Event

10-11 November: Annual Nordic Global Compact Meeting 2021

For information in English, see further below.

Det årliga nordiska Global Compact-mötet äger i år rum i vackra Nuuk på Grönland 10-11 november 2021, och du kan fortfarande registrera dig – både fysiskt och digitalt!

Mötet är ett unikt tillfälle att träffa och nätverka med andra nordiska företag som är anslutna till UN Global Compact. Årets möte kommer att ta upp ämnen som utvecklingen inom cirkulär ekonomi, hur vi finansierar den gröna omställningen, hur vi når nettonollutsläpp, framtida krav på mänskliga rättigheter och mycket mer – allt i ett nordiskt sammanhang och med de Globala målen och de tio principerna som ankare. Det kommer också vara ett starkt fokus på att diskutera konsekvenserna av COP26 som äger rum samtidigt.

Mötet kommer att hållas på engelska.

Deltagande på plats eller online:
För dig som väljer att delta på plats i Nuuk ges en unik möjlighet att se hur Grönland redan påverkas kraftigt av klimatförändringarna samt hur det lokala näringslivet hanterar sociala och ekonomiska utmaningar. Om du är intresserad av att delta på plats, uppmuntrar vi till att läsa igenom FAQn som finns tillgänglig på anmälningssidan som innehåller information om covid-19, researrangemang etc.
Det går även att följa och delta i större delen av mötet online.

Deltagare: 
Mötet är gratis för alla medlemmar i de nordiska Global Compact-nätverken inklusive Grönland och Island (exkl. boende, resa och måltider).

Anmäl dig senast:
Delta online: 8 november, 2021 kl. 12.00 CET
Delta på plats: 29 oktober, 2021

För mer information, uppdaterat program och anmälan, klicka nedan!

Information in English:

10-11 November | online or in-person (Nuuk, Greenland)

Each year, all Global Compact networks in the Nordics convene around topics of high relevance for the business sector. This year, the annual Nordic meeting will cover a wide range of issues such as transitioning to a green and circular economy, financing a sustainable future, safeguarding our oceans, reaching net zero emissions, and much more – everything in a Nordic context. There will particularly be a strong focus on discussing the implications of COP26 which is taking place simultaneously.

While most of the meeting will be available online, it will also be possible to attend in-person in Nuuk, Greenland. For those interested in visiting in-person, we strongly encourage you to read through the full FAQ which lists important information related to Covid-19, travel arrangements etc.

The event is hosted by CSR Greenland and Global Compact Network Denmark.

Registration deadline:
Online: November 8, 2021 at 12.00 CET
In-person: October 29, 2021

Event

20-22 September: Uniting Business LIVE!

Uniting Business LIVE connects the high-level multi stakeholder dialogues of the Private Sector Forum, the grounded local knowledge and implementation strategies in the Global Impact Forum, and partnership and leadership examples of the SDG Business Forum, into one inclusive, impactful and innovative all access global event.

Over the course of the three days at the start of the high-level opening week of the next UN General Assembly session will bring together Heads of State and Government and leaders of business, corporate sustainability UN agencies and civil society organizations to take stock of the state of the world, address gaps in progress, drive business ambition on the SDGs and highlight cooperative and actionable solutions that are ready — today.

These themes will run throughout multi-stakeholder panels, live General Assembly presentations and CEO interventions, and will encourage a global cross-sector dialogue through interactive breakout-sessions and exposition booths. 

This event is open and free of charge for all employees of UN Global Compact participant companies.

Programme

Monday 20 September
 • Private Sector Forum: high-level dialogue between CEOs, Government leaders and UN agency heads.
Tuesday 21 September
 • Global Impact Forum: panel discussions and presentations hosted by Global Compact Local Networks.
 • Young SDG Innovators Summit: platform for young professionals to share experiences and learn from sustainability champions.
Wednesday 22 September:
 • SDG Business Forum 2021: multi-stakeholder dialogue on the role of the private sector in addressing the current economic landscape and co-creating solutions for a more sustainable future. Co-organized with ICC and UN DESA.

Learn more

Registration

Event

7 October: Crash-course – Task Force on Climate-related Financial…

Get ready for valuing and disclosing your climate-related risks and opportunities – join us in this crash-course about TCFD on 7 October!

