Nyheter

UN Global Compact Network Sweden lanserar Omställningsrapporten 2022

Den 24 augusti lanserades Omställningsrapporten 2022, en rapport från UN Global Compact Network Sweden i samarbete med Ipsos.

UN Global Compact Network Sweden har tillsammans med Ipsos undersökt nuläget för svenska företags hållbarhetsarbete och vad de ser för möjligheter och hinder för en lyckad omställning. Nästan 900 svenska företag i varierande storlek och från en rad olika branscher, alltifrån tjänsteföretag till tillverkningsindustri, har deltagit i undersökningen. Studien har genomförts med hjälp av både enkätsvar och djupintervjuer.

– Vi har fått ett enormt gensvar och kan konstatera att engagemanget för hållbarhetsfrågorna bland företagen är stort. Företagen ser samtidigt stora utmaningar med att lyckas ställa om och få har lyckats integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen. Dessutom visar Omställningsrapporten att fler än hälften av företagen anser sig hindrade av att politiken är för kortsiktig och otydlig. Politikerna behöver presentera en långsiktig, förutsägbar färdplan för att omställningen ska lyckas, säger Philip Thormark, Executive Director på UN Global Compact Network Sweden.

Rapporten berör ett flertal områden som är av vikt för företagens omställning – bland annat besvaras följande frågor:
– Hur företagen ser på deras nuläge i hållbarhetsarbetet?
– Vilka aktörer som är viktigast för omställningen?
– Vilka hinder och möjligheter finns för att nå Agenda 2030 i tid?
– Vad behöver företagen från politiken för att lyckas med omställningen?

Läs rapporten i sin helhet här.
Read a summary of the report in English here.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Abenius, kommunikationschef UN Global Compact Network Sweden,
anna.abenius@globalcompact.se, 0735 46 88 03

Läs mer på globalcompact.se och följ oss på Twitter och LinkedIn
UN Global Compact Network Sweden (GCNS) är svenskt näringslivs största samarbete inom hållbarhet. Nätverket grundades 2018 som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact och är idag den naturliga mötesplatsen för utbyte och stöd kring strategiskt hållbarhetsarbete. GCNS arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att hjälpa svenska företag och organisationer att accelerera hållbarhetsarbetet och bidra till en bättre värld.

Årsmöte

Ny styrelse i UN Global Compact Network Sweden

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) har den 10 maj hållit sitt årsmöte. Av medlemmarna valdes Gabriel Lundström, Head of ESG Investments, SEB Life på SEB till ny styrelseordförande. Till styrelsen valdes också fyra nya medlemmar.

Till nya styrelseledamöter valdes Andreas Follér, Head of Sustainability på Scania Group, Anna Romberg, Executive Vice President Legal, Compliance & Governance på Getinge AB och Helena Hagberg, chef för hållbarhet på Skandia. Som ny suppleant valdes Camilla Goldbeck-Löwe, Vice President Corporate Responsibility på Epiroc.

Styrelsemedlemmar som omvaldes var Cecilia Chatterjee-Martinsen, International Programs Director, Rädda Barnen Sverige, Magnus Björsne vd på AZ BioVentureHub AB, Mattias Svensson, chef för hållbar utveckling på Humlegården. Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef på Hemfrid AB, var inte föremål för omval detta årsmöte utan sitter fortsatt kvar i styrelsen.

Malin Ripa, Head of Sustainability på Axel Johnson International klev ur rollen som ledamot och ersätter i stället Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA-gruppen AB som suppleant.

Kerstin Lindvall, Mia Edofsson, hållbarhetschef på Volvo Lastvagnar och Théo Jaekel, Corporate Responsibility Expert – Business and Human Rights på Ericsson avslutade sina uppdrag i styrelsen.

Ny styrelseordförande

Gabriel Lundström, Head of ESG Investments, SEB Life på SEB blev vald till styrelseordförande av årsmötet.

– Jag vill tacka avgående styrelsemedlemmar för deras fantastiska insatser. Samtidigt vill jag tacka GCNS medlemmar och styrelsen för förtroendet jag fått som styrelseordförande. Jag ser fram emot att driva nätverket framåt tillsammans med den nya styrelsen i denna oerhört kritiska period där vi behöver ett accelererat hållbarhetsarbete på bred front, säger Gabriel Lundström.

