Event

3 May – Gothenburg: Practical introduction to the Ten Principles…

Welcome to Global Compact Network Sweden’s introduction to the Ten Principles of UN Global Compact in Gothenburg!

The focus is on how companies can work with the Ten Principles in practice. The main target audience is non-sustainability professionals, so feel free to invite your colleagues. The seminar is exclusively held for member organizations of Global Compact Network Sweden. The seminar will be held in English.

Agenda

Welcome and introduction
Emma Ihre, Head of Sustainability at Mannheimer Swartling and Chair women of Global Compact Network Sweden,will give a brief introduction to the Ten Principles and what it means to be a member of UN Global Compact.

The Ten Principles of UN Global Compact in practice
These sessions aim to give an introduction to the ten principles and the expectations on the organization. The speakers will give practical examples on how the principles have been integrated in the company´s sustainability efforts.

 • Venkatapathy Vaithianathan, Corporate Responsibility Director at Volvo Group, on the principles of Human Rights and Labour.
 • Mia Edofsson, Head of Sustainability at Akademiska Hus, on the Environmental principles.
 • Mara Hemberg, SVP Group Legal & Corporate Governance at Volvo Cars Group, on the Anti-Corruption principle.

Q&A session
Questions from the audience, moderated by Malin Ripa, Director Responsible Business, Volvo Construction Equipment.
Most Welcome!

Practical information

Time: 3 May 2019 at 09.00-11.00 (coffee and registration from 08:00).

Venue: Volvo VGHQ, LV-hallen, Gropegårdsgatan 10, Göteborg.

Who may participate?: All employees of Participants or Signatories (members) in UN Global Compact.

Registration: The seminar is free of charge. Last day to register is 29 April.

Årsmöte

De viktigaste händelserna från årsmötet 2019

Den 28 mars 2019 höll Global Compact Network Sweden sitt årsmöte i Mannheimer Swartlings lokaler i Stockholm. På årsmötet deltog 37 röstberättigade medlemmar. Efter årsmötet följde en föreläsning av Daniel Neale, Programme Director på Corporate Human Rights Benchmark.

Vid årsmötet valdes följande personer:

Styrelse

 • Emma Ihre, Mannheimer Swartling, ordförande på 2 år
 • Frida Koff, Hemfrid, ledamot på 2 år
 • Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundet, suppleant på 2 år

På årsmötet 2018 valdes följande personer in i styrelsen på 2 år och har således 1 år kvar på sina mandatperioder:

 • Mia Edofsson, Akademiska Hus, vice ordförande
 • Gabriel Lundström, SEB, kassör
 • Théo Jaekel, Ericsson, ledamot
 • Malin Ripa, Volvo Group, ledamot
 • Carina Markow Lundberg, Folksam, ledamot
 • Kerstin Lindvall, ICA-gruppen AB, suppleant

Revisorer

 • Magnus Enell, Enell Sustainable Business AB, revisor på 1 år
 • Marianne Förander, EY, revisor på 1 år

Valberedning

 • Carina Silberg, Alecta, sammankallande, på 1 år
 • Annika Ramsköld, Vattenfall, på 1 år
 • Thomas Lagerqvist, Mannheimer Swartling, på 1 år

Nya stadgar och ny medlemsavgift

Årsmötet beslutade om nya stadgar för föreningen. Dessa hittar du här.

Mötet beslutade även om att införa en lokal medlemsavgift för icke-betalande medlemmar från och med 1 januari år 2020. Avgiften, som är på 5 000 kronor, ska gälla för Signatories med lägre omsättning än USD 50 000 000 samt svenska dotterföretag till icke-svenska juridiska personer som är medlemmar i United Nations Global Compact. Mötet beslutade även om att avgiften ska undantas ideella organisationer samt företag med en årlig omsättning lägre än 1 miljon kronor.

Protokollet från årsmötet hittar du här.

Hur arbetar de största företagen med mänskliga rättigheter?

Efter att ordinarie årsmötespunkter hade avhandlats följde en föreläsning med Daniel Neale, Programme Director på Corporate Human Rights Benchmark. Daniel presenterade organisationens syfte, metodik och årets resultat.

Utgångspunkten för Corporate Human Rights Benchmark är att det finns ett marknadsmisslyckande kopplat till mänskliga rättigheter. Syftet är därmed att förse gratis data som möjliggör att viktiga intressenter kan fatta välgrundade beslut och därmed skapa en positiv konkurrens för mänskliga rättigheter.

Genomsnittsresultatet för 2018 är 27%, vilket kan jämföras med 2017 års 18%, när de gjorde sin första mätning. Det har alltså skett en positiv utveckling, men värdet kan också jämföras med att företag borde nå cirka 50% om de gör minimum som rekommenderas av UNDP. Därmed återstår mycket att göra.

Daniel Neale berättade också att det finns de företag som efter första mätningen 2017 valt att ta frågan mer seriöst och blivit mycket bättre. Däremot finns det också många företag i botten som inte brytt sig alls.

Presentationen hittar du här och mer information kan hittas på deras hemsida.

Nyheter

Referat från Global Compact Network Swedens kick off för…

Den 20 februari slog Global Compact Network Sweden upp dörrarna för 2019 med ett tredelat eftermiddagsevent. Läs om vad Emma Ihre, tillförordnad ordförande för Global Compact Network Sweden, Ole Lund Hansen, Chief of Local Networks för UN Global Compact, med flera hade att säga under dagen.