Climate change poses significant risks to the environment and society, as highlighted in the recently published IPCC Sixth Assessment Report. Companies are increasingly being asked to demonstrate how they are mitigating and appropriately pricing these risks by disclosing climate-related financial information to the market. This type of reporting shifts climate change from just a sustainability issue to a financial issue that requires the integration of climate risk into governance and risk management processes.

The Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) was set up in 2015 to deliver a set of recommendations for voluntary company financial disclosures of climate-related risks. The objectives of these recommendations is to elicit information that helps investors to assess how companies are managing future risks and to improve market pricing to prevent large shocks to the financial system.

This crash-course is an introduction to the key elements of the TCFD recommendations, including examples of good practice, and practical steps companies can take to improve their reporting.

Join us to learn:

 • Why should you value and disclose your climate related risks and opportunities?
 • How does your existing carbon/climate work tie into TCFD recommendations?
 • Four areas of TCFD disclosure and scenario analysis.
 • Top tips and advice on how to get started with TCFD reporting.
 • Best practice examples of disclosure in line with TCFD.

Event speakers:

 • Gemma Clements, Capacity Building and Engagement Manager, Climate Disclosure Standards Board (CDSB)
 • Luisa Robles, Senior Engagement Manager, CDP Europe
 • Tuomas Niemi, Manager | Resonsibility, UPM (TCFD implementation – company example)
 • Viveka Hirdman-Ryrberg, Head of Corporate Communication & Sustainability, Investor AB (TCFD implementation – investor example).

Target audience:

 • This event is for all companies (large and SMEs) who want to learn how to disclose on the financial implications of climate related risks and opportunities and get ready for the coming policy trends in that area.

Practical information:

Date & time: 7 October 2021, 09:00-11:30 CET
Online event: The crash-course will take place online. The link to the event will be sent one day in advance.
Participants: Registration is open and free of charge to all member organisations in the Global Networks Sweden, Denmark, Finland and Norway.
Registration: The last registration day is 6th October, 12:00 PM CET.
Contact: In case you have questions about the event, please get back to us on info@globalcompact.se

The crash course is a follow-up to the event ”Hur näringslivet ska lyckas med klimatomställningen – en teoretisk och praktisk genomgång” that took place on 17th June. In case you missed it, you can see the event recording here (in Swedish).

This event is organised by Global Compact Network SwedenClimate Disclosure Standards Board (CDSB) and CDP in collaboration with Global Compact Networks in DenmarkFinland and Norway.

Event

7 september: Praktisk tillämpning av UN Global Compacts tio…

Välkommen till Global Compact Network Swedens webbsända introduktion till UN Global Compacts tio principer!

UN Global Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption har funnits i över 20 år men är under en pågående pandemi mer aktuella än någonsin. Vi måste aktivt beakta och balansera samtliga perspektiv för att möjliggöra en hållbar utveckling.


Företrädare från tre medlemsföretag kommer presentera hur de arbetar med principerna. Fokus kommer vara på praktiska exempel och hur de tio principerna integreras i företagens övergripande hållbarhetsarbete.

Inbjudna talare är:

 • Anders Lundgren, Chief Sustainability Officer på LKAB om principerna gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt.
 • Charlotta Szczepanowski, Chef för Hållbarhet & Kvalitet på Coop om principerna gällande miljö.
 • Linn Lister, Chief Financial Crime Prevention Officer på Handelsbanken om principen gällande antikorruption.

Introduktionen är för alla som vill lära sig mer om de tio principerna och hur andra företag jobbar med dem i praktiken. Det är inte nödvändigt att ha hållbarhet som huvudarbetsuppgift, så bjud gärna in dina kollegor. Seminariet hålls för medlemmar i Global Compact Network Sweden. 


Praktisk information:

Tid: 7 september 2021, kl 09.00-11.00.
Webbevent: Eventet sker online. Länken till webbeventet skickas ut en vardag före seminariet.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i Global Compact Network Sweden.
Registrering: Seminariet är gratis. Sista anmälningsdag är 6 september kl 13.00.
Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se.

Anmäl dig nedan:

Event

1 september: Aligning Your Business with the SDGs

The world is not delivering progress towards the UN Sustainable Development Goals (SDGs) at the pace or scale needed and there is a clear need for stronger business alignment with the SDGs. While it is still possible to shift the world towards a 1.5°C trajectory and achieve the SDGs by 2030, it will take urgent, scalable and multi-stakeholder action to dramatically accelerate progress.

