Frihamnsdagarna: Höj ambitionen!

Under seminariet i Frihamnen (Göteborg) redovisar vi fynd ur vår nya rapport som undersöker hur över 800 svenska företag ser på möjligheter och utmaningar i hållbarhetsarbetet.

Hur kan hållbarhet bli en ännu starkare konkurrensfördel för svenska företag? Vilka förutsättningar behöver politiken skapa för att näringslivets hållbarhetsarbete ska vara lönsamt? Hur kan svenska företag accelerera sitt hållbarhetsarbete?

Svenska företag står inför en unik möjlighet att ta en ledande roll i den globala hållbarhetsrevolutionen. Men för att Sverige ska fortsätta vara en förebild krävs en starkare politisk vilja och tydligare regler. Hållbarhet är inte längre bara en fråga om riskhantering, etik och ansvarstagande, utan en avgörande konkurrensfaktor för företag. Den globala marknaden för gröna varor och tjänster växer snabbt, och svenska företag har alla möjligheter att ta ledningen – om de ges rätt förutsättningar. Under seminariet redovisar vi fynd ur vår nya rapport som undersöker hur över 800 svenska företag ser på möjligheter och utmaningar i hållbarhetsarbetet.