Business Reporting on the SDGs: A State of Play and Future Directions

UN Global Compact och GRI lanserar det nya verktyget "Analysis of Goals and Targets Database", utformat för att hjälpa företag att integrera de Globala målen i hållbarhetsrapporteringen.