Event

Uppskjutet: Familjevänliga arbetsplatser – hur påverkar det medarbetare och…

OBS: Med anledning av det osäkra läget kring Corona-viruset har vi beslutat att skjuta upp eventet. Nytt datum meddelas senare, men du kan redan nu anmäla intresse för att delta.

Familjevänliga arbetsplatser – hur påverkar det medarbetare och ökar barns välmående?

Global Compact Network Sweden (GCNS) och UNICEF Sverige bjuder in till ett frukostmöte med fokus på familjevänliga arbetsplatser.

Förhållanden på arbetsplatsen har stor betydelse för välmående hos både medarbetaren och dennes familj. Fler arbetsgivare runtom i världen börjar inse hur möjligheten att kombinera jobb och familj påverkar konkurrenskraften, medarbetarnas prestation och måendet på jobbet.

Förhållanden på arbetsplatsen har stor betydelse för välmående hos både medarbetaren och dennes familj. Fler arbetsgivare runtom i världen börjar inse hur möjligheten att kombinera jobb och familj påverkar konkurrenskraften, medarbetarnas prestation och måendet på jobbet.

Detta gäller förstås särskilt familjer i länder med låg inkomst där föräldrar får svårt att tillgodose barnens grundläggande behov. Men även i Sverige ökar kraven och stressen hos arbetande föräldrar. Kraven gör att många upplever en ständig konflikt mellan yrkesliv och privatliv. Något som däremot lätt glöms bort i sammanhanget är hur en arbetsplats som värnar om familjelivet också bidrar till att uppfylla barns rättigheter.

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Företag kan som arbetsgivare göra stor skillnad genom att göra arbetsplatsen mer familjevänlig. Förutom att attrahera fler talanger och minska stressen hos medarbetarna bidrar det till ett mer jämlikt samhälle samt att fler barn får sina rättigheter tillgodosedda.

På mötet kommer vi titta på frågeställningar som:

 • Varför är det viktigt för företag att främja de anställdas möjlighet att förena arbete med familj, och vad innebär det för barns rättigheter?
 • Hur ser ut företagens implementering av familjevänliga arbetsplatsåtgärder ut?
 • Vad kan ditt företag göra – globalt och i Sverige?

AGENDA

Välkommen! – Introduktion av Maria Collin, Executive Director, GCNS och Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige, om hur frågan om en familjevänlig arbetsplats kopplar till de 10 principerna, de Globala målen och barnens rättigheter.

Hur arbetar företag med frågan om familjevänliga arbetsplatser globalt?
Lulu Li, barnrättsrådgivare företag, UNICEF Sverige, presenterar slutsatserna från UNICEFs globala undersökning kring hur företag arbetar med familjevänliga policys och hur det skapar affärsnytta samtidigt som det stärker barns rättigheter.

Företagen berättar – Företag som implementerat familjevänliga policys berättar om varför det är viktigt för dem och hur de arbetar konkret med frågan. Mer information om medverkande företag kommer.

Diskussion och summering

Varmt välkommen!

Praktiskt information – anmäl intresse!

Datum och tid: Mötet är uppskjutet.

Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i Global Compact Network Sweden samt representanter från företagspartners till UNICEF Sverige.

Målgrupp: Detta möte riktar sig främst till dig som arbetar med HR- eller hållbarhetsfrågor och har vissa kunskaper om ämnet. Så tipsa gärna kollegor du tror skulle ha intresse av att delta!

Anmäl intresse: Seminariet är kostnadsfritt. Du kan anmäla intresse att delta i eventet genom knappen nedan.

Event

Uppskjutet: Göteborg – Workshop: Hur kan vi accelerera arbetet…

OBS: Med anledning av det osäkra läget kring Corona-viruset har vi beslutat att skjuta upp eventet. Nytt datum meddelas senare, men du kan redan nu anmäla intresse för att delta.

