Bild på styrelsen för GCNS Årsmöte

Ny styrelse i svenskt näringslivs största hållbarhetsnätverk

Styrelsen för UN Global Compact Network Sweden. På bild: Andreas Follér, Camilla Goldbeck-Löwe, Dahir Khalid, Emil Lindblad Kernell, Gabriel Lundström, Helena Hagberg, Lingyi Lu och Cecilia Chatterjee-Martinsen. Saknas på bild: Magnus Björsne och Anna Romberg.

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) har den 11 maj hållit sitt årsmöte. Av medlemmarna valdes tre nya styrelsemedlemmar in, och två avgående styrelsemedlemmar tackades för starka insatser under åren.

Under årsmötet, som hölls i medlemsföretaget Mannheimer Swartlings lokaler, röstades tre nya styrelsemedlemmar in i UN Global Compact Network Swedens styrelse. Tillsammans med övriga sju styrelsemedlemmar, som inte var föremål för omval vid årets stämma, ska de stötta nätverket i strategiska beslut som gynnar de svenska medlemmarnas hållbarhetsarbete.

Som ny styrelseledamot valdes Dahir Khalid, Global Diversity & Inclusion Lead på Atlas Copco in. Emil Lindblad Kernell, Business and Human Rights Counsel på Ericsson och Lingyi Lu, Head of Sustainability på Söderberg & Partners valdes till suppleanter.

Frida Koff, tidigare kommunikations- och hållbarhetschef på Hemfrid och Malin Ripa, hållbarhetschef på Axel Johnson International, avtackades under årsmötet. De båda har varit aktiva i styrelsen ända sedan nätverkets start år 2018 och har med stort engagemang bidragit till en stark utveckling av nätverkets arbete.

– Jag vill tacka avgående styrelsemedlemmar för strålande insatser de senaste fem åren, samtidigt som jag vill hälsa de nya styrelsemedlemmarna varmt välkomna. Tillsammans ser jag fram emot att driva styrelsearbetet framåt för att stötta medlemmarnas strategiska hållbarhetsarbete. Accelereringen av hållbarhetsarbetet är viktigare än någonsin, säger styrelseordförande Gabriel Lundström.

Styrelseordförande Gabriel Lundström, Head of ESG Investments, SEB Life på SEB, ledamöterna Cecilia Chatterjee-Martinsen, International Programs Director på Rädda Barnen Sverige, Magnus Björsne, vd på AZ BioVentureHub, Andreas Follér, Head of Sustainability på Scania, Anna Romberg, Executive Vice President Legal, Compliance & Governance på Getinge, Camilla Goldbeck-Löwe, Vice President Corporate Responsibility på Epiroc och vice ordförande Helena Hagberg, Head of Sustainability på Areim var inte föremål för omval detta årsmöte utan sitter fortsatt kvar i styrelsen.

12 maj 2023

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Abenius, kommunikationschef UN Global Compact Network Sweden
anna.abenius@globalcompact.se, 0735 46 88 03

Läs mer på globalcompact.se och följ oss på Twitter och LinkedIn

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) är svenskt näringslivs största samarbete inom hållbarhet. Nätverket grundades 2018 som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact och är idag den naturliga mötesplatsen för utbyte och stöd kring strategiskt hållbarhetsarbete. GCNS arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att hjälpa svenska företag och organisationer att accelerera hållbarhetsarbetet och bidra till en bättre värld.

Foto: Lucas Lantz

Nyheter

Tips till näringslivet: Jämställd föräldraledighet

Jämnt uttag av föräldraledighet ger förutsättningar för ett jämställt näringsliv. Ny forskning visar att företag har en viktig roll i att ge medarbetare rätt premisser för att kunna ta ut en längre, och mer jämställd, föräldraledighet. Läs våra tips till er företag i texten nedan!

Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv

Kvinnors karriärs- och inkomstutveckling stannar av när de blir mammor, visar forskning. Inte förrän fem år efter barnets födelse har kvinnor lika hög medelinkomst som året innan de blev mammor – en trend som inte syns på samma sätt i pappors inkomstutveckling. Detta påverkar ofta mammors hela arbetsliv, då glappet mellan mammors och andras inkomster och karriärmöjligheter blir för stort för att täppa igen.

Vidare visar nya siffror från TCO att föräldraledigheten är mer ojämn än tidigare känt. Om man inkluderar obetalda dagar tar män ut cirka 20% medan kvinnor tar närmare 80% av föräldraledigheten under barnets första två år. Ett ojämnt uttag av föräldraledigheten kan alltså bidra till dessa dessa, mindre positiva, konsekvenser längre fram i livet.

I vår kampanj Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv vill vi tillsammans med AllBright uppmuntra företag att underlätta för sina medarbetare att ta ut en längre, och mer jämställd, föräldraledighet.

Företagens viktiga roll

Företagen har en viktig roll i frågan och sitter på en stor möjlighet att kunna göra positiv skillnad för par att dela mer jämnt på föräldraledigheten – en viktig åtgärd för att få ett jämställt näringsliv. Helen Eriksson vid Stockholms universitet forskar på ämnet och menar att ”Jämställdhetsproblematiken uppstår främst när olikkönade par skaffar barn. Det är när första barnet kommer som vi delar på män och kvinnor på arbetsmarknaden. Det blir missriktat att prata om den ojämställda arbetsmarknaden idag och inte ta hänsyn till föräldraskapet.”