Gabriel Lundström har varit aktiv i styrelsen sedan år 2018 och har sedan januari 2022 varit tillförordnad styrelseordförande. Den rollen gick han in i när Emma Ihre, tidigare styrelseordförande, avslutade sitt uppdrag efter flera mycket framgångsrika år med stort engagemang, kunskap och starkt ledarskap.

Med den nya styrelsen säkerställs en fortsatt stark kompetens inom områden med hög relevans för GCNS, i synnerlighet kopplat till de Tio Principerna och de respektive ämnesområdena. Styrelsens ledamöter kompletterar varandra sett till bakgrund och erfarenhet, samt utgör ett rimligt representativt urval av GCNS medlemmar sett till storlek, verksamhet och geografi.

11 maj 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Abenius, kommunikationschef UN Global Compact Network Sweden,
anna.abenius@globalcompact.se, 0735 46 88 03

Läs mer på globalcompact.se och följ oss på Twitter och LinkedIn

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) är svenskt näringslivs största samarbete inom hållbarhet. Nätverket grundades 2018 som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact och är idag den naturliga mötesplatsen för utbyte och stöd kring strategiskt hållbarhetsarbete. GCNS arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att hjälpa svenska företag och organisationer att accelerera hållbarhetsarbetet och bidra till en bättre värld.

Årsmöte

Gabriel Lundström ny tillförordnad ordförande i styrelsen för UN…

Styrelsen i UN Global Compact Network Sweden har utsett Gabriel Lundström till tillförordnad ordförande fram till kommande årsmöte.

Gabriel Lundström, Head of Sustainability, Corporate & Private Customers and Life, Sustainable Banking på SEB, har suttit i styrelsen för UN Global Compact Network Sweden (GCNS) som kassör sedan nätverket grundades 2018. Han är sedan drygt tio år tillbaka verksam inom finansbranschen med fokus på hållbarhetsfrågor och har dessutom god erfarenhet av styrelsearbete inom hållbara investeringar.

– Det känns fantastiskt kul att ha fått förtroendet att ta över som ordförande för UN Global Compact Network Sweden i en tid där vi nu storsatsar på att öka medlemsvärdet, säger Gabriel Lundström om sin nya tillförordnade roll. Vi befinner oss i en kritisk period och det är viktigare än någonsin att tillsammans med våra medlemsföretag accelerera hållbarhetsarbetet inom svenskt näringsliv.

Gabriel ersätter avgående ordförande Emma Ihre som efter en mycket framgångsrik insats med stort engagemang, kunskap och starkt ledarskap avslutar sitt uppdrag i styrelsen för GCNS.

Inbjudan till årsmötet kommer att sändas separat under våren.


15 februari 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Abenius, kommunikationschef UN Global Compact Network Sweden,
anna.abenius@globalcompact.se, 0735 46 88 03


Läs mer på globalcompact.se eller följ oss på @globalcompactse

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) är svenskt näringslivs största samarbete inom hållbarhet. Nätverket grundades 2018 som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact och är idag den naturliga mötesplatsen för utbyte och stöd kring strategiskt hållbarhetsarbete. GCNS arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att hjälpa svenska företag och organisationer att accelerera hållbarhetsarbetet och bidra till en bättre värld.

Nyheter

Pressmeddelande om Leaders Summit 2021

Heads of State join CEOs and UN Chiefs in calling for accelerated corporate action on sustainability  to recover better from COVID-19

More than 20,000 business leaders joined Heads of State, civil society leaders and UN Chiefs to call for increased corporate ambition to accelerate progress towards the Sustainable Development Goals by 2030 and net-zero by 2050 during extraordinary Leaders Summit.

UNITED NATIONS, New York, 16 June 2021 – UN Secretary-General António Guterres was joined by Heads of State and dozens of Chief Executive Officers and UN Chiefs at this year’s United Nations Global Compact Leaders Summit to address the converging crises of climate change, the COVID-19 pandemic, worsening social and economic inequality and unchecked corruption in order to offer a roadmap for a sustainable recovery.

Opening the Summit, UN Secretary-General António Guterres and Chair of the Board of the UN Global Compact remarked: “Only through global cooperation at an unprecedented level can we build back from the pandemic, get on track to achieve the SDGs and avert the worst impacts of climate change. Business has a central role to play. Your efforts and leadership can lift the entire world. But you need to embrace transformational change. In every sector, a much deeper, faster and more ambitious response is needed to unleash the social and economic changes demanded by the 2030 Agenda and the Paris Agreement on climate change.”