Emma Ihre, tillförordnad ordförande för Global Compact Network Sweden, berättade om nätverkets planer för 2019. En av sakerna att se fram emot är event som introducerar UN Global Compacts tio principer, dessa event kommer ske i Stockholm, Malmö och i Göteborg. Men även mer fördjupande event med mer specifika fokusområden kommer att hållas.

Ole Lund Hansen, Chief of Local Networks för UN Global Compact, berättade sedan om UN Global Compacts fokusområden de kommande åren. Ett huvudfokus är de 17 hållbarhetsmålen, där UN Global Compact ska se till att näringslivet driver en positiv utveckling. Detta gör UN Global Compact genom att fungera som det övergripande verktyget för hållbarhet med fokus på att internationellt sprida åtaganden, framsteg och best practices inom näringslivet. Idén med de lokala nätverken är att UN Global Compact lokalt ska bidra till en accelerering av utvecklingen, men också att de lokala nätverken kan hjälpa lyfta fram föregångare från nätverkens marknader. 

Avslutningsvis genomfördes en panel med temat trendspaning, modererad av Théo Jaekel, styrelseledamot Global Compact Network Sweden, med deltagarna  Malin Oud, Raoul Wallenberg Institutet, Camilla Goldbeck-Löwe, Epiroc, Mats Landén, WWF samt Hema Lehocky, Ericsson. Panelen började med en reflektion över året som gått, där klimatet, nationalism och människohandel upp som orosmoln, men även Greta Thunberg och gröna obligationer som positiva företeelser. Därefter presenterades drömscenarion för 2019, med AI som kan hjälpa företag få kunskap om sina värdekedjor samt företag som vågar ta snabbare kliv i hållbarhetsarbetet genom att inspireras av andra branscher och inte bara följa sin egen.

Tack till alla som närvarade och hoppas att vi får se både er och övriga medlemmar på kommande event!

Årsmöte

28 mars: Välkommen till årsmötet 2019!

Välkommen till Global Compact Network Swedens årsmöte 2019. 

Varmt välkommen till Global Compact Network Swedens årsmöte den 23 mars 2019.

Årsmötet kommer att hållas i Stockholm, men det är även möjligt att delta på årsmötet från både Göteborg och Malmö tillsammans med andra medlemmar via gemensam videokonferens.

Efter att ordinarie årsmötespunkter har avhandlats följer en föreläsning med Daniel Neale, Programme Director på Corporate Human Rights Benchmark. Daniel kommer att presentera metodologin som organisationen använder och årets resultat, för att sen bjuda in till diskussion med medlemmarna. Corporate Human Rights Benchmark är en organisation som bildats av flera internationella investerare och experter för att ta fram ett index som granskar hur företag implementerat frågor kopplade till mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

TID OCH PLATS:

Datum: 28 mars 2019

Tid: kl. 14.30 – 17.00

Plats:

 • Stockholm: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21. Mingel från ca kl. 17.00.
 • Göteborg: Mannheimer Swartling, Östra Hamngatan 16 (gemensam videokonferens).
 • Malmö: Mannheimer Swartling, Carlsgatan 3 (gemensam videokonferens).

HANDLINGAR

Dagordning samt handlingar till årsmötet kan laddas ned här

PROGRAM:

 • 14:30-15:00 Kaffe och registrering samt utdelning av röstkort
 • 15:00-16:00 Årsmöte
 • 16:00-17:00 Inspirationsföreläsning med Daniel Neale, Programme Director på Corporate Human Rights Benchmark.
 • ca 17:00 Mingel för deltagare i Stockholm

ANMÄLAN

Vid årsmötet har varje medlem (svenskt juridisk person som är medlem i UN Global Compact) en röst och rösträtten utövas genom ombud som utsetts av medlemmen. Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta på årsmötet.

Föranmälan är ej obligatorisk för att medverka och rösta på årsmötet, men önskvärt av logistiska skäl. Vi uppskattar därför besked så snart som möjligt.

Event

20 februari: Välkommen till kick off för 2019!

Välkommen till Global Compact Network Swedens kick off för 2019!

Styrelsen kommer under eventet presentera nuläget för organisationen och planer för 2019.

Dessutom får vi besök av Ole Lund Hansen, Chief, Local Networks UN Global Compact som kommer att berätta om hur UN Global Compact är organiserade, vad som erbjuds medlemmar i form av verktyg och nätverk samt vilka strategiska prioriteringar som finns framåt.

Seminariet avslutas med en trendspaningspanel med experter inom UN Global Compacts olika områden som kommer att diskutera vilka utvecklingar man ser under 2019. Panelen består av:

 • Malin Oud, Head of Stockholm Office, Raoul Wallenberg Institutet
 • Camilla Goldbeck-Löwe, VP Corporate Responsibility, Epiroc
 • Mats Landén, Head of Corporate Partnerships, WWF
 • Hema Lehocky, Group Legal Counsel and Compliance Officer, Ericsson

Dagen avslutas med mingel.

Varmt välkomna!

Tid och plats: 20 februari 2019 kl. 13.00 – 17.00 hos Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm. Mingel från ca kl. 16.00.

Deltagare: Seminariet är öppet för Participants eller Signatories (medlemmar) i UN Global Compact.

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är måndag 18 februari.