Om företag uppmanar till föräldraskap och en karriär i balans, där både mammor och pappor får utvecklas på samma premisser, har vi stora möjligheter att se fler kvinnor i ledande positioner, ett minskat lönegap mellan mammor och andra, färre sjukskrivningar och bättre mental folkhälsa bland både män och kvinnor. Att börja med att uppmuntra till en mer jämställd föräldraledighet är ett gott första steg att ta.

Våra tips till företag

Vi har tagit fram fyra tips till ditt företag, så att ni kan börja arbeta med frågan. Ta del av tipsen nedan!

Klicka på bilden för att få tillgång till alla tips.

Detta är en del ur Allbrights och UN Global Compact Network Swedens kampanj ”Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv” under veckorna runt 2023 års internationella kvinnodag.

Foto på två personer som diskuterar med text som lyder "Nätverksträff: CSDDD"
Event

Nätverksträff: CSDDD

Hur kommer de nya kraven från kommande Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) påverka företag och hur arbetar man bäst med

Nyheter

”Viktigt att förstå vad som upplevs som barriärer”

IKEA (Ingka Group) har varit medlemmar i UN Global Compact sedan 2004 och länge legat i framkant inom jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen. Hur blev den utvecklingen verklighet, och hur jobbar de med förändringsarbete, föräldraledighet och lika möjligheter till karriärs- och inkomstutveckling bland män och kvinnor idag?

Bred förankring i organisationen
Miriam Swärdh. People & Culture Manager, IKEA Sverige. Foto: IKEA

Miriam Swärdh är People & Culture Manager på IKEA Retail Sverige. Hon menar att det har hänt mycket på IKEA Sverige de senaste 20–30 åren vad gäller jämställdhet och kvinnlig representation i ledningen. Idag är mer än hälften av alla ledare på IKEA Sverige kvinnor, även i landets ledningsgrupp. Swärdh menar att det är IKEA:s medvetna fokus på att skapa jämlika möjligheter som gett resultat över tid.

”Det krävde från början en stor beslutsamhet och en tydlig målbild runt 50/50-målet, men också konkreta initiativ för att accelerera utvecklingen. Utmaningen tror jag, som i allt förändringsarbete, var att skapa en bred förankring i varför det här är bra både för individen och för organisationen, och det tar tid.”

Alla vi som är arbetsgivare har ett stort ansvar […] att se till att vårt sätt att kommunicera och hantera önskemål och behov runt föräldraledighet verkligen är jämställt. Och jag känner själv att jag kommer titta närmare på det för att se hur vi kan bli ännu tydligare.”

Miriam Swärdh
Vad krävs för att lyckas med förändringsarbete?

Det finns en etablerad erfarenhet inom IKEA att driva förändringsarbete med tanke på den viktiga resa de gjort internt. Men vad krävs för att lyckas? Swärdh menar att organisationer behöver…

 • … förstå strukturella förutfattade meningar kopplat till underrepresenterade grupper på arbetsplatsen.
 • … sätta tydliga och kommunicerade mål.
 • … införa konkreta åtgärder och uppföljningar.
 • … visa på ett stort engagemang och åtagande för målbilden i ledningen.
 • … identifiera förebilder – när man ser någon som går före förstår man att det är möjligt.

Miriam minns: Högsta chefen visade vägen

Vad gäller föräldraledighet har IKEA bevis på att ledningen har stor inflytelse på vilka ramar som sätts. Swärdh berättar om en tidigare manlig vd för IKEA Sverige i slutet på nittiotalet. Han beslutade sig för att ta fyra månader pappaledighet, vilket ansågs vara en lång period på den tiden.

”Det väckte stor uppmärksamhet och skickade en stark signal till alla andra blivande pappor i organisationen om att pappaledighet är en rättighet och en möjlighet i alla positioner. Kan den personen som sitter högst upp i organisationen ta ut pappaledighet så känner alla män att det måste ju jag kunna göra även i min roll.”

Idag, nästan 30 år senare, är fyra månader fortfarande över snittet för pappors föräldraledighet. Majoriteten av papporna på dagens arbetsmarknad tar ut viss föräldraledighet, men antalet dagar av uttaget är fortfarande markant ojämnt mellan könen. På ett generellt plan kan kvinnors inkomst- och karriärutveckling bli bättre om man delar lika, visar forskningen. Dessutom kan detta öka möjligheterna för företag att attrahera och bibehålla talanger.

”Vi sitter inte inne på alla svaren”

IKEA Sverige jobbar för att medarbetare ska kunna förena sitt arbete med familjeliv på ett bra sätt, och de uppmanar alla medarbetare att ta ut sin föräldraledighet. Men vad gäller att säkerställa ett jämnt uttag av föräldraledighet mellan män och kvinnor känner Swärdh en stor ödmjukhet inför att de själva inte sitter på alla svaren.

”Alla vi som är arbetsgivare har ett stort ansvar och också en stor möjlighet att påverka utvecklingen genom att förstå och följa upp vad som upplevs som barriärer. Och se till att vårt sätt att kommunicera och hantera önskemål och behov runt föräldraledighet verkligen är jämställt. Och jag känner själv att jag kommer titta närmare på det för att se hur vi kan bli ännu tydligare,” uppger Swärdh.