This webinar will provide practical guidance on how companies can align their business with what is needed to achieve the SDGs by 2030. It will highlight how business can deliver impactful contributions to the SDGs and provide practical guidance to help companies advance their own work with the SDGs.

Accompanied by a keynote from a UN Global Compact representative, we will put the SDGs in a business context and highlight key considerations to help companies approach the SDGs in an impactful way. Representatives from Accenture, Neste Corporation, and Salinity will then present how they are aligning their business with the SDGs while sharing practical examples and valuable learnings.

This event is co-organized by Global Compact Network Finland and Global Compact Network Sweden.

Event speakers

 • Ole Lund Hansen, Chief, Global Operations, United Nations Global Compact
 • Anna Aulakoski, Sustainability Manager, Sustainability Development, Neste Corporation
 • Chrisanne Kouzas, Sustainability Specialist, Human Rights, Neste Corporation
 • Mira Olausson, Head of Corporate Communication & Sustainability, Salinity
 • Lovisa Bergman, Manager, Global Co-Lead for Climate and Environment Impact Area in Accenture Development Partnerships, Accenture

Target audience for the event

 • This event is for anyone who wants to learn more about the SDGs from a business perspective and understand how other companies work with the Global Goals in practice.
 • The event is suitable for both large and small companies, as well as product and service-based companies.
 • It is not necessary to have sustainability as your main responsibility, so feel free to invite your colleagues.

Practical information

 • Event Date: 1 September 2021
 • Event Time: Sweden (CEST) 09.00–11.00 | Finland (EEST) 10.00–12.00
 • Webinar: The webinar will be held on Zoom. Participants will receive the meeting link upon registration.
 • Language: English
 • Attendees: Open to all companies and organizations (participation in UN Global Compact is not required)
 • Registration: The webinar is free of charge. Last day to register is 31 August
 • Contact: If you have questions about the webinar, you are welcome to contact us via email

Global Compact Network Sweden: info@globalcompact.se
Global Compact Network Finland: info@globalcompact.fi

Registration

Event

17 juni: Hur näringslivet ska lyckas med klimatomställningen –…

Intresset för klimatfrågan har aldrig varit större än idag men fortfarande krävs ett kollektivt ansvar för att vi skall uppnå de globala klimatmålen. I detta introduktionsevent inom temat klimat vill vi ge er en bra bild av varför vi ska satsa på klimatomställningsarbete samt vilka verktyg och ramverk som ni kan använda i ert klimatomställningsarbete.

Under detta webbsända event kommer vi tillsammans undersöka vad den nödvändiga klimatomställningen kommer att innebära samt hur företag kan gå tillväga rent praktiskt för att ställa om. Vi kommer börja med att belysa klimatfrågan ur ett politiskt perspektiv och vad det innebär och därefter reda ut teoretiska begrepp och deras betydelse. Slutligen kommer det delas praktiska tips från företag som redan är på god väg i sitt klimatomställningsarbete. 

Dessutom öppnar vi upp för frågor från er deltagare och vill gärna höra hur ni resonerar angående era utmaningar i klimatomställningen.

Moderator för eventet är Malin Ripa, hållbarhetschef på Axel Johnson International och inbjudna talare är:

 • Louise König, Manager Sustainability Business Development, Ramboll
 • Mats Landén, Senior Manager Corporate Partnerships, WWF
 • Anna Winde, Head of CSR, NA-KD
 • Filip Elland, Hållbarehetschef, Castellum

Eventet kommer bland annat att behandla:

 • Praktiska tips samt relevanta ramverk och verktyg som Science Based Targets, TCFD eller Exponential Roadmap Initiative som kan vara behjälpliga vid olika skeden i klimatomställningsarbetet.
 • Begrepp som används i sammanhanget av klimatomställning så som net-zero eller klimatneutralitet.
 • Klimatomställningens betydelse för det svenska näringslivet med fokus på det politiska sammanhanget.

Praktisk information

Tid: 17 juni 2021, kl 09.00-10.30
Webbevent: Eventet sker online. Länken till webbeventet skickas ut en vardag före seminariet.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i Global Compact Network Sweden.
Registrering: Seminariet är gratis. Sista anmälningsdag är 16 juni kl. 12:00.
Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se
Anmälan: Anmälan är stängd.