Decade of Action – Accelerera hållbarhetsagendan

När vi går in i 2020 så är det endast 10 år kvar till dess att Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling ska nås. Tyvärr visar den senaste årsrapporten som FN presenterat att det går alldeles för långsamt i arbetet att nå målen till år 2030 och att mer måste göras och dessutom i ett mycket högre tempo om vi ska nå målen i tid. På vissa områden går det dessutom i fel riktning med en negativ utveckling – inte minst gällande miljö och klimat men också ojämlikheten som ökar i nästan alla länder.

Vad ska vi göra för att öka tempot och accelerera den positiva utvecklingen fram till år 2030?

Företag spelar en avgörande roll i omställningen mot en socialt inkluderande och miljömässigt hållbar ekonomisk tillväxt – en förutsättning om vi ska nå Globala målen. Vi ser hur allt fler företag, i Sverige och internationellt, ställer om sin verksamhet i linje med målen. Vi går från att hållbarhet är en nisch till att allt mer bli standard i många sektorer och branscher. Hållbarhet och lönsamhet står inte i motsats till varandra utan går hand i hand.

Den 11 mars bjuder Global Compact Network Sweden och FN:s utvecklingsprogram (UNDP) in till en workshop om hur ni som företag kan accelerera ert hållbarhetsarbete och bidra till att uppnå Globala målen till år 2030. På workshopen kommer ni att få arbeta med olika ”case” baserade på verkliga utmaningar som presenteras av tre företag. Inbjudna talare är:

 • Ralf Uwe Schmitt, Corporate Head of Sustainability, Getinge
 • Filip Elland, Head of Sustainability, Castellum
 • Anna Graaf, Director Sustainability, White Arkitekter

Workshopen leds av Ruben Brunsveld, Senior Advisor på Enact Sustainable Strategies AB.

Vi kommer utgå från UN Global Compacts 10 principer samt Globala målen för hållbar utveckling som bas och verktygslådor i ert accelererade hållbarhetsarbete. Workshopen är exklusiv för medlemmar i Global Compact Network Sweden.

Agenda

TidInnehåll
12.30Registering och lättare lunch
13.00A Decade of Action – Global Compact Network Sweden och UNDP presenterar pågående initiativ inom respektive verksamhet och bakgrunden till workshopen
13.20”Varför i hela världen?” – Introduktion och inspirationsföreläsning av Ruben Brundsveld med fokus på några av de globala utmaningarna i relation till SDGerna.
13.40Onboarding – Presentation och förberedelse inför workshop
13.50Kaffepaus
14.00Case-presentationer – Getinge, Castellum och White Arkitekter presenterar var sin utmaning i förhållande till de globala målen samt frågeställningar att arbeta med
14.30Impact & output – 30 minuters inledande grupparbete kring casen
15.00På rätt spår? – Avstämning och återkoppling från workshopledare och case-företag inkl. kort paus
15.15Nedtrattning och fokus – 30 minuters grupparbete för att utveckla idéerna från den inledande övningen till konkreta handlingar
15.45Presentation av resultat – Varje grupp presenterar resultaten från gruppövningarna
16.20Avslutande reflektion – Deltagarna reflekterar över övningarna och resultaten och summerar lärdomarna
16.30Tack för idag!

Praktiskt information – anmäl intresse!

Datum & Tid: OBS: Mötet är uppskjutet.  

Deltagare: Alla anställda hos medlemmar i Global Compact Network Sweden.

Intresseanmälan: Seminariet är kostnadsfritt. Du kan anmäla intresse att delta i eventet genom knappen nedan.

Event

COP25 Stockholm: The climate aware next generation – is…

Welcome to a co-hosted event by the Nordic Council of Ministers and Global Compact Network Sweden! This event is a part of the COP25 Stockholm Hub. The focus of the event is to discuss what role companies play in climate action and what the youth expects from them in terms of commitment. The event will discuss what companies need to do and can do, as well as what companies are currently doing. The event will also talk about what youth expects from companies, as future employees as well as current and future consumers.

Invited to the event will be a mix of company representatives and students as well as youth from Nordic countries.

Agenda

Welcome and introduction

Maria Collin, Executive Director at Global Compact Network Sweden

Fanny Rehula, Project Officer at Nordic Council of Ministers.

The event will be moderated by Vide Richter, Sustainability Consultant at AFRY.