Ditt företag kan göra stor positiv skillnad

Vi på UN Global Compact Network Sweden uppmuntrar företag att införa ett jämställt utgångsbud för föräldraledighet i policydokument, stadgar och internkommunikation. Enligt föräldraledighetslagen skulle det innebära minst sju månader per förälder. Ett sådant utgångsbud begränsar inte människors fria val, men det möjliggör en jämn punkt att utgå ifrån för både mammor och pappor på arbetsplatsen.

Ett jämnt uttag av föräldraledigheten kan möjliggöra ett jämställt näringsliv. Här finns det stora möjligheter för dig som arbetsgivare att göra positiv skillnad!

Denna artikel är en del ur Allbrights och UN Global Compact Network Swedens kampanj ”Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv” under veckorna runt 2023 års internationella kvinnodag. Vill du läsa mer på ämnet? Ta del av vår artikel ”Ojämnt uttag av föräldraledighet – ett hinder för det jämställda näringslivet” där vi intervjuar Helen Eriksson, forskare vid Stockholms universitet.

Nyheter

Ojämnt uttag av föräldraledighet – ett hinder för det…

Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder. År efter år toppar vi EU:s jämställdhetsindex, män och kvinnor är lika aktiva på arbetsmarknaden, vi delar i relativt hög grad på hemarbetet och kvinnor är mer högutbildade än män.

Trots det är svenskt näringsliv är inte jämställt. Den privata sektorn vittnar om en stark snedfördelning mellan män och kvinnor i ledande positioner. Enligt Kommissionen för jämställda livsinkomster tjänar kvinnor sex miljoner kronor mindre än män under en livstid och gapet mellan kvinnors och mäns disponibla inkomst har knappt förändrats på 25 år.

Det ojämställda näringslivet och föräldraledigheten
Helen Eriksson, forskare vid Stockholms universitet. Foto: Stockholms universitet

Forskning visar att kvinnors karriärs- och inkomstutveckling stannar av när de blir mammor. Inte förrän fem år efter barnets födelse har kvinnor lika hög medelinkomst som året innan de blev mammor. En trend som inte syns på samma sätt i pappors inkomstutveckling, enligt Försäkringskassan.

Helen Eriksson är forskare vid Sociologiska institutionen på Stockholms universitet. Hon har gjort flertalet studier och forskningsprojekt på hur familjens val av föräldraledighet färgas av förväntningar på arbetsplatsen relaterat till kön. Eriksson menar att man kan använda begreppet ”mödralönegap” i stället för könslönegap då det är mellan mödrar och andra vi finner de större löneskillnaderna.

”Jämställdhetsproblematiken uppstår främst när olikkönade par skaffar barn. Det är när första barnet kommer som vi delar på män och kvinnor på arbetsmarknaden. Det blir missriktat att prata om den ojämställda arbetsmarknaden idag och inte ta hänsyn till föräldraskapet,” säger Eriksson.

Nya siffror från TCO visar att föräldraledigheten är mer ojämn än tidigare känt. Om man inkluderar obetalda dagar tar män ut cirka 20% medan kvinnor tar närmare 80% av föräldraledigheten under barnets första två år. Ett ojämnt uttag av föräldraledigheten kan få mindre positiva konsekvenser längre fram i livet. Forskning visar nämligen på en koppling mellan det ojämställda föräldraskapet och många kvinnors framtida deltidsarbete, större ansvar för det obetalda hemarbetet, höga sjukpenningtal och sämre pensioner.

Det är referenspunkterna som avgör var man hamnar. Om företagets referenspunkt, det utgångsbud som de ger en nybliven pappa, är några månader runt sommaren, då kan det vara jättesvårt för den anställda att förhandla upp det budet eftersom det kan innebära att man anses vara en dålig anställd som väljer bort karriären.”

Helen Eriksson
Ett glapp mellan attityder och beteenden

En vanlig uppfattning är att könslönegapet är anledningen till varför föräldraledighetsuppdelningen ser ut som den gör. Forskningen menar däremot att uppdelningen inte avgörs av lönen. I forskningen ser man samma mönster i par där mannen tjänar mer som i par där kvinnan tjänar mer – kvinnan tar oftast ut en majoritet av föräldraledigheten oavsett. På ett övergripande plan är det alltså könet och förväntningarna på mammor, respektive pappor, som bestämmer hur föräldraledigheten delas upp, inte lönen. Forskningen visar därmed att ekonomiska rationella förklaringar tenderar att fallera och uppfattningen på ett generellt plan inte stämmer.

Eriksson ser att en anledning till att par gärna tar till andra externa faktorer som anledning till att man har ett ojämnt uttag grundar sig i ett glapp mellan attityder och beteenden.

”Generellt kan man säga att attityder ligger långt före beteenden i nästan hela västvärlden. Vi vill gärna se oss själva som jämställda. När vi inte beter oss i enlighet med det sätter vi gärna oss själva utanför den ojämställda situationen vi befinner oss i genom att förlita oss på rationella förklaringar,” förklarar hon.

