Uppskjutet: Göteborg – Workshop: Hur kan vi accelerera arbetet med Agenda 2030