Event

19 maj: Hur kan innovativa affärslösningar hantera globala utmaningar…

Tillsammans med Axfoundation, House of Innovation, och Misum arrangerar Global Compact Network Sweden (GCNS) ett inspirerande webbinarium om innovation och hållbar affärsförändring genom digitalisering.

Forskning visar att kollaborativ innovation och digitalisering kan driva hållbar affärsutveckling framåt. Men att tillämpa dessa i praktiken kan ofta vara en utmaning i dagens snabbföränderliga affärsmiljö.

Webbinariet kommer bland annat belysa:

 • Hur innovativa affärslösningar som satelliter, AI, och digital integrering används idag för att driva både ökad hållbarhet och lönsamhet.
 • Vikten av interna samarbeten mellan hållbarhet och IT som en drivkraft för hållbara affärer.
 • Hur företag kan mäta nyttan från att hjälpa konsumenter att göra hållbara val.

Utöver GCNS styrelseledamot Frida Koff, Hemfrid kommer vi även att få lyssna till talare så som Stefan Gustafsson, Swedish Space Corporation, Ylva Bruzelius, Mat.se och Magnus Mähring, Stockholm School of Economics. 

Event

27 april: Introduktion till UN Global Compact och det…

Är du ny medlem i Global Compact Network Sweden eller kanske bara nyfiken på vad vi gör och vår koppling till UN Global Compact? Varmt välkommen till nästa webbsända introduktion den 27 april.

Vid detta tillfälle får du som medlem en introduktion till vår verksamhet med möjlighet att ställa frågor, diskutera med andra medlemsföretag samt dela dina förväntningar på medlemskapet.

På mötet kommer du få lära dig mer om:

 • Vilka är organisationerna UN Global Compact och Global Compact Network Sweden?
 • Vilka är UN Global Compacts tio principer och hur relaterar dessa till de Globala Målen?
 • Vilket värde får du som medlem och vilka är möjligheterna att engagera sig på både lokal och global nivå?
 • Vilka förväntningar finns det på ditt företag/organisation och hur fungerar COP-rapportering?

Mötet riktar sig framförallt till dig som är ny medlem i Global Compact Network Sweden, men passar även dig som arbetar för ett medlemsföretag men kanske inte tagit del av nätverkets aktiviteter tidigare. Om du har kollegor som du tror är intresserade av att lära sig mer om Global Compact, tipsa gärna dem att anmäla sig!

För att introducera verksamheten och svara på frågor deltar Philip Thormark, Executive Director och Magnus Mellgren, Operations and Network Manager på Global Compact Network Sweden.

Varmt välkommen!

Under webbinariets sista halvtimme kommer du få möjlighet att 
nätverka och samtala med andra medlemmar ur nätverket!
 

Praktisk information

Tid: Tisdag 27 april 2021, kl 09.00-10.30.
Webbevent: Eventet sker online. Länken till webbeventet skickas ut en vardag före seminariet.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i Global Compact Network Sweden.
Registrering: Eventet är gratis. Sista anmälningsdag är 26 april kl 13.00.
Kontakt: Har du frågor om eventet är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se.
OBS: Mötet är endast för medlemmar i Global Compact Network Sweden.

Årsmöte

Årsmöte 2021

Varmt välkommen till Global Compact Network Swedens årsmöte den 6 maj 2021, då vi summerar året samt blickar framåt. Delta och ta chansen att göra din röst hörd!

Efter att ordinarie årsmötespunkter har avhandlats så bjuder vi in till ett spännande inspirationsevent som inleds med ett samtal med Henrik Henriksson, VD för Scania, som kommer att prata om vikten av samarbete och ledarskap. I en värld med stora och komplexa utmaningar är hållbarhet inte längre något som företagsledare kan välja att engagera sig i – det är en förutsättning för att skapa långsiktig lönsamhet och ett ansvar för alla aktörer i samhället.

Därefter kommer Aurore Belfrage, Tech investerare och Partner på tankesmedjan SusTechable, att prata om de ”riktiga” utmaningarna idag samt om beslutsfattande. Förutsättningarna för beslutsfattande inom företag ser idag helt annorlunda ut vilket skapar både nya utmaningar och möjligheter för näringslivet.