Arbetsplatsen och ledarna sätter standarden

Ofta kan man se att den ojämna föräldraledighetsuppdelningen förverkligas och upprätthålls på arbetsplatser. Forskningen vittnar om arbetsplatser där arbetsgivaren ser en längre pappaledighet som att arbetstagaren väljer bort jobbet, och därmed bör missgynnas karriärmässigt. På lång sikt kan det leda det till att arbetsgivaren riskerar att göra felaktiga beslut vid exempelvis en tjänstetillsättning. Eriksson menar att fler företag bör se pappaledigheten som ett ansvar att ta hand om sitt barn, snarare än ett val.

Vidare anser Eriksson att det återfinns en tydlig arbetsplatsstandard och att ledningen har stort inflytande att sätta en mer hållbar standard för föräldraledighet i alla led inom företaget.

”På de arbetsplatser där män med höga positioner på ett tryggt sätt kan säga att de ska vara hemma en längre tid tenderar även män med lägre utbildning att ta ut lika lång ledighet. Så pappaledigheten på en och samma arbetsplats är oberoende av grundskoleutbildning, gymnasieutbildning eller högskoleutbildning. Det tyder på att det är arbetsplatsen som sätter standarden, sen följer alla den.”

Företagen vinner på jämställdhet i längden

Det finns mycket för företag att vinna på att uppmuntra en föräldraledighet på lika villkor. Forskningen vittnar om att arbetstagare i allt större utsträckning styr sitt val av arbetsgivare utifrån hur de ser på familje- och jämställdhetsfrågor. Det betyder att ett framåtlutat jämställdhetsarbete är väsentligt för att attrahera och behålla kompetent personal. Därmed kan ett aktivt jämställdhetsarbete vara ett sätt för företag att förbättra innovations- och organisationskulturen, och på längre sikt de ekonomiska resultaten.

Rapporter tyder på att mammors större föräldraansvar leder till sämre förankring i arbetslivet och hög sjukfrånvaro, vilket i sin tur innebär en stor ekonomisk förlust för företagen. Att jobba förebyggande med att uppmuntra ett jämställt uttag av föräldraledighet kan motverka detta och skapa en mer hälsosam och hållbar arbetsmiljö för medarbetare oavsett kön.

Vänd trenden – sätt samma utgångsbud oavsett kön

Vad kan då företag göra för att vända trenden? Eriksson belyser ett stort forskningsområde inom beteendeekonomin som handlar om att sätta referenspunkter, även kallat nudging.

”Det är referenspunkterna som avgör var man hamnar. Om företagets referenspunkt, det utgångsbud som de ger en nybliven pappa, är några månader runt sommaren, då kan det vara jättesvårt för den anställda att förhandla upp det budet eftersom det kan innebära att man anses vara en dålig anställd som väljer bort karriären,” menar Eriksson.

Det företag kan göra i stället är att införa ett jämställt startbud för föräldraledighet i policydokument, stadgar och internkommunikation. Enligt Föräldraledighetslagen skulle det innebära minst sju månader per förälder. Ett sådant startbud begränsar inte människors fria val, men det möjliggör för en jämn utgångspunkt att utgå från för både mammor och pappor. Bara att tydligt kommunicera att också pappor är uppmuntrade att ta en längre föräldraledighet kan alltså göra stor skillnad.

Stora möjligheter att gå mot ett jämställt näringsliv

Svenskt näringsliv är inte jämställt. Bristen på jämställdhet syns i styrelser, ledningsgrupper, bland chefer och i inkomstgap. Att jämställdhetsproblematiken uppstår när olikkönade par skaffar barn är tydligt i många forskningsstudier då de förväntningar samhället har på mammor och pappor ofta infrias. Förväntningarna är olika och traditionellt könsnormativa än idag, ett resonemang som kan vara svårt att ta in med tanke på omvärldens, och ibland den egna, synen på Sverige och svenskarna som jämställda. Men likt många andra länder förväntas en mamma ofta ta större ansvar över hem och barn, och en pappa förväntas försörja för familjen genom att göra karriär – något som blir tydligt i det ojämna uttaget av föräldraledigheten. Att inte agera enligt förväntningarna kan innebära oro att bli sedd på som en ”dålig mamma”, respektive en ”illojal medarbetare”.

Företag kan göra en stor positiv skillnad i att vända dessa förväntningar – som kan vara implicita och som ofta blir överenskommet om i det tysta – till mer jämställda sådana. Att uttalat stötta medarbetare, både mammor och pappor, i att dela lika på föräldraledigheten är ett stort och viktigt första steg att ta. Om företag uppmanar till ett föräldraskap och en karriär i balans, där både mammor och pappor får utvecklas på samma premisser, kanske vi kan se fler kvinnor i ledande positioner, ett minskat lönegap mellan mammor och andra, färre sjukskrivningar och bättre mental folkhälsa bland både män och kvinnor. Ett ojämnt uttag av föräldraledighet är ett hinder för jämställt näringsliv. Ditt företag kan göra stor positiv skillnad!

Denna artikel är en del ur Allbrights och UN Global Compact Network Swedens kampanj ”Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv” under veckorna runt 2023 års internationella kvinnodag.

Nyheter

UN Global Compact Network Sweden lanserar Omställningsrapporten 2022

Den 24 augusti lanserades Omställningsrapporten 2022, en rapport från UN Global Compact Network Sweden i samarbete med Ipsos.

