Årsmöte

Uppskjutet: Global Compact Network Swedens årsmöte 2020

OBS: Med anledning av det osäkra läget kring Corona-viruset har vi beslutat att skjuta upp årsmötet till vidare. Nytt datum meddelas senare.

Välkommen till Global Compact Network Swedens årsmöte 2020!

TID OCH PLATS

OBS! Årsmötet är uppskjutet. Nytt datum meddelas inom kort.

Efter att ordinarie årsmötespunkter har avhandlats följer en inspirationsföreläsning. Dagen avslutas med ett mingel.

MOTIONER OCH HANDLINGAR

Sista dag att skicka motioner till årsmötet är 1 mars. Dessa skickas till info@globalcompact.se.

Dagordning och handlingar kommer att skickas ut i god tid före mötet.

PROGRAM

  • 14:30-15:00 Kaffe och registrering samt utdelning av röstkort
  • 15:00-16:00 Årsmöte
  • 16:00-17:00 Inspirationsföreläsning. Mer information kommer inom kort.
  • ca 17:00 Mingel.

ANMÄLAN

Vid årsmötet har varje medlem (svenskt juridisk person som är medlem i UN Global Compact) en röst och rösträtten utövas genom ombud med fullmakt som utsetts av medlemmen. Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta på årsmötet.

Föranmälan är ej obligatorisk för att medverka och rösta på årsmötet, men önskvärt av logistiska skäl. Vi uppskattar därför besked så snart som möjligt.

Anmälan öppnar i samband med att nytt datum för årsmötet meddelas.