Exponential Climate Action – What companies can and should do

Pernilla Bergmark, Master Researcher, Sustainability at Ericsson and Co-Author of “Exponential Climate Action Roadmap”.

The status of Sustainability work within Nordic Companies

Morten Jastrup, Managing Partner at Nordic Sustainability and Author of “Nordic Businesses and the 2030 Agenda: Global Compact Nordic Survey 2019”.

Expectations from Nordic youth

Kristoffer  Ravnbøl, CEO and Co-founder of Naboskap and Co-Author of “Nordic Youth As Sustainable Changemakers : In the transition to sustainable consumption and production”.

Panel discussion

Morten Jastrup
Ida Marie Neergaard
Alva Jonevret, Vice President Stockholm School of Economics Students for Climate Action.
Ulrika Skantze, Head of Talent Acquisition at Cybercom.

Workshop

Cooperative workshop with all participating company representatives and students. The output of the workshop will be key messages to the business sector and the political level.

Practical information

Time: 6 December 2019 at 14:00 to 15:30.

Address: Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57 C, 113 56 Stockholm.

Venue: Moon

Registration: The seminar is free of charge. Please register before 2 December HERE

Event

30 October – Roundtable Engagement and Dialogue on Decent…

30 October 13:00-16:00 at Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm Global Compact Network Sweden together with the Swedish Ministry of Foreign Affairswill host the event ”Roundtable: Engagement and Dialogue on Decent Work in a Global Context”.

Global Supply chains are of the most important levers for business to create positive impact in the world, with an estimated 80% of global trade passing through them annually. Companies that commit to advance decent work in their global supply chains can significantly improve the lives of many people — often of those who will benefit the most from sustainable development — and lift millions out of poverty. The UN Global Compact’s Decent Work in Global Supply Chains Action Platform mobilizes companies, local networks and partners around the globe around a common goal: take actions and develop tools that will have impacts on workers’ lives.

Ensuring decent working conditions is one crucial element of operating in a sustainable manner. This event will be an opportunity to provide a practical deep dive into decent work and human rights as core elements of sustainability, using the newly developed Engagement Toolkit on Decent Work. The purpose of this toolkit is to encourage procurement staff and suppliers to take action for improved conditions for workers in supply chains, enabling them to effectively integrate human rights into daily decision-making.

Join this event to:

 • Discuss the importance and benefits of building a common understanding around the relevance of decent work/human rights both internally and with suppliers;
 • Explore ways to encourage and support suppliers to take actions in support of decent work throughout operations;
  Identify gaps and demand for further support by reflecting on the Engagement Toolkit on Decent Work and needs of colleagues across teams;
 • Learn more about how you can engage with the UN Global Compact.

Agenda

13:00 – 13:30 – Registration

13:30 – 13:45 – Welcome
Maria Collin, Executive Director, Global Compact Network Sweden.

13:45 – 14:00 – Keynote Address
Eva Karlsson, CEO of Houdini Sportswear as well as winner of NMC:s Sustainable Leadership 2018.

14:00 – 14:30 – Introducing the Action Platform on Decent Work in Global Supply Chains and the Engagement Toolkit on Decent Work
Mari-lou Dupont, Senior Manager, Decent Work and Supply Chain Sustainability, UN Global Compact.

14:30 – 15:00 – Spotlight Session – Decent Work in Volvo Cars’ supply chains
Pernilla Eriksson, Procurement Sustainability Manager and Anna-Maria Ericsson, Labour Affairs Expert at Volvo Cars.

15:00 – 15:45 – Scenario Discussion – Resolving Dilemmas around Decent Work
Facilitated by Mari-lou Dupont, Maria Collin, Pernilla Eriksson, Anna-Maria Ericsson & Thorin Schriber.

15:45 – 15:55 – UN Global Compact overarching strategies and values proposition
Thorin Schriber, Manager, Participant Engagement, UN Global Compact.

15:55 – 16:00 – Outro
Maria Collin, Executive Director, Global Compact Network Sweden.

Practical information

Time: 30 October 2019 at 13.30-16.00 (Registration from 13:00).