UN Global Compact Network Sweden har tillsammans med Ipsos undersökt nuläget för svenska företags hållbarhetsarbete och vad de ser för möjligheter och hinder för en lyckad omställning. Nästan 900 svenska företag i varierande storlek och från en rad olika branscher, alltifrån tjänsteföretag till tillverkningsindustri, har deltagit i undersökningen. Studien har genomförts med hjälp av både enkätsvar och djupintervjuer.

– Vi har fått ett enormt gensvar och kan konstatera att engagemanget för hållbarhetsfrågorna bland företagen är stort. Företagen ser samtidigt stora utmaningar med att lyckas ställa om och få har lyckats integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen. Dessutom visar Omställningsrapporten att fler än hälften av företagen anser sig hindrade av att politiken är för kortsiktig och otydlig. Politikerna behöver presentera en långsiktig, förutsägbar färdplan för att omställningen ska lyckas, säger Philip Thormark, Executive Director på UN Global Compact Network Sweden.

Rapporten berör ett flertal områden som är av vikt för företagens omställning – bland annat besvaras följande frågor:
– Hur företagen ser på deras nuläge i hållbarhetsarbetet?
– Vilka aktörer som är viktigast för omställningen?
– Vilka hinder och möjligheter finns för att nå Agenda 2030 i tid?
– Vad behöver företagen från politiken för att lyckas med omställningen?

Läs rapporten i sin helhet här.
Read a summary of the report in English here.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Abenius, kommunikationschef UN Global Compact Network Sweden,
anna.abenius@globalcompact.se, 0735 46 88 03

Läs mer på globalcompact.se och följ oss på Twitter och LinkedIn
UN Global Compact Network Sweden (GCNS) är svenskt näringslivs största samarbete inom hållbarhet. Nätverket grundades 2018 som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact och är idag den naturliga mötesplatsen för utbyte och stöd kring strategiskt hållbarhetsarbete. GCNS arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att hjälpa svenska företag och organisationer att accelerera hållbarhetsarbetet och bidra till en bättre värld.

Årsmöte

Ny styrelse i UN Global Compact Network Sweden

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) har den 10 maj hållit sitt årsmöte. Av medlemmarna valdes Gabriel Lundström, Head of ESG Investments, SEB Life på SEB till ny styrelseordförande. Till styrelsen valdes också fyra nya medlemmar.

Till nya styrelseledamöter valdes Andreas Follér, Head of Sustainability på Scania Group, Anna Romberg, Executive Vice President Legal, Compliance & Governance på Getinge AB och Helena Hagberg, chef för hållbarhet på Skandia. Som ny suppleant valdes Camilla Goldbeck-Löwe, Vice President Corporate Responsibility på Epiroc.

Styrelsemedlemmar som omvaldes var Cecilia Chatterjee-Martinsen, International Programs Director, Rädda Barnen Sverige, Magnus Björsne vd på AZ BioVentureHub AB, Mattias Svensson, chef för hållbar utveckling på Humlegården. Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef på Hemfrid AB, var inte föremål för omval detta årsmöte utan sitter fortsatt kvar i styrelsen.

Malin Ripa, Head of Sustainability på Axel Johnson International klev ur rollen som ledamot och ersätter i stället Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA-gruppen AB som suppleant.

Kerstin Lindvall, Mia Edofsson, hållbarhetschef på Volvo Lastvagnar och Théo Jaekel, Corporate Responsibility Expert – Business and Human Rights på Ericsson avslutade sina uppdrag i styrelsen.

Ny styrelseordförande

Gabriel Lundström, Head of ESG Investments, SEB Life på SEB blev vald till styrelseordförande av årsmötet.

– Jag vill tacka avgående styrelsemedlemmar för deras fantastiska insatser. Samtidigt vill jag tacka GCNS medlemmar och styrelsen för förtroendet jag fått som styrelseordförande. Jag ser fram emot att driva nätverket framåt tillsammans med den nya styrelsen i denna oerhört kritiska period där vi behöver ett accelererat hållbarhetsarbete på bred front, säger Gabriel Lundström.

Gabriel Lundström har varit aktiv i styrelsen sedan år 2018 och har sedan januari 2022 varit tillförordnad styrelseordförande. Den rollen gick han in i när Emma Ihre, tidigare styrelseordförande, avslutade sitt uppdrag efter flera mycket framgångsrika år med stort engagemang, kunskap och starkt ledarskap.

Med den nya styrelsen säkerställs en fortsatt stark kompetens inom områden med hög relevans för GCNS, i synnerlighet kopplat till de Tio Principerna och de respektive ämnesområdena. Styrelsens ledamöter kompletterar varandra sett till bakgrund och erfarenhet, samt utgör ett rimligt representativt urval av GCNS medlemmar sett till storlek, verksamhet och geografi.

11 maj 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Abenius, kommunikationschef UN Global Compact Network Sweden,
anna.abenius@globalcompact.se, 0735 46 88 03

Läs mer på globalcompact.se och följ oss på Twitter och LinkedIn

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) är svenskt näringslivs största samarbete inom hållbarhet. Nätverket grundades 2018 som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact och är idag den naturliga mötesplatsen för utbyte och stöd kring strategiskt hållbarhetsarbete. GCNS arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att hjälpa svenska företag och organisationer att accelerera hållbarhetsarbetet och bidra till en bättre värld.

Årsmöte

Gabriel Lundström ny tillförordnad ordförande i styrelsen för UN…

Styrelsen i UN Global Compact Network Sweden har utsett Gabriel Lundström till tillförordnad ordförande fram till kommande årsmöte.