Samtalen leds av Emma Ihre, ordförande Global Compact Network Sweden.

Henrik Henriksson
Vd, Scania

Aurore Belfrage
Tech investerare och Partner på tankesmedjan SusTechable

Emma Ihre
Ordförande, Global Compact Network Sweden och Head of Sustainability, Mannheimer Swartling

TID OCH FORMAT
Datum: 6 maj 2021
Tid: kl. 15.00 – ca 17.00 
Webb-event: Detta årsmöte kommer att ske digitalt via videokonferensplattformen Zoom. Länk för deltagande i mötet kommer att skickas ut separat till dig som är anmäld. Se vidare under Anmälan nedan.

HANDLINGAR
Dagordning samt handlingar till årsmötet kan laddas ned HÄR.

PROGRAM

 • 15:00 – ca 16:00 Årsmöte
 • ca 16:00 – ca 17:00 Inspirationsevent
 • ca 17:00 Avslut

ANMÄLAN
Detta möte genomförs som ett webbevent. För att få åtkomst till möteslänken behöver du anmäla dig före stämman via länken nedan. Senast en vardag före mötet kommer en inbjudan med länk skickas ut till dig som är anmäld. 

Vid årsmötet har varje medlem (svensk juridisk person som är medlem i UN Global Compact) en röst och rösträtten utövas genom ombud som utsetts av medlemmen. Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta på årsmötet.

Event

23 mars: Introduktion till EU:s kommande lagkrav om Human…

Just nu utformas en ny EU-lag som kommer kräva att företag genomför en Human rights due diligence inom ramen för sitt arbete med att respektera mänskliga rättigheter. Lagkravet väntas beröra alla företag och dessutom innehålla sanktioner för den som inte uppfyller de nya kraven.

Detta webbsända event kommer att ge en introduktion till EU:s kommande lagkrav om due diligence av mänskliga rättigheter samt beskriva hur företag rent praktiskt kan arbeta med att respektera mänskliga rättigheter utifrån existerande ramverk.

Dessutom kommer en interaktiv del att ingå där du som åhörare får möjlighet att diskutera utmaningarna i arbetet med mänskliga rättigheter och vad kommande lagkrav väntas innebära för din verksamhet. Genom detta hoppas vi skapa insikter kring vilken typ av stöd från UN Global Compact eller beslutsfattare som efterfrågas av våra medlemmar inom området.

Moderator för eventet är Théo Jaekel, Corporate Responsibility Expert på Ericsson och inbjudna talare är:

 • Sandra Atler, Director of Enact Human Rights and Business Practice Group, Enact.
 • Måns Molander, Nordic Director, Human Rights Watch.
 • Cecilia Ekholm, Sveriges ambassadör för hållbart företagande, UD.

Eventet kommer bland annat att behandla:

 • Vilka krav och sanktioner väntas ingå i EU-kommissionens kommande lagkrav på due diligence inom mänskliga rättigheter?
 • Vad väntas lagkravet innebära för företagens arbete med mänskliga rättigheter?
 • Hur kan företagen rusta sig för kommande lagändringar?
 • Vilka är nycklarna för ett framgångsrikt arbete med att respektera mänskliga rättigheter?
 • Diskussion: Vilket stöd hade hjälpt ert arbete med att respektera mänskliga rättigheter?

Målgrupp för eventet

Eventet riktar sig till den som vill få en introduktion till EU:s kommande lagkrav om Human rights due diligence, samt till den som vill bygga grundläggande kunskaper kring hur företag rent praktiskt kan arbeta med att respektera mänskliga rättigheter.
Eventet lämpar sig för såväl stora som små företag då EU:s lagkrav väntas beröra samtliga företag.
Det är heller inte nödvändigt att ha hållbarhet som huvudarbetsuppgift, så bjud gärna in kollegor som berörs av ert arbete med mänskliga rättigheter.

Praktisk information

Tid: 23 mars 2021, kl. 09.00-10.30.
Webbevent: Eventet sker online. Länken till webbeventet skickas ut en vardag före seminariet.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i Global Compact Network Sweden.
Registrering: Seminariet är gratis. Sista anmälningsdag är 21 mars.
Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se