Venue: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21

Who may participate?: All employees of Participants or Signatories (members) in UN Global Compact.

This event is arranged in collaboration between Global Compact Network Sweden and the Swedish Ministry for Foreign Affairs.

Event

10 september – Malmö: Praktisk introduktion till UN Global…


Välkommen till Global Compact Network Swedens introduktion till UN Global Compacts tio principer i Malmö! Efter mycket uppskattade seminarier i Göteborg och Stockholm, kommer seminariet att hållas i Malmö! 

Introduktionen är riktad till alla som vill lära sig mer om de tio principerna och hur andra företag jobbar med dem i praktiken. Det är inte nödvändigt att ha hållbarhet som huvudarbetsuppgift, så bjud gärna in dina kollegor. Seminariet hålls för medlemmar i Global Compact Network Sweden.

Företrädare från tre medlemsföretag kommer presentera hur de arbetar med principerna. Med både praktiska exempel och om hur de tio principerna integreras i företagens övergripande hållbarhetsarbete. Inbjudna talare är:

 • Greg Priest, Head of Social Impact and Human Rights på Inter IKEA Group, om principerna gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt.
 • Carina Markow Lundberg, Chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning på Folksam, om principen gällande anti-korruption.
 • Åse Togerö, Utvecklingschef för hållbar affärsutveckling på Skanska , om principerna gällande miljö.

Praktisk information

Tid: 10 september kl. 14-16 (kaffe och registrering från 13:00).

Plats:  Mannheimer Swartling, Carlsgatan 3, 203 14 Malmö

Deltagare: Alla anställda i Signatories eller Participants (medlemmar) i UN Global Compact.

Registrering: Seminariet är gratis. Sista anmälningsdag är 3 sept.

Event

21 maj – Stockholm: Praktisk introduktion till UN Global…

Välkommen till Global Compact Network Swedens introduktion till UN Global Compacts tio principer i Stockholm!

Introduktionen är riktad till alla som vill lära sig mer om de tio principerna och hur andra företag jobbar med dem i praktiken. Det är inte nödvändigt att ha hållbarhet som huvudarbetsuppgift, så bjud gärna in dina kollegor. Seminariet hålls för medlemmar i Global Compact Network Sweden.

Företrädare från tre medlemsföretag kommer presentera hur de arbetar med principerna. Med både praktiska exempel och om hur de tio principerna integreras i företagens övergripande hållbarhetsarbete. Inbjudna talare är:

 • Kristina Areskog Bjurling, Hållbarhetsansvarig för varor på Axfood, om principerna gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt.
 • Helena Sundén, Vice President Group Ethics hos Skanska, om principen gällande anti-korruption.
 • Andreas Follér, Hållbarhetschef på Scania, om principerna gällande miljö.

Praktisk information

Tid: 21 maj 2019 kl 08.30-10.00 (kaffe och registrering från 08:00).

Plats: Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm

Vem kan delta?: Alla anställda i Signatories eller Participants (medlemmar) i UN Global Compact.

Registrering: Seminariet är gratis. Sista anmälningsdag är 16 maj.

Event

3 May – Gothenburg: Practical introduction to the Ten Principles…

Welcome to Global Compact Network Sweden’s introduction to the Ten Principles of UN Global Compact in Gothenburg!

The focus is on how companies can work with the Ten Principles in practice. The main target audience is non-sustainability professionals, so feel free to invite your colleagues. The seminar is exclusively held for member organizations of Global Compact Network Sweden. The seminar will be held in English.

Agenda

Welcome and introduction
Emma Ihre, Head of Sustainability at Mannheimer Swartling and Chair women of Global Compact Network Sweden,will give a brief introduction to the Ten Principles and what it means to be a member of UN Global Compact.

The Ten Principles of UN Global Compact in practice
These sessions aim to give an introduction to the ten principles and the expectations on the organization. The speakers will give practical examples on how the principles have been integrated in the company´s sustainability efforts.