Gabriel Lundström, Head of Sustainability, Corporate & Private Customers and Life, Sustainable Banking på SEB, har suttit i styrelsen för UN Global Compact Network Sweden (GCNS) som kassör sedan nätverket grundades 2018. Han är sedan drygt tio år tillbaka verksam inom finansbranschen med fokus på hållbarhetsfrågor och har dessutom god erfarenhet av styrelsearbete inom hållbara investeringar.

– Det känns fantastiskt kul att ha fått förtroendet att ta över som ordförande för UN Global Compact Network Sweden i en tid där vi nu storsatsar på att öka medlemsvärdet, säger Gabriel Lundström om sin nya tillförordnade roll. Vi befinner oss i en kritisk period och det är viktigare än någonsin att tillsammans med våra medlemsföretag accelerera hållbarhetsarbetet inom svenskt näringsliv.

Gabriel ersätter avgående ordförande Emma Ihre som efter en mycket framgångsrik insats med stort engagemang, kunskap och starkt ledarskap avslutar sitt uppdrag i styrelsen för GCNS.

Inbjudan till årsmötet kommer att sändas separat under våren.


15 februari 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Abenius, kommunikationschef UN Global Compact Network Sweden,
anna.abenius@globalcompact.se, 0735 46 88 03


Läs mer på globalcompact.se eller följ oss på @globalcompactse

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) är svenskt näringslivs största samarbete inom hållbarhet. Nätverket grundades 2018 som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact och är idag den naturliga mötesplatsen för utbyte och stöd kring strategiskt hållbarhetsarbete. GCNS arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att hjälpa svenska företag och organisationer att accelerera hållbarhetsarbetet och bidra till en bättre värld.

Nyheter

Pressmeddelande om Leaders Summit 2021

Heads of State join CEOs and UN Chiefs in calling for accelerated corporate action on sustainability  to recover better from COVID-19

More than 20,000 business leaders joined Heads of State, civil society leaders and UN Chiefs to call for increased corporate ambition to accelerate progress towards the Sustainable Development Goals by 2030 and net-zero by 2050 during extraordinary Leaders Summit.

UNITED NATIONS, New York, 16 June 2021 – UN Secretary-General António Guterres was joined by Heads of State and dozens of Chief Executive Officers and UN Chiefs at this year’s United Nations Global Compact Leaders Summit to address the converging crises of climate change, the COVID-19 pandemic, worsening social and economic inequality and unchecked corruption in order to offer a roadmap for a sustainable recovery.

Opening the Summit, UN Secretary-General António Guterres and Chair of the Board of the UN Global Compact remarked: “Only through global cooperation at an unprecedented level can we build back from the pandemic, get on track to achieve the SDGs and avert the worst impacts of climate change. Business has a central role to play. Your efforts and leadership can lift the entire world. But you need to embrace transformational change. In every sector, a much deeper, faster and more ambitious response is needed to unleash the social and economic changes demanded by the 2030 Agenda and the Paris Agreement on climate change.”

Sanda Ojiambo, CEO & Executive Director of the UN Global Compact noted that: “Events in the extraordinary year since our last Leaders Summit have proven how fragile our systems and how unequal our societies really are. Amidst a pandemic, an economic crisis and a climate emergency, business as usual is no longer an option. Instead, this is a time for ambition.”

Sanda Ojiambo also announced that Expo 2020 Dubai and the United Nations Global Compact are joining forces to hold a Sustainable Development Goals Business Forum during Expo’s Global Goals Week (16-22 January 2022), to spur further action towards a sustainable and inclusive future.

Marking the first anniversary of the Race to Zero campaign, Alok Sharma, President for COP 26, issued a strong call to action to business leaders to accelerate the transition to a net-zero world by 2050: “Race to Zero is central to our COP26 Presidency. We are urging companies and investors, cities and regions, organisations of all kinds, to sign-up. To play their part in keeping 1.5 degrees within reach. And to make clear to governments that climate action will be welcomed and not resisted across the economy.”

Over 26 hours of continuous virtual programming — including more than 100 global, regional and local sessions – leaders from business, civil society, governments and the UN reflected on the importance of collaboration and public-private partnerships and pledged to increase their ambition to achieve the Sustainable Development Goals and accelerate climate action.

In a series of sessions under the banner “Elevating Ambition for Corporate Action” the UN Global Compact’s new strategic plan for the next three years was launched to galvanize bold, rapid progress on sustainability through business transformation. It calls for enhanced corporate accountability, including cutting carbon emissions in line with a pathway to net-zero by mid century and envisions regionally-balanced growth of the UN Global Compact network. It also enables greater flexibility for business action at the local level, with companies adapting to each country’s unique context as well as seeking to harness the energy of small and medium-sized enterprises as the foundation of national and local economies. And it promotes stronger business engagement with UN partners, including partnerships to finance the 2030 Agenda.

It was also announced that the UN Global Compact SDG Ambition Accelerator programme will now be open to further participants to set and meet bold, tangible targets for sustainability. Paul Polman, Vice Chair of the UN Global Compact presented on the results of the UN Global Compact 2021 survey of companies and CEOs, in partnership with Accenture, which revealed 79 per cent of CEOs believe the pandemic has highlighted the need to transition to more sustainable business models.