Sanda Ojiambo, CEO & Executive Director of the UN Global Compact noted that: “Events in the extraordinary year since our last Leaders Summit have proven how fragile our systems and how unequal our societies really are. Amidst a pandemic, an economic crisis and a climate emergency, business as usual is no longer an option. Instead, this is a time for ambition.”

Sanda Ojiambo also announced that Expo 2020 Dubai and the United Nations Global Compact are joining forces to hold a Sustainable Development Goals Business Forum during Expo’s Global Goals Week (16-22 January 2022), to spur further action towards a sustainable and inclusive future.

Marking the first anniversary of the Race to Zero campaign, Alok Sharma, President for COP 26, issued a strong call to action to business leaders to accelerate the transition to a net-zero world by 2050: “Race to Zero is central to our COP26 Presidency. We are urging companies and investors, cities and regions, organisations of all kinds, to sign-up. To play their part in keeping 1.5 degrees within reach. And to make clear to governments that climate action will be welcomed and not resisted across the economy.”

Over 26 hours of continuous virtual programming — including more than 100 global, regional and local sessions – leaders from business, civil society, governments and the UN reflected on the importance of collaboration and public-private partnerships and pledged to increase their ambition to achieve the Sustainable Development Goals and accelerate climate action.

In a series of sessions under the banner “Elevating Ambition for Corporate Action” the UN Global Compact’s new strategic plan for the next three years was launched to galvanize bold, rapid progress on sustainability through business transformation. It calls for enhanced corporate accountability, including cutting carbon emissions in line with a pathway to net-zero by mid century and envisions regionally-balanced growth of the UN Global Compact network. It also enables greater flexibility for business action at the local level, with companies adapting to each country’s unique context as well as seeking to harness the energy of small and medium-sized enterprises as the foundation of national and local economies. And it promotes stronger business engagement with UN partners, including partnerships to finance the 2030 Agenda.

It was also announced that the UN Global Compact SDG Ambition Accelerator programme will now be open to further participants to set and meet bold, tangible targets for sustainability. Paul Polman, Vice Chair of the UN Global Compact presented on the results of the UN Global Compact 2021 survey of companies and CEOs, in partnership with Accenture, which revealed 79 per cent of CEOs believe the pandemic has highlighted the need to transition to more sustainable business models.

During the plenary session “Financing the 2030 Agenda and the Paris Agreement”  which explored how linking “ESG” to meaningful corporate sustainability action will benefit investors and companies, the UN Global Compact CFO Taskforce committed to key performance indicators (KPIs) to measure their progress towards the implementation of  the CFO Principles on Integrated SDG Investment and Finance.

Further corporate action was called for during the CEO panel discussion “Accelerating Progress Towards Setting Science Based Targets” which looked at the key role the private sector has to play in sending strong market signals and scaling innovative solutions to present concrete, realistic plans towards a zero-carbon economy while advocating for a green recovery. The session built on the findings of a recent report from the Science Based Targets initiative, the UN Global Compact and CDP which showed that none of the Group of Seven countries’ main stock indexes are aligned with goals to limit global temperature rises to 1.5 or 2 degrees Celsius.

The session “The Road to Transformational Governance: Launching the Business Framework for Peace, Justice and Strong Institutions” discussed how to accelerate action on the “G” in ESG to strengthen business culture, ethics and performance and support public institutions, laws and systems building on the recently released SDG 16 Business Framework: A Blueprint for Transformational Governance”.

The high-level session entitled “Uniting Against Corruption: Launch of the UN Global Compact Anti-Corruption Collective Action Playbook” looked at how companies and other stakeholders from civil society and the public sector can come together to tackle corruption through a six step approach drawn from the collective action methodology.

The UN Global Compact Leaders Summit also recognised the work of ten “2021 SDG Pioneers”  who are doing an exceptional job to advance the Global Goals through the implementation of the UN Global Compact Ten Principles on human rights, environment, labor and anti-corruption.