 • Venkatapathy Vaithianathan, Corporate Responsibility Director at Volvo Group, on the principles of Human Rights and Labour.
 • Mia Edofsson, Head of Sustainability at Akademiska Hus, on the Environmental principles.
 • Mara Hemberg, SVP Group Legal & Corporate Governance at Volvo Cars Group, on the Anti-Corruption principle.

Q&A session
Questions from the audience, moderated by Malin Ripa, Director Responsible Business, Volvo Construction Equipment.
Most Welcome!

Practical information

Time: 3 May 2019 at 09.00-11.00 (coffee and registration from 08:00).

Venue: Volvo VGHQ, LV-hallen, Gropegårdsgatan 10, Göteborg.

Who may participate?: All employees of Participants or Signatories (members) in UN Global Compact.

Registration: The seminar is free of charge. Last day to register is 29 April.

Årsmöte

28 mars: Välkommen till årsmötet 2019!

Välkommen till Global Compact Network Swedens årsmöte 2019. 

Varmt välkommen till Global Compact Network Swedens årsmöte den 23 mars 2019.

Årsmötet kommer att hållas i Stockholm, men det är även möjligt att delta på årsmötet från både Göteborg och Malmö tillsammans med andra medlemmar via gemensam videokonferens.

Efter att ordinarie årsmötespunkter har avhandlats följer en föreläsning med Daniel Neale, Programme Director på Corporate Human Rights Benchmark. Daniel kommer att presentera metodologin som organisationen använder och årets resultat, för att sen bjuda in till diskussion med medlemmarna. Corporate Human Rights Benchmark är en organisation som bildats av flera internationella investerare och experter för att ta fram ett index som granskar hur företag implementerat frågor kopplade till mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

TID OCH PLATS:

Datum: 28 mars 2019

Tid: kl. 14.30 – 17.00

Plats:

 • Stockholm: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21. Mingel från ca kl. 17.00.
 • Göteborg: Mannheimer Swartling, Östra Hamngatan 16 (gemensam videokonferens).
 • Malmö: Mannheimer Swartling, Carlsgatan 3 (gemensam videokonferens).

HANDLINGAR

Dagordning samt handlingar till årsmötet kan laddas ned här

PROGRAM:

 • 14:30-15:00 Kaffe och registrering samt utdelning av röstkort
 • 15:00-16:00 Årsmöte
 • 16:00-17:00 Inspirationsföreläsning med Daniel Neale, Programme Director på Corporate Human Rights Benchmark.
 • ca 17:00 Mingel för deltagare i Stockholm

ANMÄLAN

Vid årsmötet har varje medlem (svenskt juridisk person som är medlem i UN Global Compact) en röst och rösträtten utövas genom ombud som utsetts av medlemmen. Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta på årsmötet.

Föranmälan är ej obligatorisk för att medverka och rösta på årsmötet, men önskvärt av logistiska skäl. Vi uppskattar därför besked så snart som möjligt.

Event

20 februari: Välkommen till kick off för 2019!

Välkommen till Global Compact Network Swedens kick off för 2019!

Styrelsen kommer under eventet presentera nuläget för organisationen och planer för 2019.

Dessutom får vi besök av Ole Lund Hansen, Chief, Local Networks UN Global Compact som kommer att berätta om hur UN Global Compact är organiserade, vad som erbjuds medlemmar i form av verktyg och nätverk samt vilka strategiska prioriteringar som finns framåt.

Seminariet avslutas med en trendspaningspanel med experter inom UN Global Compacts olika områden som kommer att diskutera vilka utvecklingar man ser under 2019. Panelen består av:

 • Malin Oud, Head of Stockholm Office, Raoul Wallenberg Institutet
 • Camilla Goldbeck-Löwe, VP Corporate Responsibility, Epiroc
 • Mats Landén, Head of Corporate Partnerships, WWF
 • Hema Lehocky, Group Legal Counsel and Compliance Officer, Ericsson

Dagen avslutas med mingel.

Varmt välkomna!

Tid och plats: 20 februari 2019 kl. 13.00 – 17.00 hos Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm. Mingel från ca kl. 16.00.

Deltagare: Seminariet är öppet för Participants eller Signatories (medlemmar) i UN Global Compact.

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är måndag 18 februari.