During the plenary session “Financing the 2030 Agenda and the Paris Agreement”  which explored how linking “ESG” to meaningful corporate sustainability action will benefit investors and companies, the UN Global Compact CFO Taskforce committed to key performance indicators (KPIs) to measure their progress towards the implementation of  the CFO Principles on Integrated SDG Investment and Finance.

Further corporate action was called for during the CEO panel discussion “Accelerating Progress Towards Setting Science Based Targets” which looked at the key role the private sector has to play in sending strong market signals and scaling innovative solutions to present concrete, realistic plans towards a zero-carbon economy while advocating for a green recovery. The session built on the findings of a recent report from the Science Based Targets initiative, the UN Global Compact and CDP which showed that none of the Group of Seven countries’ main stock indexes are aligned with goals to limit global temperature rises to 1.5 or 2 degrees Celsius.

The session “The Road to Transformational Governance: Launching the Business Framework for Peace, Justice and Strong Institutions” discussed how to accelerate action on the “G” in ESG to strengthen business culture, ethics and performance and support public institutions, laws and systems building on the recently released SDG 16 Business Framework: A Blueprint for Transformational Governance”.

The high-level session entitled “Uniting Against Corruption: Launch of the UN Global Compact Anti-Corruption Collective Action Playbook” looked at how companies and other stakeholders from civil society and the public sector can come together to tackle corruption through a six step approach drawn from the collective action methodology.

The UN Global Compact Leaders Summit also recognised the work of ten “2021 SDG Pioneers”  who are doing an exceptional job to advance the Global Goals through the implementation of the UN Global Compact Ten Principles on human rights, environment, labor and anti-corruption.

Government speakers who participated in this year’s event included President of the Republic of Singapore, Mdm Halimah Yacob; Prime Minister of Jamaica, H.E. Andrew Holness; Prime Minister of the Republic of Korea, H.E. Kim Boo-kyum; Dr. Monique Nsanzabaganwa, Deputy Chairperson of the African Union Commission; Mr. Erick Thohir, Minister of State Owned Enterprises, Indonesia;  Ms. Marina Sereni, Vice Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Italy; Mr. Ville Skinnari, Minister for Development Cooperation and Foreign Trade, Finland; Niels Annen, Minister of State, Federal Foreign Office, Germany;  Ms. Birgitta Tazelaar, Vice Minister for International Cooperation, Netherlands; Ms. Jarosińska-Jedynak, Secretary of State in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, Poland; Ms. Anna Karin Eneström, Permanent Representative, Mission of Sweden to the UN; Dr. Wissanu Krea-Ngam, Deputy Prime Minister, Thailand; Mr. Soltan bin Saad Al-Muraikhi, State Minister for Foreign Affairs, State of Qatar; Howard Boyd, Chair, UK Environment Agency.

Other speakers included UN Deputy Secretary-General, Amina J. Mohammed;  Inger Andersen, Executive Director, UNEP; Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights; Sharan Burrow, Secretary-General of the International Trade Union Confederation and Darren Walker, President of the Ford Foundation as well as more than two dozen leading CEOs including Julie Sweet, CEO, Accenture; Roberto Marques, CEO, Natura &Co; Jean-Pascal Tricoire, CEO, Schneider Electric; Francesco Starace, CEO, Enel; Paul Polman, Chair of Imagine and Vice Board Chair of the UN Global Compact; Jane Karuku, Managing Director and CEO, East African Breweries Ltd and Olukayode Pitan, CEO, Bank of Industry, Nigeria.

Notes to Editors

About the United Nations Global Compact

As a special initiative of the UN Secretary-General, the United Nations Global Compact is a call to companies everywhere to align their operations and strategies with Ten Principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption. Our ambition is to accelerate and scale the global collective impact of business by upholding the Ten Principles and delivering the Sustainable Development Goals through accountable companies and ecosystems that enable change. With more than 12,000 companies and 3,000 non-business signatories based in over 160 countries, and 69 Local Networks, the UN Global Compact is the world’s largest corporate sustainability initiative — one Global Compact uniting business for a better world. For more information, follow @globalcompact on social media and visit our website at unglobalcompact.org

For media inquiries and interview requests please contact:

Alexandra Gee +447887 804594  alex@mackworthassociates.com

Press

Ny guide för företag som vill ställa om till…

Ny guide för företag som vill ställa om till mer cirkulära affärsmodeller

Global Compact Network Sweden har i samarbete med studenter vid Chalmers Tekniska Högskola tagit fram en tydlig guide över hur företag kan ta sig an uppgiften att övergå till den cirkulära ekonomin och mer cirkulära affärsmodeller. Guiden ger vägledning åt företag som vill ställa om till en cirkulär ekonomi och mer cirkulära affärsmodeller. Den riktar sig främst till företag vars verksamhet behandlar fysiska produkter och är utformad för att vara relevant för företag oavsett storlek eller bransch. Guiden erbjuder värdefulla insikter både för företag som befinner sig i startgroparna för cirkulär omställning samt för de som kommit en bit på vägen.

