19 maj: Hur kan innovativa affärslösningar hantera globala utmaningar i en snabbföränderlig värld?