Government speakers who participated in this year’s event included President of the Republic of Singapore, Mdm Halimah Yacob; Prime Minister of Jamaica, H.E. Andrew Holness; Prime Minister of the Republic of Korea, H.E. Kim Boo-kyum; Dr. Monique Nsanzabaganwa, Deputy Chairperson of the African Union Commission; Mr. Erick Thohir, Minister of State Owned Enterprises, Indonesia;  Ms. Marina Sereni, Vice Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Italy; Mr. Ville Skinnari, Minister for Development Cooperation and Foreign Trade, Finland; Niels Annen, Minister of State, Federal Foreign Office, Germany;  Ms. Birgitta Tazelaar, Vice Minister for International Cooperation, Netherlands; Ms. Jarosińska-Jedynak, Secretary of State in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, Poland; Ms. Anna Karin Eneström, Permanent Representative, Mission of Sweden to the UN; Dr. Wissanu Krea-Ngam, Deputy Prime Minister, Thailand; Mr. Soltan bin Saad Al-Muraikhi, State Minister for Foreign Affairs, State of Qatar; Howard Boyd, Chair, UK Environment Agency.

Other speakers included UN Deputy Secretary-General, Amina J. Mohammed;  Inger Andersen, Executive Director, UNEP; Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights; Sharan Burrow, Secretary-General of the International Trade Union Confederation and Darren Walker, President of the Ford Foundation as well as more than two dozen leading CEOs including Julie Sweet, CEO, Accenture; Roberto Marques, CEO, Natura &Co; Jean-Pascal Tricoire, CEO, Schneider Electric; Francesco Starace, CEO, Enel; Paul Polman, Chair of Imagine and Vice Board Chair of the UN Global Compact; Jane Karuku, Managing Director and CEO, East African Breweries Ltd and Olukayode Pitan, CEO, Bank of Industry, Nigeria.

Notes to Editors

About the United Nations Global Compact

As a special initiative of the UN Secretary-General, the United Nations Global Compact is a call to companies everywhere to align their operations and strategies with Ten Principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption. Our ambition is to accelerate and scale the global collective impact of business by upholding the Ten Principles and delivering the Sustainable Development Goals through accountable companies and ecosystems that enable change. With more than 12,000 companies and 3,000 non-business signatories based in over 160 countries, and 69 Local Networks, the UN Global Compact is the world’s largest corporate sustainability initiative — one Global Compact uniting business for a better world. For more information, follow @globalcompact on social media and visit our website at unglobalcompact.org

For media inquiries and interview requests please contact:

Alexandra Gee +447887 804594  alex@mackworthassociates.com

Press

Ny guide för företag som vill ställa om till…

Ny guide för företag som vill ställa om till mer cirkulära affärsmodeller

Global Compact Network Sweden har i samarbete med studenter vid Chalmers Tekniska Högskola tagit fram en tydlig guide över hur företag kan ta sig an uppgiften att övergå till den cirkulära ekonomin och mer cirkulära affärsmodeller. Guiden ger vägledning åt företag som vill ställa om till en cirkulär ekonomi och mer cirkulära affärsmodeller. Den riktar sig främst till företag vars verksamhet behandlar fysiska produkter och är utformad för att vara relevant för företag oavsett storlek eller bransch. Guiden erbjuder värdefulla insikter både för företag som befinner sig i startgroparna för cirkulär omställning samt för de som kommit en bit på vägen.

– Vi märker att det finns en stor ambition bland många företag att bli mer cirkulära, men de vet inte riktigt hur. Med ett konkret verktyg och praktiska guidelines hoppas vi kunna inspirera fler att ställa om och framtidssäkra sin affärsmodell, säger Maria Collin Executive Director på UN Global Compact Sweden  

Guiden grundar sig i examensarbete inom cirkulär ekonomi som genomfördes våren 2020. I det arbetet analyserades erfarenheter från ett flertal medlemsföretag till Global Compact Network Sweden som påbörjat sin omställning mot en cirkulär ekonomi.

Guiden publiceras måndagen den 28 september 2020 och ett webbinarium baserat på guiden hålls tillsammans med bland annat Volvo Cars den 13 oktober 2020, för all information kring detta vänligen se:
Länk till guiden: https://globalcompact.se/publikation:-en-guide-for-hur-din-verksamhet-kan-stalla-om-mot-en-cirkular-ekonomi/
Länk till eventet: https://globalcompact.se/13-oktober-cirkular-omstallning-en-praktisk-session-kring-hur-ditt-foretag-kan-stalla-om-mot-en-cirkular-ekonomi/

För mer information, kontakta gärna:

Philip Thormark, Executive Director, Global Compact Network Sweden, 0727-146543, philip.thormark@globalcompact.se

Fakta Global Compact Network Sweden:

Global Compact Network Sweden är den svenska delen av UN Global Compact – världens största hållbarhetsinitiativ för företag, akademi och föreningar. UN Global Compact lanserades av Kofi Annan i New York 2000. Det svenska nätverkets uppdrag är att stärka arbetet med FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption samt FN:s 17 Hållbarhetsmål inom svenskt näringsliv.  