– Vi märker att det finns en stor ambition bland många företag att bli mer cirkulära, men de vet inte riktigt hur. Med ett konkret verktyg och praktiska guidelines hoppas vi kunna inspirera fler att ställa om och framtidssäkra sin affärsmodell, säger Maria Collin Executive Director på UN Global Compact Sweden  

Guiden grundar sig i examensarbete inom cirkulär ekonomi som genomfördes våren 2020. I det arbetet analyserades erfarenheter från ett flertal medlemsföretag till Global Compact Network Sweden som påbörjat sin omställning mot en cirkulär ekonomi.

Guiden publiceras måndagen den 28 september 2020 och ett webbinarium baserat på guiden hålls tillsammans med bland annat Volvo Cars den 13 oktober 2020, för all information kring detta vänligen se:
Länk till guiden: https://globalcompact.se/publikation:-en-guide-for-hur-din-verksamhet-kan-stalla-om-mot-en-cirkular-ekonomi/
Länk till eventet: https://globalcompact.se/13-oktober-cirkular-omstallning-en-praktisk-session-kring-hur-ditt-foretag-kan-stalla-om-mot-en-cirkular-ekonomi/

För mer information, kontakta gärna:

Philip Thormark, Executive Director, Global Compact Network Sweden, 0727-146543, philip.thormark@globalcompact.se

Fakta Global Compact Network Sweden:

Global Compact Network Sweden är den svenska delen av UN Global Compact – världens största hållbarhetsinitiativ för företag, akademi och föreningar. UN Global Compact lanserades av Kofi Annan i New York 2000. Det svenska nätverkets uppdrag är att stärka arbetet med FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption samt FN:s 17 Hållbarhetsmål inom svenskt näringsliv.  

Svensk hemsida: www.globalcompact.se
Global hemsida: www.unglobalcompact.org

Press

Tre nya styrelseledamöter i Global Compact Network Sweden

Vid Global Compact Network Swedens årsmöte den 19 maj valdes Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare, WaterAid Sverige, Magnus Björsne, vd, AZ BioVentureHub samt Mattias Svensson, chef hållbar utveckling, Humlegården in som nya ledamöter.

Därmed utökades styrelsen med en ledamot och består nu av totalt tio personer. Valberedningens målsättning har varit att stärka styrelsens sammansättning med både fler branscher samt öka representationen av mindre och medelstora företag.

Vi är oerhört glada över att få Cecilia, Magnus och Mattias ombord i styrelsen. De kommer bidra med viktig kompetens och erfarenhet i vårt strategiska arbete att driva hållbarhetsagendan framåt och stärka arbetet med Global Compacts tio principer bland svenska företag, säger Emma Ihre styrelseordförande Global Compact Network Sweden.

Tidigare styrelseledamoten Carina Lundberg-Markow, Folksam, valde att inte ställa upp för omval och Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundet, har lämnat sitt uppdrag som Generalsekreterare.

Styrelsens sammansättning 2020/2021

 • Emma Ihre. Mannheimer Swartling – ordförande
 • Mia Edofsson, Akademiska Hus – vice ordförande
 • Gabriel Lundström, SEB – kassör
 • Frida Koff, Hemfrid – sekreterare
 • Cecilia Chatrjee-Martinsen, WaterAid – ledamot
 • Malin Ripa, Volvo Construction Equipment – ledamot
 • Magnus Björsne, AZ BioVentureHub – ledamot
 • Theo Jaekl, Ericsson – ledamot
 • Kerstin Lindvall, ICA – suppleant
 • Mattias Svensson, Humlegården – suppleant

Presentation av de nya ledamöterna

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare, WaterAid Sverige. 

Cecilia har många års erfarenhet från att arbeta med framförallt vatten- och samhällsfrågor genom bland annat Stockholm International Water Institute (SIWI) och Världsbanken. Cecilia sitter i styrelsen för Giva Sverige, insamlingsorganisationernas branschorganisation, samt Nestlés externa råd för Creating Shared value.

Magnus Björsne, VD, AZ BioVentureHub. 

Magnus har en lång och bred erfarenhet inom läkemedelsindustrin med ett antal seniora roller inom AstraZeneca. Sedan sex år är Magnus vd för AstraZeneca-ägda AZ BioVentureHub som är en accelerator för tillväxtbolag i Göteborg. Magnus sitter även i RISE (Research Institutes of Sweden) Advisory Board och i branschorganisationen SwedenBIO.

Mattias Svensson, Chef hållbar utveckling, Humlegården.

Mattias är hållbarhetschef på fastighetsbolaget Humlegården sedan ett år tillbaka och har dessförinnan flera års erfarenhet av hållbarhetsarbete inom både livsmedelsbranschen och energisektorn. Mattias har också varit rådgivare inom hållbarhet som konsult.

För mer information, kontakta gärna:

Carina Silberg, valberedningens ordförande, Alecta, 0728-55 93 43, carina.silberg@alecta.se

Emma Ihre, styrelseordförande Global Compact Network Sweden, 0709- 77 71 90, emma.ihre@msa.se

Fakta Global Compact Network Sweden:

Global Compact Network Sweden är den svenska delen av UN Global Compact – världens största hållbarhetsinitiativ för företag, akademi och föreningar. UN Global Compact lanserades av Kofi Annan i New York 2000. Det svenska nätverkets uppdrag är att stärka arbetet med FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption samt FN:s 17 Hållbarhetsmål inom svenskt näringsliv.  

Global hemsida: www.unglobalcompact.org

Svensk hemsida: www.globalcompact.se