Business & Human Rights Accelerator

Delta i utbildningsprogrammet Business & Human Rights Accelerator för att förbättra ditt företags arbete med mänskliga rättigheter!

Ansökningsperioden för Business & Human Rights Accelerator stängdes den 16 december. Vill du veta mer om programmet eller hur ditt företag på andra sätt kan arbeta med mänskliga rättigheter? Kontakta oss på info@globalcompact.se.

Mänskliga rättigheter bygger på en lika enkel som kraftfull grundtanke: att alla människor har lika värde och rättigheter. Företagen har en stor inverkan på mänskliga rättigheter. Ofta påverkar dem de mänskliga rättigheterna för sina anställda, för arbetare i sina värdekedjor, i samhällena runt sin verksamhet, och till och med för slutkonsumenten. Företag påverkar, direkt eller indirekt, praktiskt taget hela spektrumet av internationellt erkända mänskliga rättigheter.

Detta resulterar i både ansvar och möjligheter och det blir allt viktigare att kunna främja mänskliga rättigheter över företagets verksamhet, genom företagets värdekedjor – och bortom dessa. Av den anledningen lanserar United Nations Global Compact tillsammans med den världsledande organisationen Shift för första gången Business & Human Rights Accelerator. Förbättra ert arbete med mänskliga rättigheter och ansök till acceleratorprogrammet senast den 16 december!

Business & Human Rights Accelerator är ett sex månader långt utbildningsprogram för företag med medlemskap i UN Global Compact. Som deltagare i detta kostnadsfria program får ditt företag vägledning, utbildning, nätverksmöjligheter och lokalt stöd som hjälper dig att gå från engagemang till handling för mänskliga rättigheter och arbetsrätt, bland annat genom att etablera en systematisk due diligence-process för mänskliga rättigheter. Förväntad tidsåtgång är 50 timmar per deltagare.

Vad kommer du lära dig i Business & Human Rights Accelerator?

Vad kommer deltagande i Business & Human Rights ge dig?

 • En förståelse för vart ditt företag befinner sig någonstans på resan mot mänskliga rättigheter
 • Hur du identifierar och bedömer befintliga och/eller potentiellt negativa effekter på mänskliga rättigheter som ditt företag har, och hur du bättre kan prioritera åtgärder kopplade till mänskliga rättigheter
 • Hur ditt företag kan mitigera effekten ni har på mänskliga rättigheter i era led, inklusive genom mekanismer för klagomål
 • Sätt ditt företag kan engagera relevanta stakeholders på området
 • En handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter i ditt företag och bortom
 • Ett nätverk av peers, FN-partners och experter inom mänskliga rättigheter och företagande
 • Ett diplom som visar att ditt företag har slutfört programmet

Programmets upplägg

STEG 1

Deltagarna får en förståelse för UN Global Compacts Tio Principer, due diligence för mänskliga rättigheter och väljer ut ett område i deras värdekedja för att fokusera på.
Moment:

 • Välkomstwebbinarie
 • Onlinekurs
 • Arbete i United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights Gap Analysis Tool
 • Globala och lokala sessioner på ämnet

STEG 2

Deltagarna ser över det egna företagets värdekedja och identifierar potentiella konsekvenser på mänskliga rättigheter.
Moment:

 • Onlinekurs
 • Arbete i verktyg för risker och värdekedjor
 • Globala och lokala sessioner på ämnet

STEG 3

Deltagarna prioriterar betydande konsekvenser för mänskliga rättigheter och får en förståelse för sin involvering i dessa.
Moment:

 • Onlinekurs
 • Arbete i ett riskverktyg
 • Globala och lokala sessioner på ämnet

STEG 4

Deltagarna börjar implementera deras handlingsplan för mänskliga rättigheter.
Moment:

 • Globala och lokala sessioner på ämnet

STEG 5

Deltagarna förstår hur de kan engagera relevanta stakeholders och kommunicera sin inverkan på mänskliga rättigheter.
Moment:

 • Globala och lokala sessioner på ämnet
 • Påbörja en kommunikations- och engagemangsplan

STEG 6

Deltagarna förstår mekanismer för gottgörelse och klagomål.
Moment:

 • Onlinekurs
  Globala och lokala sessioner på ämnet
 • Analysarbete inom klagomålsmekanismer
 • Börja skapa en plan för gottgörelse

Hur deltar mitt företag?

För att delta i Business and Human Rights Accelerator behöver ditt företag uppfylla följande kriterier:

 • Vara företagsmedlem i UN Global Compact Network Sweden.
 • Ha ett intresse av att gå från engagemang till handling för mänskliga rättigheter och arbetsrätt, bland annat genom att etablera en systematisk due diligence-process för mänskliga rättigheter.
 • Vara villig att utse två företagsrepresentanter som ska delta i programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson för representanterna och deltar i högnivåmöten.

Ansökan

Ansökan till programmet var öppet fram till 16 december 2022 och är således nu stängt. Programmet kostnadsfritt och alla företagsmedlemmar i UN Global Compact Network Sweden med ett intresse av att gå från engagemang till handling för mänskliga rättigheter.

Är du osäker på om ditt företag är medlem? Kontakta oss på info@globalcompact.se eller läs mer om ansökningsprocessen för medlemskap i UN Global Compact här.

Antalet platser till Business & Human Rights Accelerator är begränsat och ansökan är inte en garanti för deltagande. Bekräftelse om plats i programmet kommer att meddelas när ansökningsperioden stängt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill höra mer om Business & Human Rights Accelerator: info@globalcompact.se