), överförs din bekräftade registrering och betalning för Leaders Summit-evenemanget automatiskt till nästa års Leaders Summit i juni 2021 (vilken fortsatt är planerad till att hållas i NYC).

Du behöver inte göra någonting. Din registrering återbetalas 100% fram till 14 maj 2021. Om du vill ändra din registrering, klicka här.

För mer information om nästa års Leaders Summit och vanliga frågor, klicka här.