Svensk hemsida: www.globalcompact.se
Global hemsida: www.unglobalcompact.org

Press

Tre nya styrelseledamöter i Global Compact Network Sweden

Vid Global Compact Network Swedens årsmöte den 19 maj valdes Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare, WaterAid Sverige, Magnus Björsne, vd, AZ BioVentureHub samt Mattias Svensson, chef hållbar utveckling, Humlegården in som nya ledamöter.

Därmed utökades styrelsen med en ledamot och består nu av totalt tio personer. Valberedningens målsättning har varit att stärka styrelsens sammansättning med både fler branscher samt öka representationen av mindre och medelstora företag.

Vi är oerhört glada över att få Cecilia, Magnus och Mattias ombord i styrelsen. De kommer bidra med viktig kompetens och erfarenhet i vårt strategiska arbete att driva hållbarhetsagendan framåt och stärka arbetet med Global Compacts tio principer bland svenska företag, säger Emma Ihre styrelseordförande Global Compact Network Sweden.

Tidigare styrelseledamoten Carina Lundberg-Markow, Folksam, valde att inte ställa upp för omval och Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundet, har lämnat sitt uppdrag som Generalsekreterare.

Styrelsens sammansättning 2020/2021

  • Emma Ihre. Mannheimer Swartling – ordförande
  • Mia Edofsson, Akademiska Hus – vice ordförande
  • Gabriel Lundström, SEB – kassör
  • Frida Koff, Hemfrid – sekreterare
  • Cecilia Chatrjee-Martinsen, WaterAid – ledamot
  • Malin Ripa, Volvo Construction Equipment – ledamot
  • Magnus Björsne, AZ BioVentureHub – ledamot
  • Theo Jaekl, Ericsson – ledamot
  • Kerstin Lindvall, ICA – suppleant
  • Mattias Svensson, Humlegården – suppleant

Presentation av de nya ledamöterna

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare, WaterAid Sverige. 

Cecilia har många års erfarenhet från att arbeta med framförallt vatten- och samhällsfrågor genom bland annat Stockholm International Water Institute (SIWI) och Världsbanken. Cecilia sitter i styrelsen för Giva Sverige, insamlingsorganisationernas branschorganisation, samt Nestlés externa råd för Creating Shared value.

Magnus Björsne, VD, AZ BioVentureHub. 

Magnus har en lång och bred erfarenhet inom läkemedelsindustrin med ett antal seniora roller inom AstraZeneca. Sedan sex år är Magnus vd för AstraZeneca-ägda AZ BioVentureHub som är en accelerator för tillväxtbolag i Göteborg. Magnus sitter även i RISE (Research Institutes of Sweden) Advisory Board och i branschorganisationen SwedenBIO.

Mattias Svensson, Chef hållbar utveckling, Humlegården.

Mattias är hållbarhetschef på fastighetsbolaget Humlegården sedan ett år tillbaka och har dessförinnan flera års erfarenhet av hållbarhetsarbete inom både livsmedelsbranschen och energisektorn. Mattias har också varit rådgivare inom hållbarhet som konsult.

För mer information, kontakta gärna:

Carina Silberg, valberedningens ordförande, Alecta, 0728-55 93 43, carina.silberg@alecta.se

Emma Ihre, styrelseordförande Global Compact Network Sweden, 0709- 77 71 90, emma.ihre@msa.se

Fakta Global Compact Network Sweden:

Global Compact Network Sweden är den svenska delen av UN Global Compact – världens största hållbarhetsinitiativ för företag, akademi och föreningar. UN Global Compact lanserades av Kofi Annan i New York 2000. Det svenska nätverkets uppdrag är att stärka arbetet med FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption samt FN:s 17 Hållbarhetsmål inom svenskt näringsliv.  

Global hemsida: www.unglobalcompact.org

Svensk hemsida: www.globalcompact.se