Eventserie: Redovisning enligt GHG-protokollet scope 1-3 och åtgärder för utsläppsminskning